Guide Natura i debattartikel om Naturreservat

Tillsammans med andra naturturismföretag och VD för Swedish Lapland har Guide Natura skrivit en debattartikel om betydelsen av skyddad natur för naturturism (se >>).

 

Debatt: Orörd natur behövs för turismen

SKYDDAD NATUR i form av naturreservat och nationalparker ifrågasätts allt oftare. Orörd natur är dock förutom sitt egenvärde en grundförutsättning och basresurs för svensk turism, i dag den största näringen i Sverige.

Naturturism baseras på äkta naturupplevelser i en varierad och artrik natur och kan inte bedrivas på kalhyggen, täta föryngringsytor eller enformiga biologiskt utarmade trädåkrar. Trädåkrar och kalhyggen, liksom enorma vindkraftsparker går inte att ärligt sälja som "Europas sista vildmark".

Naturreservat är därför inga hinder utan en förutsättning för kvalitativ naturturism och nödvändig resurs för naturturismföretagare. Runt om i världen är nationalparker och naturreservat reseanledningar för naturintresserade och därmed viktiga marknadsförare för en destination. Vi vill ha både svenska och utländska besökare till norra Sverige måste vi därför kunna erbjuda en attraktiv natur som turistföretagare kan använda i kommersiellt syfte.

Ska vi satsa på småskalig högkvalitativ naturturism i norr behöver vi både slå vakt om och öka andelen naturreservat i skogslandet med gammelskogar med höga upplevelsevärden.

Sveaskog är på rätt spår i sin strävan att avsätta ekoparker för att underlätta för friluftslivet och stödja naturturismföretag att kommersialisera den naturresurs som den orörda naturen utgör. Alternativet till småskalighållbar naturturism är storskalig "industriturism" med stora "Disneyfierade" resorts och nöjesparker som vi kan se i norra Finland, något som vi inte vill ha i norra Sverige eftersom vi strävar efter äkthet i vårt produktutbud.

De strikta svenska reglerna för kommersiell och professionell naturturism i nationalparkerna bör dessutom ses över så att seriösa naturturismföretagare/ekoturismföretagare på ett enklare sätt får möjlighet att utveckla hållbar naturturism även inom våra nationalparker.

För att undvika de konflikter och ställningskrig kring naturskydd vi sett skulle vi önska att naturskyddsorganisationer som Svenska Naturskyddsföreningen, ornitologerna, Världsnaturfonden och Ekoturismföreningen tillsammans med myndigheter kom in i ett tidigt stadium i turistentreprenörers planeringsfas vid etablering eller utveckling av turistanläggningar i känsliga naturområden.

Vi naturturismföretagare förespråkar dialog och samverkan i förädlingen av naturturismen och vill att skyddad natur ska ses som en basresurs för Svensk turismutveckling.

Birgitta och Mikael Sandin Nymånen Arvidsjaur
B-O Johansson Guide B-O Kiruna
Dirk Hagenbuch Vildmarksbyn Solberget Nattavara
Hansi Gelter Guide Natura Piteå
Hunhild Stensmyr Guest House Tornedalen Hedenäset
Jan-Erik Jaensson VD Swedish Lapland Luleå
Johanna Heinrich 8 Seasons Kainulasjärvi
Kerstin Nilsson Ofelas Islandshästar& Guideservice Kiruna
Lotti Andersson Snowtrail Dogcamp AB Skaulo Gällivare
Maria Gustafsson Aurora Borealis Adventure Vindeln
Rolf Lahti Arctic Circle Experience Övertorneå
Staffan Svanberg Bosmina Skärgårdsturer Haparanda
Åsa Frick Larsbogård i Hälsingland Enånger

 

 

Kommentera gärna nyheten:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

-

Senaste nyheterna