Självguidade turer

Dessa självgudade turer hjälper dig att hitta lämpliga paddelturer om du utgår från Västra Kajen Kajakcenter.
Hyr du kajak hos Guide Natura Västra Kajen får du med dig dessa turförslag.

Nördfjärden runt

Denna stadsnära paddelturen startar du vid Västra Kajens kajakinsättning och paddlar in mot Piteå längs farleden (undvik att paddla i själva farleden) till järnvägsbron över Strömsundskanalen på sydöstra sidan av Sörfjärden. Du paddlar nu genom kanalen, håll gärna efter kanten då det kan komma båtar. Du passerar Badhusparken till vänster där det 1878 byggdes ett kallbad och 1884 ett varmbadhus (avvecklades 1938) och på höger sida ser du Pite Älvdals sjukhus och Strömbacka Herrgård innan du fortsätter under Sundsgatanbron och Tages bro innan du kommer ut i Norra hamn och Nördfjärden. I hamnen passerar du kurirkajen på vänster sida varifrån ångaren ”Kuriren” trafikerade Piteå-Luleå 1902-1928.
 
Följ den vänstra stranden förbi Noliaområdet och Norrstrandsbadet bort till Fårösund. Längs denna sträcka finns flera landstigningsplatser med eldstäder och vid badplatsen kan du ta ett dopp. I Fårösund går den nya bron över till Fårön och vil du förlänga turen lite kan du paddla in i Fårösund till Ankarskatan där det finns en fin badplats vid Räkstigen.
 
Annars fortsätter du längs Fårön förbi Vargviken, där Fåröns stugby ligger längst in i viken. Inne i viken kan du under försommaren möta revirskyddande sångsvan och längs vassen kan du träffa på lurande gäddor. Du passerar en udde innan du paddlar in i nästa vik, Rövarviken som fått sitt namn efter legenden om två ryska rövarsoldater som på 1700-talet rövade en bonddotter och gömde sig här i viken, där de hittades och vid Tingsholmen ställdes inför rätta och bestraffades på Fingermanholmen. Längs Fårön är det dåligt med landstigningsplatser (förutom vid stugbyn), men vid nödläge är det tillåtet att gå inland vid någon brygga.
 
Vid Vettingen udden utanför Rövarviken vänder du och paddlar över farleden (se upp för båttrafiken) till Nötön och följer stranden tillbaka förbi Granholmsviken, udden Sleven där det finns sten att se upp med, förbi Piteå golfbana, och runt udden på Svartudden. Här går det att gå i land vid en brygga. Du passerar sedan de öppna fälten och fotbollsplanerna nedanför Strömlidabacken, de nybyggda bostadshusen vid Strömbacka strand och sedan Piteå kommunhus innan du paddlar in i Norra hamn och Strömsundskanalen igen tillbaka till Västra Kajen.
 
Turens längd röd tur: ca 15 km     
Tid: Ungefärlig tid i lugnt tempo: 4-5 timmar
Avstånd: V. Kajen-Kanalen 1km, Kanalen 1km, Kanalen-Fåröbron 2km, Fåröbron – Stugbyn Vargviken, 2,5 km, Stugbyn-Vettingen udden i Rövarviken, 2,5 km, Vettingen udden – Granholmen 2km, Granholmen – Kanalen 2 km, Kanalen 1km, kanalen – V. Kajen 1km. 
Att tänka på: Välj medurs eller moturs på turen beroende på vindar, så du undviker motvind sista biten tillbaka.
 
Du kan välja en kortare tur orange tur: ca 10 km
Tid: Ungefärlig tid i lugnt tempo: 3 timmar

Fårön runt

Denna stadsnära paddelturen startar du vid Västra Kajens kajakinsättning och paddlar in mot Piteå längs farleden (undvik att paddla i själva farleden) till järnvägsbron över Strömsundskanalen på sydöstra sidan av Sörfjärden. Du paddlar nu genom kanalen, håll gärna efter kanten då det kan komma båtar. Du passerar Badhusparken till vänster där det 1878 byggdes ett kallbad och 1884 ett varmbadhus (avvecklades 1938) och på höger sida ser du Pite Älvdals sjukhus och Strömbacka Herrgård innan du fortsätter under Sundsgatanbron och Tages bro innan du kommer ut i Norra hamn och Nördfjärden. I hamnen passerar du kurirkajen på vänster sida varifrån ångaren ”Kuriren” trafikerade Piteå-Luleå 1902-1928.
 
Följ den vänstra stranden förbi Noliaområdet och Norrstrandsbadet bort till Fårösund. Längs denna sträcka finns flera landstigningsplatser med eldstäder och vid badplatsen kan du ta ett dopp. I Fårösund paddlar du under den nya bron över till Fårön och strax efteråt på vänstersida på Ankarskatan finns en fin badplats vid Räkstigen. Du fortsätter nu på nära högra sidan i Fårösund och följer Sörfåröns södra strand till den vassklädda västra udden. Här är det grunt och storgäddan kan lura under kajaken. Strax kommer du in i den första av fyra stora vikar runt Fårön, Sandlundsviken, en fin fågelvik med både skäggdopping och gråhakedopping. Dess sydsida är obebodd och vassrik medan på nordsidan står ståtliga hus och stugor i rad. Här finns ingen landstigning.
 
Förbi Fåröbergets udde kommer du ut på Rävahavet som ofta rörs upp av kraftiga vinda, men du får fort lä när du kommer in i Kalkgrundsviken. Dess inre delar är vassrik och obebyggd. Här hittar du längst in en bra landstigningsplats med möjlighet att tälta och fin grillplats längre upp i skogen. Skogspartiet här är relativt orört med ca 150-åriga träd.
 
Förbi runt Kalkgrundsudden kommer du till Fåröns nordsida som är väldigt grund. Vid lågvatten (högtryck) kommer du knappt förbi innanför Sladdagrundsöarna ens med kajak. Den sydliga Sladdagrundsön är värd att landstiga (på nordsidan finns en liten vik vid björkdungen) och njuta av dess vackra blomsterprakt både kring björksnåren och på starrängar. Tänk på att under häckningstid finns här häckande gäss. För den kulturhistoriskt intresserade kan man härifrån göra en avstickare norrut till Långörarna, den enda ön som vi känner till som Linne 1732 landsteg på vid hans skärgårdstur i Piteå. Här träffade han på orkidén korallrot.
 
Förbi Nörd-Fåröns nordöstliga udde kommer du in i Rövarviken, som fått sitt namn efter legenden om två ryska rövarsoldater som på 1700-talet rövade en bonddotter och gömde sig här i viken, där de hittades och vid Tingsholmen ställdes inför rätta och bestraffades på Fingermanholmen. Du fortsätter vidare in mot Piteå och Nördfjärden och kommer till Vargviken där Fåröns stugby ligger längst in i viken, den enda platsen för landstigning på Fåröns sydöstsida. Här kan du under försommaren mötas av en revirskyddande sångsvan som häckar i vassen på nordsidan av viken, och längs vassen kan du träffa på lurande gäddor. I den örtrika strandskogen längst inne i viken kan du hitta orkidén korallrot. Från Vargviken rundar du Sör-Fåröns sydöstra udde och kommer tillbaka in i Fårösund och tillbaka in nor Norra hamn, Strömnäskanalen och Södfjärden tillbaka till Västra kajen.   
 
Längd: ca 19 km med utflykter in i vikarna 15 km raka vägen runt.   
Tid: Ungefärlig tid i lugnt tempo:5-6 timmar
Avstånd: V. Kajen-Strömsundskanalen 1km, Kanalen 1km, Kanalen-Fåröbron 2km, Fåröbron – Sandlundsviken, 1,5 km, Sandlundsviken-Kalkgrundsviken 1,5. Kalgrundsviken – Sladdagrund 1,5 km, Sladdagrund- -Rövarviken, 1,5 km, Rövarviken – Vargviken 2,5 km, Vargviken- Fårösund 1,5km, Fårösund– Kanalen 1,5 km, Kanalen 1km, kanalen – V. Kajen 1km. 

Fingermanholmen runt

Denna stadsnära paddeltur till Inre Fjärdens populäraste utflyktsmål Fingermanholmen, börjar du vid Västra Kajens kajakinsättning. Du börjar paddla söderut med att korsa farleden (se upp för båtar) över till Lövholmens sågverk och följer kanten runt industriområdet (landstigningsförbud) och passerar resterna av en gammal kaj nedanför magasinsbyggnader. Du följer sedan stranden längs Klubbgärdets villaområde och följer Kärleksstigen som går genom ett fint skogsparti och kommer sedan till Furunäsets företagsby där det finns en liten båthamn. Här blommar på våren både blå- och vitsippor. En bra landningsplats är en liten sandstrand strax före piren. Vid Furunäset finns dem ståtliga byggnaden Furunäsets hospital från 1893, som tidigare inrymde ett mentalsjukhus, men nu är företagsby och hotell. Här finns även Heta hyttans glasblåseri värt ett besök.
Från Furunäset följer du stranden till kanalen mellan Fingermanholmen och Munksund med en fin småbåtshamn med sandig badstrand. Du kan nu välja på att paddla över till Fingermansholmen och gå iland på den populära sandstranden där det finna grillplatser och utedass, eller paddla upp till udden med båtbrygga och bastu, eller direkt fortsätta den korta kanalen till Fingermanholmens södra sida.
 
Här möts du av timmerupplag på Munksunds sågverk och längre ut SCAs pappersbruk. Du passerar nu en liten sandstrand på Fingermanholmens södra sida som ofta är fylld av drivved och ovanför finns de nya ens-skyltarna för fartygsleden in till Sanholmens Marina, där bogser bogserbåtar ligger och en lastkaj för timmerfartyg byggts. Här på södra sidan av ön låg ”Anton Wiréns varv och bogserbårssliperi” mellan 1925 och 1956 innan den flyttades över till Sandholmen där den nu ligger. Längs stränderna på södra sidan hittar du förutom drivved även andra strandfynd som järnföremål och träkonstruktioner från tidsepoken när ön var ett stort industriområde med Norrbottens första ångsåg (1858) dit timmer flottades på Piteälven. Fingermanholmen, som tidigare hette Hamnholmen hade flera industrier på ön och en linbana som 1929-1965 gick tärs över ön och vidare upp över Inrefjärden upp till en massafabrik på Skjuthamn som fraktade spån och flis från sågverket. Resterna av linbanans fundament hittar du på ön och i fjärden norr om ön.
 
När du nu paddlar norrut förbi Sandholmen på vänster sida kommer du upp till Häskoviken som har en brygga och grillplats. Här fanns 1938-1965 en barkverk och i dag syns ännu stora mängder bark och spån på udden norr om viken. Här är det värt att stanna och vandra upp för öns ås som är 30 meter över vattnet. Här uppe finns ett ökänt utsiktstorn känd i hela landet då det färdigbyggt utsikten skymdes av trädtoppar. Överallt på ön hittar du rester av industriepoken och i en glänta där flera av stigarna möts står en ”supertall” en av många ståtliga tallar på ön.
En avstickare över till viken bakom Sandholmen är väl värd ett besöket, där rester av Sveriges längsta (7 km) spintkaj finns som sträcker sig norrut förbi Tingsholmen till Killingholmen vid E4 bron. En fin sandstrand här inbjuder till bad och att leta drivved. Härifrån kan du sedan ta kortaste vägen tillbaka till Västra kajen rakt norrut, eller ta en lite längre tur förbi Tingsholmen, där man uppe på höjden tidigare samlades för ting och dombeslut. Dessa verkställdes enligt sägnen ofta på fingermansholmen, där man bl.a. högg av fingrarna på tjuvar 
 
Turens längd: röd tur ca 8 km, längre tur orange 10 km 
Tid: Ungefärlig tid i lugnt tempo: 4-5 timmar
Avstånd: V. Kajen-Furunäset 2,5 km, Furunäset – Fingermanholmen kanalen 0,5 km, Fingermanholmen kanalen – Häskoviken 1,5 km, Häskoviken – Västa Kajen 3km. Avstickare Häskoviken – Sandholmstranden 0,5 km, stranden – Tingsholmen 2, 5km, Tingsholmen – V. Kajen 2 km.
Att tänka på: Inre fjärden kan blåsa upp rejält, korsa inte fjärden i hård vind om du inte är väldigt duktig paddlare.

Träindustrins spår

Denna stadsnära paddelturen startar du vid Västra Kajen och tar dig på en kulturhistorisk resa i träindustrins spår i Piteå. Du börjar vid kajakinsättningen vid Västra Kajen och paddlar ut i Piteälven och Inrefjärden norrut. Till vänster har du Smurfit Kappa papperindustriområde (tillträdesförbud), och ganska snart passerar du ett varmvattenutsläpp med över 30 graders vatten som ofta drar till sig sjöfågel och fisk och skapar en stämningsfull dimma av vattenångan. Du passerar några vassruggar och rundar udden på industriområdet och tar sikte på Piteås egna ”Golden Gate”, Öholmabron (från 1996) som är gång och cykelbro över Bergvikssundet mellan Bergvik och Degerängen, Bronamnet kommer av ön Öholma som tidigare hade Piteås egna festplatsen med dansbana 1948-1968. Du fortsätter in under även E4 bron och blickar nu norrut in i Svensbyfjärden inramad av ”Pitealperna”, småbergen i Pitebydgden.
 
Strax efter bron paddlar du förbi stenfundamenten från den gamla Bergviksbron (1936-1070) in till vänster in i en vägtunnel under väg 373 in i en lugn insjö vid Bergsviken. Här kan du fortsätta in till vänster in i Bullerviken. Tillbaka i insjön under Flakaberget paddlar du in i södra delen där du hittar en ny vägtrumma under E4an till en liten dam på den delvis konstgjorda ön Killingholmen. Du passerar under en liten cykelbro innan du kommer ut i Inre fjärden igen. Till höger har du nu Storfors småbåtshamn. Här börjar Sveriges längsta spinkkaj (7 km). Spink är restprodukter (timmerkanter) från sågverken som buntades ihop tillsammans med sten och sänktes ned i vattnet.
 
Efter hamnen kommer du till den första fyrkantiga konstruktionen Ballastholmen uppbyggd av spinkved och ballast och därefter kommer du in i Mastviken, där låg tidigare Norrlands första storvarv (1830-1865) Prins Carls Varv där ett 40-tal segelfartyg byggdes. Efter Mastviken kommer du till Fyrkantsön, som tidigare var ett timmerupplag och lastkaj. Ön är byggd av spinkbuntar och barlast från båtarna och nu helt igenvuxen. Du kan kliva iland på det sydvästra hörnet och på den nordöstra delen finns en eldstad och vindskydd. Du kan paddla den smala kanalen mellan Fyrkantsön och fastlandet där det ännu finns ett virkesupplag och resterna av en gammal kaj, och härifrån ser du över till Storfors varv & marina. På nordöstra hörnet av Fyrkantsön finns en gul skylt och en bit utanför skylten ligger båtvraket S/S Munksund 5 på 10 m djup som sjönk här 1964. Båten byggd 1910 och gick som timmerbogserbåt i älven. Timmerflottningen i älven upphörde 1970, men än kan du se timmerstrockar som sticker upp från botten och lämningar från flottningen. Från Fyrkantsön tar du sikte tillbaka till Västra Kajen och paddlar över Inre fjärden.
 
Längd: ca 7 km med utflykter in i vikarna 7 km raka vägen runt.   
Tid: Ungefärlig tid i lugnt tempo: 3 timmar
Avstånd: V. Kajen - E4-bron 2,5km, E4-bron Bullerviken 1km, Bullerviken - Småbåtshamn 1 km, Småbåtshamn - Fyrkkantsön 0,5 km, Fyrkantsön - Västra Kajen 2 km. 
 

Allemansrätten
Som paddlare följer du självklart allemansrätten med grundregeln att inte störa och inte förstöra. Under vår och sommar tar du extra hänsyn till häckande fåglar och undviker att komma nära andkullar. Då får gå iland på annans mark och bryggor förutom privat tomt, och får tälta en natt där du inte stör. Eldning bara på färdiggjorda eldstäder när inte eldförbud råder. Det är tillåtet att fritt fiska i havet med fiskespön. Visa hänsyn till båttrafiken genom att inte paddla i farleden, och korsa farleden alltid vinkelrätt
 

OUR LOCATION: Renöhamn, Piteå, Swedish Lapland

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Visiting address:
Renöhamn, Renön, Piteå
Postal Address:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Contact:
Tel. (+46)  070- 6722109 

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

We have Tax-certificate
We have travelers guaranty


Follow us on
Facebook

Translate this page