Canoe & Kayak Rental
Hyra kanot eller kajak

K1 Basic kayak rental at Västra Kajen, Piteå
Hyra enkelkajak vid Västra Kajen, Piteå

At our Västra Kajen branch in Piteå you can rent kajaks for shorter day- or weekend trips. Our kayaks are very stable and easy to paddle, perfect for beginners or leisure paddling.
Our Basic package consists of:
1 K1 kayak Rainbow Oasis Expedition kajaker (5 available)
1 paddle
1 spray skirt
1 life jacket (Marin Pool)
1 Water proof bag
Water proof maps
Prices:
Half Hay:  300 SEK
Full Day:   500 SEK
Week:      1600 SEK

Vid vår filial vid Västra Kajen, Piteå kan du hyra enmanskajaker för korta halvdags, heldas eller helgturer. Våra kajaker är väldigt stabila och lättpaddlade, perfekta för nybörjare och nöjespaddling.
Baspaketet inkluderar:
1 st kajak Rainbow Oasis (5 tillgängliga)
1 paddel
1 kapell
1 flytväst (Marin Pool)
1 vattentät påse
Vattentäta kartor
Priser:
Halvdag:  300 Kr
Heldag:    500 Kr
Vecka:    1600 Kr

Half day rental K1 at Västra Kajen
Hyra kajak halv dag vid Västra Kajen

Loading...

Full day rental at Västra Kajen
Hyra kajak heldag vid Västra Kajen

Loading...

K2 kayak Rental at Västra Kajen, Piteå
Hyra dubbelkajk vid Västra Kajen

At our Västra Kajen branch in Piteå, you can rent a K2 double kayak, for shorter day tours or weekend tours. The Atlantis is a stable K2 that suites beginners and lesiure paddling.
The K2-packige consists of:
1 K2 kayak Rainbow Atlantis
2 paddles
2 spray skirt
2 life jacket (Marin Pool)
2 water proof bags
Water proof maps
Prices:
Day:             650 SEK

Vid vår filial vid Västra Kajen, Piteå kan du hyra en dubbelkajak för kortadags eller eller helgturer. Våra Rainbow Atlantis dubbelkajak är väldigt stabila och lättpaddlade, perfekt för nybörjare och nöjespaddling.
K2-Baspaketet inkluderar:
1 st kajak Rainbow Atlantis (1 tillgänglig)
2 paddar
2 kapell
2 flytvästar (Marin Pool)
2 vattentäta påse
Vattentäta kartor
Pris:
Heldag 650 Kr

Loading...

Canoe Rental, Västra Kajen, Piteå
Hyra kanot vid Västra Kajen, Piteå

At our Västra Kajen branch in Piteå, you can rent a canoe for shorter or longer canoe trips. You are not allowed to paddle in white waters and rapids with our canoes, and we do not recommend you to paddle a canoe on the Sea, unless there are optimal calm weather conditions.
Included in price:
1 canoe Mad River Explorer
2 PFDs (Marin Pool) 
2 paddles
2 waterproof bags
Water proof maps
Prices
Day:        600 SEK
Weekend: 900 SEK
Week:     1700 SEK

Vid vår filial vid Västra Kajen, Piteå kan du hyra en kanot för kortare eller längre turer. Det är inte tillåtet att paddla i forsar med våra kanoter, och vi rekommenderar inte att paddla på havet med kanot, såvida det inte råder optimala väderförhållanden.
Inkluderat i priset:
1 st kanot Mad River Exolorer (1 tillgänglig)
2 paddlar
2 flytväst (Marin Pool)
2 vattentät påse
Vattentäta kartor
Priser:
Heldag:    600 Kr
Helg:       900 Kr
Vecka:   1700 Kr

Loading...

K1 full package kayak rental, Renöhamn. Piteå
Hyra långfärdskajak vid Renöhamn, Piteå

At our Renöhamn branch, 7 km outside Piteå, you can rent a full sea kayaking package for day tours, weekend and week-long advanced tours. Our kayak are very comfortable and easy to paddle.
The Full K1 Package consists of: 
K1 kayak Wilderness Systems Tempest 170
1 paddle
1 spray skirt
1 life Jacket (Artistic Guide Pro) 
Water proof bags 
1 paddlefloat
water pump
Maps and compass
Prices:
Day:            700 SEK
Option: Dry suite (below)

Vid vår filial vid Renöhamn, 7 km utanför Piteå, kan du hyra fullvärdiga havskajaker för dagsturer, helgturer eller långturer. Våra kajaker är väldigt stabila och lättpaddlade, perfekta för nybörjare och nöjespaddling. Våra kajaker är väldigt bekväma och lättpaddlade.
Lånfärdspaketet inkluderar:
1 st kajak Wilderness Systems TEmpest 170 (4 tillgängliga)
1 paddel
1 kapell
1 flytväst (Artistic Guide Pro)
vattentäta påsar
1 paddelflottör
1 vattenpump
Kartor och kompass
Priser:
Heldag:    700 Kr
Tillval: Torrdräkt (se nedan)

Loading...

Dry Suite rental
Hyra torrdräkt

For other then summer season (july - August), you need dry suites to paddle safly in our northern waters, especially on more advanced and longer tours. At our Renöhamn branch, you can rent a dry siute with paddle boots and paddle glovers.
Included:
1 Dry suite Artistic Asco Dry suite
1 pair of paddle boots
1 pair of paddle gloves
Price:
Day:          650 SEK
Weekend: 1000 SEK
Week:      1600 SEK

För vår och höstpaddling (utanför juli - Augusti), rekommenderar vi en torrdräkt för säker paddling i våra nordliga vatten, speciellt vid längre turer. Vid filialern vid Renöhamn kan du hyra torrdräkt, paddelskor och paddelhandskar.

Inkluderat:
1 torrdräkt Artistic Asco Dry suite
1 par paddelskor
1 par paddelhandskar
Pris:
Dag:           650 Kr
Helg:         1000 Kr
Vecka:       1600 Kr

Loading...

Vill du köpa kajak/kanot?

Guide Natura säljer för närvarande inte kanoter eller kajaker, men vi kan rekommendera vår partner Canoe Adventure North i Kängsön, Luleå.

Du kan även titta på
Kanotförbundets Köp och Sälj>

We are since 2008 Autorised Canoe Centre   by the Swedish Canoeing Association

Vi är sedan 2008 en certifierad kanotcentral av Svenska Kanotförbundet

Rental conditions
Hyresavtal

By paying and signing your booking, you agree to the following rental conditions, which follow the rental conditions of the Swedish Canoe Association:

Rental times:
Half day: 
morning until 12, or afternoon 12-6om, or evening 6pm to 1 am
Full day: monrning - evening (not over night)
Weekend: Friday morning - Sunday evening
Week: 7 full days

General rental Conditions:
- You must be able to swim 200 m
- You must all time while paddling wear pdf
- You posse necessary paddling skills for safe use of equipment
- You must be over 18 years old
- You obligate to follow the rental instructions
-
We can deny you rental in case of inappropriate behaviour or affected by drugs or alcohol. 
- In case of you breaking any laws, we can wiithdraw rental equipment.
- We expect you to follow regulations and laws at sea, and using sense of conduct at sea
- We expect you to follow the regulation od "Right of public access" and shows the uttermost respect to nature and humans.
- Rental equipment must be returned well cleaned and in original conditions.  Un-cleaned kayaks or canoes will be charged 850 SEK extra.
- At late return, we will charge you 500 SEK for 2-4 hours late, and 700 SEK for more them 4 hours late.
- By signing the rental contract, you agree that Guide Natura save your personal data according to our Privacy Policy and GDPR.

Responsibility and insurance
- All paddling with rental canoes or kayaks are by regulation regarded as driving a recreational boat, and under its jurisdiction, thus completely under the responsibility of the renter and at own risk.
- Guide Natura cannot in any way be made responsible for any accident, damage or other situation created by the renter while renting the equipment of Guide Natura.
- In case of damage or theft or rental equipment while renting, the renter has liability to indemnify for any damaged or lost equipment according to:
Kayak Oasis K1: 8500 SEK
Kayak Tempest K1: 15000 SEK
Kayak Atlantis K2 18000 SEK
Canoe Mad River 16000 SEK
PDF MarinPool/Artistic 500 SEK/1200 SEK
Spray deck 500SEK
Paddle 850 SEK
- Guide Natura holds no insurances for the renter, so you must have your own responsibility and accident insurance to cover damages or lost rental equipment.

Safe paddling
- Make sure you paddle safe at your skill level
-
Follow safe routs, use our kayak routs >
- Do not paddle alone, unless you are a very experienced paddler
- Avoid crossing big waters, flollow the shore line
- Make sure you have checked weather conditions
- Wear proper clothing for the activity and season
- Be aware of the very cold waters during early (April-June) and late (September-November) seasons - wear dry suite in cold waters (rental by us).
Read more safety tips by the Swedish Canoe Association>, or download the brochure:

Genom att signera och betala din bokning, godkänner du följande hyresavtal, vilka följer Svenska kanotförbundets avtal.


Hyrestider
Halvdag: 
morgon till kl 12, eller eftermiddag t 12-18, eller kväll 18-01
Heldag: morgon-kväll  (ej över natt)
Helg: Lördag morgon - Söndag kväll
Vecka: 7 dagar

Allmänna hyresvillkor:
- Hyraren kan simma 200 meter.
- Hyraren förbinder sig att alltid använda flytväst under paddling
- Hyraren ansvarar för att erforderlig kunskap föreligger för säker användning av utrustningen.
- Hyraren måste vara myndig och 18 år fyllda, i annat fall måste målsman medfölja/intyga.
- Hyraren skall vid hyrning av kajak legitimera sig med personnummer.
- Hyraren förbinder sig att följa de instruktioner som ges och medföljer kajaken.
- Vid försening är hyraren skyldig att kontakta uthyraren.
- Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning till den som på något sätt uppträder olämpligt eller är alkohol/drogpåverkad.
- Vid lagbrott har vi rätten att återta hyrd utrustning under pågående hyrestid.
- Vi tar för givet att hyraren följer sjölagar och allmänt sjövett.
- Vi tar för givet att hyraren följer
Allemansrätten och visar största hänsyn till natur och människor.
- Kanoter och utrustning skall återlämnas väl rengjorda och ursprungligt skick. Ej rengjord kanot debiteras 850 Kr.
- Vid försenad inlämning uttas en avgift på 500 Kr per halvdag (2-4 tim), 700 Kr heldag (>4 tim)
- Genom att signera hyresavtalet godkänner du att dina personliga data sparas av Guide Natura enligt vår
Intergritetspolicy och GDPR.


Ansvar & Försäkring
- All paddling med hyrd kajak är juridiskt jämförbart med att framföra vilken annan fritidsbåt som helst, och sker därför helt och hållet under hyrarens egna ansvar och på egen risk.
- Guide Natura kan inte på något sätt göras anspråksskyldig för olycka, skada eller annan uppkommen situation orsakad av hyraren i samband med användandet av hyrd utrustning.
- Vid skador eller stöld av hyrd utrustning är hyraren ersättningsansvarig för skadad/förlorad utrustning enl. nedanstående ersättningskostnader.
Kajak Oasis K1 8500 Kr  
Kajak Tempest K1 15000 Kr
Atlantis K2 18000 Kr
Kanot Mad River 16000 Kr
Flytväst MarinPool/Artistic 500 Kr/1200 Kr
Kapell 500 Kr
Paddel 850 Kr
- Guide Natura har inga försäkringar som hyraren kan utnyttja. Hyrarens ansvarar för att ha en egen försäkring såsom hemförsäkring för att täcka egna skador eller förlust av hyrd utrustning.


Säker paddling
- Paddla alltid på din egen nivå
- Följ säkra ruter, nyttja gärna våra
kajakleder>
- Paddla inte ensam, såvida du är mycket erfaren paddlare
- Undvik att korsta stora vattenytor, följ stranden
- Kontrollera alltid väderprognoser innan avfärd
- Ha lämplig klädsel för aktiviteten och årstiden
- Var medveten om våra kalla vatten under tidig (april-juni) och sen (september-november) säsong, använd torrdräkt vid kalla vatten (kan hyras av oss).

Läs mer säkerhetstips hos Svenska kanotförbundet>, eller ladda ned broschyren:

For more information, please, contact us.

Our Privacy Policy>

Vår Integritetspolicy>

OUR LOCATION: Renöhamn, Piteå, Swedish Lapland

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Visiting address:
Renöhamn, Renön, Piteå
Postal Address:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Contact:
Tel. (+46)  070- 6722109 

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

We have Tax-certificate
We have travelers guaranty


Follow us on
Facebook

Denna hemsida skapades med Hemsida24

Translate this page