Kajakleder i norra Piteå skärgård

Vi har tagit fram 22 kajakleder i Piteå skärgård. Dessutom finns 16 isättningsplatser.
Lederna är under utveckling digitalt.

Förklaringar till lederna

Lederna är ej markerade i landskapet, utan ledbeskrivning och lämplig karta (analog elkler digital) behövs för att följa lederna.

Längd anges ungefärligt kortaste vägen utan hänsyn till sidoutflykter, strandhugg etc. enligt linjen på kartan. Vissa sidoutflykter anges i texten med avstånd från leden.

Tid anges ungefärligt vid ca 3 knops fart och normala/goda paddelförhållanden. Hänsyn har ej tagits för längre stopp som lunch, landutflykter etc. Timmar anges endast för kortare turer. Vid längre turer anges halv eller heldagar.
Svårighetsgrad anges enligt friluftsfrämjandets tabell för svårighetsgrad - turgradering för Kajak och Svenska kanotförbundets rekommendationer för säker paddling enligt European Paddle Pass.
Isättningsplats anges enligt numrering på särskild karta och kommer att finnas utmarkerade på platserna.
Speciella förhållanden avser exponerade lägen, sjötrafikleder etc.
Sevärdheter anger besöksmål på öar m.m.
Rastplatser anger lämpliga landstigningsplatser och campingplatser.
Karta anger vilket kartblad som behövs för leden.

Svårighetsgradering av paddelled

De flesta paddelolyckorna sker på grund av att man missbedömt sin egen förmåga eller farorna i miljön - väder och vattenförhållanden. Detta verktyg hjälper dig att paddla säkert genom att underlätta din bedömning av din paddelrutt.

Rekommendationer om kunskap och utrustning enligt Svenska kanotförbundet och European Paddle Pass samt Friluftsfrämjandets svårighets- och turgradering.

Förutom plats och längd så påverkas paddlingen av vattentemperatur, väder, vågor och avstånd till land. Detta är extra viktigt i Bottenvikens skärgård som har både kallt vatten och exponerad skärgård med ofta stora överfarter över fjärdar.
Ringa in väntade förhållanden i samband planering av tur samt kontinuerligt under turen.

Ladda ned dessa rekommendationer här >>

Allemansrätten
Som paddlare följer du självklart allemansrätten med grundregeln att inte störa och inte förstöra. Under vår och sommar tar du extra hänsyn till häckande fåglar och undviker att komma nära andkullar. Då får gå iland på annans mark och bryggor förutom privat tomt, och får tälta en natt där du inte stör. Eldning bara på färdiggjorda eldstäder när inte eldförbud råder. Det är tillåtet att fritt fiska i havet med fiskespön. Visa hänsyn till båttrafiken genom att inte paddla i farleden, och korsa farleden alltid vinkelrätt
 

Kajakleder i Luleå skärgård >>

För mer information,
kontaka oss:

Vädjan till paddlaren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Led 11 Vargön runt

Upptäck Piteås vildmarksö

Detta är en längre tur kring en av Piteå skärgårds större ö med vildmarkskaraktär. Du kan börja turen vid Svartnässudden eller Nörd-Haraholmens isättningsplatser, men bäst börjar du turen vid Renöhamn och paddlar österut till Svinören och följer Nörd-Haraholmens nordsida förbi ön Haraholmsrevet fram till Vargödraget. Kortaste vägen över Vargödraget (2 km) är från Kogrundet på Nörd-Haraholmen över till Koskäret på Vargön. Vill du tälta är den lilla ön Medgrundet en av skärgårdens finaste tältplatser.

Beroende på vindar kan du välja den nordliga eller sydliga rutten runt Vargön. Utanför Koskärets norra spets är det grunt och du får ta ut rejält. Vargöns nordsida är långrund och behaglig lätt paddling, ofta i lä. Vid Kolagrundet finns några fiskestugor annars är det vildmark hela vägen ner till Laxskäret. Här finns en öppen fiskestuga i ursprungsskick med möjlighet för övernattning. Laxskäret är annars en lämpligt tältplats om man inte vill sova inne i stugan. Ned mot Vargöudden och Vargöns sydspets Skagsudden kan det vara vind- och vågexponerat och här är det långgrunt med en massa sten. 

Runt Skagudden kommer du in i Per-Stålsviken och vid Kaptensudden finns en liten trevlig stugby med vänliga sommargäster för ett strandhugg.  Länge in i viken vid Hällskäret finns grillplatser och bra badmöjligheter på fin sandstrand. Från viken paddlar du runt det ofta exponerade Trutgrundet där du får se upp för sten i bränningarna. Runt udden brukar det vara lugnare vatten och nu följer en behaglig paddling på Vargöns sydsida med flera mindre sandstränder.

Snart kommer du fram till Koskärets naturreservat i vars södra del flera Kolmile- och tjärframställningsplatser är utspridda i skogen. I viken vid Koskäret finns toaletter, bastu, grillplatser, raststuga samt två uthyrningsstuga. Den långgrunda sandstranden inbjuder till härliga dopp.  Härifrån rundar du Koskäret och tar dig över Vargödraget mot Kogrundet och tillbaka till Renöhamn.
Längd: ca 40 km
Tid: 2 dagar
Svårighetsgrad: 4-5, beroende på vindförhållandena
Isättningsplats: 6 Nördharaholmen, 17 Renöhamn (Svartnäsudden)
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid Vargödraget och Vargöns sydliga spets. Vildmarkspaddling.
Sevärdheter: Renöhamn, Svinöra båtklubb, Koskärets naturreservat med tjärframställningsplatser, Vargöns vildmarkskaraktär, Laxskärets fiskestuga, Kaptensuddens stugby, Koskärets gästbrygga.
Rastplatser: Svinöra båtklubb, Laxskärets fiskestuga (övernattning), Kaptensviken med grillplatser, Koskärets gästbrygga med toalett, vindskydd, grillplatser och övernattnings-stugor. I övrigt vildmarkspaddling med få landningsplatser.
Övrigt: Boka skärgårdsstuga på Vargön, 650:-/dygn, Boka här >>
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV, 24L SO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 17 Renöhamn

Isättningsplats 4 Svartnäsudden

Vid rondellen nedanför Piteå älvdals sjukhus svänger du in mot Statoil och direkt efter tar till höger in på Rigiusvägen. Följ vägen fram till S. Pitholmsvägen där du tar vänster upp mot N. Pitholmsvägen och svänger höger och sedan följer ca 8 km ut till Maraskatan. När du ser husen vid havet svänger du höger (norrut) och efter ca 150m tar du andra vägen till höger ned mot Maraskatanudden. Här finns grillplats och en bastu och fin isättningsplats ut mot Vargödraget.
Position: N7253821, E810386

Led 12 Baggen runt

I Daniel Solanders fotspår

Baggen är en av de större öarna i Piteå skärgård och är bara bebyggd vid Baggskäret i sydöstra delen och Baggens skugby med hyrstugor vid Själahällan. Resten ab ön är vildmark. Baggen har på norra sidan en stenig strand som kräver uppmärksamhet, men har på södra sidan fanbtastiska klipphällar med små sandstränder emellan för standhugg.

Uppe på Själahällan, eller Solanderudden, finns en grillplats och vindskydd med en av Piteå skärgårds finaste utsikt ut mot Vargödraget. Vid vindskyddet finns även ett torrdass och picknickbänkar. Platsen är perfekt för kontemplation och kanske lite skärgårdsyoga, därav namnet Själahällan. Förutom 4 uthyrningsstugor finns här även ett utomhuskapell som används för mässa och bröllop. Öster om grillplatsen finns ett järnmalmsstenbrott från 1700-talet där Daniel Solanders far försökte bryta järnmalm. Legenden säger att det var i Baggendraget och Vargödraget Daniel Solander lärde sig segla, som gjorde att han sedan fick följa med James Cook jordenruntseglingen 1768-1771.
Du startar vid Renöhamn och passerar Svinöras Båtklubb där du sommartid kan stanna och köpa en fika. Från Svinöra korsar du en trafikerad båtled över till Mjoön, vars södra spets inbjuder till landstigning. Härifrån tar du site mot Storsten på Baggen västra udde och gör en 2,9 km lång överfart. Du bör ha god paddelerfarenhet för den överfarten eller bra väderförhållanden, då Storfjärden lätt blåser upp hög sjö.

Längd: 16,7 km
Tid: 4-5 timmar
Svårighetsgrad: 4-5
Isättningsplats: 17 Renöhamn
Speciella förhållanden: Exponerat Överfart Mjoön till Baggen. Stenigt på norra sidan. Se upp för farleden utanför Svinöra.
Sevärdheter: Själahällan (Solanderudden), Utomhuskapell, Solanders järnmamnsdagbrott, Storsten
Rastplatser: Solanderudden, Mjoöns södra spets, Svinöra Båttklubb. Turen har vildmarkskaraktär med naturliga rastplatser.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 17 Renöhamn

Kör Sundsgatan i Piteå österut och sväng vänster in på Svartuddsvägen efter rondellen vid Norra hamn. Följ vägen förbi Kommunhuset och golfbanan ända ut till Renöhamn, ca 7 km. Här finns efter servishuset och Piteå Kajakcenter-boden en gammal båtramp på höger sida lämplig för isättning. Det går även att sjösätta bakom Kajakcenterboden. Bra parkeringsmöjligheter i Renöhamn. Här finns även en servicebyggnad med toalett, dusch och kök som är öppen året runt. Från Renöhamn når du både inre och yttre norra Piteå Skärgård.
Position: N7261700, E808422

Led 13 Haraholmsfjärden runt

En av Piteå skärgårds populärare utflyktsmål

En vacker skyddad tur lämplig även för nybörjare. Du börjar vid Renöhamn och paddlar söderut förbi Storstensgrundet och kommer in i Haraholmsfjärden.  Här passerar du stugor och hus på Renön, passerar Lövgrundet tätt bebott av stugor och paddlar söderut till Lastgrundet.

Vid udden kan du vika av in i Timviken för att njuta av hus och stugor längs Lastgrundsvägen på Renön. Längst in i Timviken är det ett rikt fågelliv och många gäddor som lurar i det grunda vattnet. Se upp för det häckande sångsvanparet.

Från Timviken följer du Haraholmsfjärdens sydsida under Degerberget och passerar många fina stugor. Vid Biskopsudden kan du göra ett strandhugg för att bestiga Degerberget (ca 1 km) med en vidunderlig utsikt över Piteå norra skärgård. Här hittar du även den unika och vackra grönskiftande bergarten Piteåkonglomeratet. På sydsidan finns fornlämningar i form av fångstgropar.

Efter att ha passerat ön Degerbergsgrundet viker du av norrut upp mot Hällskär, vilket är en av Piteås skärgårds vackrare platser med branta stenklippor och fina grillplatser, toaletter och vindskydd.

Fortsätt runt ön Mosesholmen ut mot Hönsklubben på Nörd-Haraholmens nordliga spets.  Här är det ett kort sund över till Storsvinören med Piteå Båtklubbs anläggning. Om du vill gena mellan Stor- och Lill-Svinören får du räkna med grunt vatten och eventuellt dra kajaken några meter. Från Svinören är det sedan kort bit tillbaka till Renöhamn.
Längd: ca 18 km
Tid: 3 timmar
Svårighetsgrad: 2-3
Isättningsplats: 13 Renöhamn
Speciella förhållanden: inga
Sevärdheter: Renöhamn, Timviken, Degerberget, Hällskär, Svinöra båtklubb
Rastplatser: Svinöra båtklubb med kafé, toaletter, m.m., Hällskär med toaletter och grillplatser, Lövgrundsvägens småbåtshamn, Lövgrundets båtramp på Renön. I övrig kan det vara svårt med landstigning.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 17 Renöhamn

Kör Sundsgatan i Piteå österut och sväng vänster in på Svartuddsvägen efter rondellen vid Norra hamn. Följ vägen förbi Kommunhuset och golfbanan ända ut till Renöhamn, ca 7 km. Här finns efter servishuset och Piteå Kajakcenter-boden en gammal båtramp på höger sida lämplig för isättning. Det går även att sjösätta bakom Kajakcenterboden. Bra parkeringsmöjligheter i Renöhamn. Här finns även en servicebyggnad med toalett, dusch och kök som är öppen året runt. Från Renöhamn når du både inre och yttre norra Piteå Skärgård.
Position: N7261700, E808422

Led 14 Mjoön runt

Paddling till Piteås dolda blomsteröar

En vacker och relativt skyddad tur med ytterskärgårdskänsla på bekvämt avstånd för en halvdagstur. 

Du börjar vid Renöhamn och paddlar söderut till Stor-Svinöra med Piteå Båtklubbs anläggning. Härifrån korsar du Baggholmsdraget till Mjoön som du följer söderut och rundar dess spets och paddlar norrut mot Yttre Mjoögrund. Här kan det vara vind- och vågexponerat vid syd och östlig vind. Se även upp för båttrafiken vid passagen av leden in mot Piteå.

Innanför Yttre Mjoögrund finns flera vikar och laguner att utforska och på de östligaste delarna har öarna ytterskärgårdskaraktär med pors och Havtorn. Bland öarna brukar flyttfåglar vila både vår och höst. Stör inte häckande vårfåglar eller fågelkullar på vattnet senare på sommaren.

Från Yttre Mjoögrund paddlar du vidare in mot Inre Mjoögrund där flera av öarna är rika häckningslokaler för måsar och tärnor. Undvik därför landstigning under häckningssäsong. I Viken där Mjoön är förbunden med Sandön finns det grunda vassområden där sommartid gäddan ligger och väntar. Bli inte förvånad när storgäddan sprätter till bredvid kajaken.

Tyvärr går det inte längre att ta sig över sundet mellan Mjoön och Sandön, som helt vuxit igen med vass. Du måste därför följa Mjoön tillbaka runt dess södra udde för att åter korsa överfarten till Renöhamn.

Vill du förlänga turen lite (ca 9 km, 3 timmar) kan du fortsätta längs Mjoöns södra sida till dess gamla fiskeläger och fortsätta över till Sandöns sydöstra udde och vidare längs dess sydkant fram till Borgaruddens camping på Sandöns sydöstspets och sedan tillbaka Via Margaritaviken till Renöhamn.  
Längd: ca 12 km Borgarudden extratur 12,5 km
Tid: 3 - 4 timmar
Svårighetsgrad: 3
Isättningsplats: 13 Renöhamn
Speciella förhållanden: Exponerad överfart till Mjoön (ca 2 km)
Sevärdheter: Renöhamn, Svinöra båtklubb, Yttre och Inre Mjoögrundet, Mjoöns fiskeläger (stugby).
Rastplatser: Svinöra båtklubb med kafé, toaletter, m.m., Yttre Mjoögrundet.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 17 Renöhamn

Kör Sundsgatan i Piteå österut och sväng vänster in på Svartuddsvägen efter rondellen vid Norra hamn. Följ vägen förbi Kommunhuset och golfbanan ända ut till Renöhamn, ca 7 km. Här finns efter servishuset och Piteå Kajakcenter-boden en gammal båtramp på höger sida lämplig för isättning. Det går även att sjösätta bakom Kajakcenterboden. Bra parkeringsmöjligheter i Renöhamn. Här finns även en servicebyggnad med toalett, dusch och kök som är öppen året runt. Från Renöhamn når du både inre och yttre norra Piteå Skärgård.
Position: N7261700, E808422

Led 15 Nördfjärden runt

En wellness-paddlingstur

Denna stadsnära paddelturen startar du vid Västra Kajens kajakinsättning och paddlar in mot Piteå längs farleden (undvik att paddla i själva farleden) till järnvägsbron över Strömsundskanalen på sydöstra sidan av Sörfjärden. Du paddlar nu genom kanalen, håll gärna efter kanten då det kan komma båtar. Du passerar Badhusparken till vänster där det 1878 byggdes ett kallbad och 1884 ett varmbadhus (avvecklades 1938) och på höger sida ser du Pite Älvdals sjukhus och Strömbacka Herrgård innan du fortsätter under Sundsgatanbron och Tages bro innan du kommer ut i Norra hamn och Nördfjärden. I hamnen passerar du kurirkajen på vänster sida varifrån ångaren ”Kuriren” trafikerade Piteå-Luleå 1902-1928.
 
Följ den vänstra stranden förbi Noliaområdet och Norrstrandsbadet bort till Fårösund. Längs denna sträcka finns flera landstigningsplatser med eldstäder och vid badplatsen vid Norrstand kan du ta ett dopp. I norra hamn finns även isättsplats 15 om du inte vill starta vid Västra kajen. Här finns sommartid även en hamnkiosk. I Fårösund går den nya bron över till Fårön och fortsätter du in i Fårösund till Ankarskatan hittar du en fin badplats vid Räkstigen.
 
 Från Fårösund fortsätter du norrut längs Fårön förbi Vargviken, där Fåröns stugby ligger längst in i viken där du kan göra ett stopp. Inne i viken kan du under försommaren möta revirskyddande sångsvan och längs vassen kan du träffa på lurande gäddor.

Du passerar en udde innan du paddlar in i nästa vik, Rövarviken som fått sitt namn efter legenden om två ryska rövarsoldater som på 1700-talet rövade en bonddotter och gömde sig här i viken, där de hittades och vid Tingsholmen ställdes inför rätta och bestraffades på Fingermanholmen. Längs Fårön är det dåligt med landstigningsplatser (förutom vid stugbyn), men vid nödläge är det tillåtet att gå inland vid någon brygga.
 
Vid Vettingen udden utanför Rövarviken vänder du och paddlar över farleden (se upp för båttrafiken) till Nötön och följer stranden tillbaka förbi Granholmsviken, udden Sleven där det finns sten att se upp med, förbi Piteå golfbana, och runt udden på Svartudden. Här går det att gå i land vid en brygga. Du passerar sedan de öppna fälten och fotbollsplanerna nedanför Strömlidabacken, de nybyggda bostadshusen vid Strömbacka strand och sedan Piteå kommunhus innan du paddlar in i Norra hamn och Strömsundskanalen igen tillbaka till Västra Kajen.
 
Turens längd: ca 15 km  (ca 10 km om du inte paddlar in i vikarna) 
Tid: Ungefärlig tid i lugnt tempo: 4 timmar
Svårighetsgrad: 2-3
Isättningsplats: 14 Västra kajen, 15 Norra hamn.
Avstånd: V. Kajen-Kanalen 1km, Kanalen 1km, Kanalen-Fåröbron 2km, Fåröbron – Stugbyn Vargviken, 2,5 km, Stugbyn-Vettingen udden i Rövarviken, 2,5 km, Vettingen udden – Granholmen 2km, Granholmen – Kanalen 2 km, Kanalen 1km, kanalen – V. Kajen 1km. 
Att tänka på: Välj medurs eller moturs på turen beroende på vindar, så du undviker motvind sista biten tillbaka.
 

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 14 Södra hamn

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen.  Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

Led 16 Fårön runt

Paddling runt den statsnära friluftsön

En fin och populär nybörjarled i statsnära skärgård.
Dennafina och populära paddelturen i stadsnära skärgård startar du vid Västra Kajens kajakinsättning (alt. Norra hamn eller Fårösund) och paddlar in mot Piteå längs farleden (undvik att paddla i själva farleden) till järnvägsbron över Strömsundskanalen på sydöstra sidan av Sörfjärden. Du paddlar nu genom kanalen, håll gärna efter kanten då det kan komma båtar. Du passerar Badhusparken till vänster där det 1878 byggdes ett kallbad och 1884 ett varmbadhus (avvecklades 1938) och på höger sida ser du Pite Älvdals sjukhus och Strömbacka Herrgård innan du fortsätter under Sundsgatanbron och Tages bro innan du kommer ut i Norra hamn och Nördfjärden. I hamnen passerar du kurirkajen på vänster sida varifrån ångaren ”Kuriren” trafikerade Piteå-Luleå 1902-1928.

Följ den vänstra stranden förbi Noliaområdet och Norrstrandsbadet upp mot Fårösund. Längs denna sträcka finns flera landstigningsplatser med eldstäder och vid badplatsen kan du ta ett dopp. I Fårösund paddlar du under den nya bron över till Fårön och strax efteråt på vänstersida på Ankarskatan finns en fin badplats vid Räkstigen.

Du fortsätter nu på nära högra sidan i Fårösund och följer Sörfåröns södra strand till den vassklädda västra udden. Här är det grunt och storgäddan kan lura under kajaken. Strax kommer du in i den första av fyra stora vikar runt Fårön, Sandlundsviken, en fin fågelvik med både skäggdopping och gråhakedopping. Dess sydsida är obebodd och vassrik medan på nordsidan står ståtliga hus och stugor i rad. Här finns ingen landstigning.
 
Strax kommer du in i den första av fyra stora vikar runt Fårön, Sandlundsviken, en fin fågelvik med både skäggdopping och gråhakedopping. Dess sydsida är obebodd och vassrik medan på nordsidan står ståtliga hus och stugor i rad.

Förbi Fåröbergets udde kommer du ut på Rävahavet som ofta rörs upp av kraftiga vinda, men du får fort lä när du kommer in i Kalkgrundsviken. Dess inre delar är vassrik och obebyggd. Här hittar du längst in en bra landstigningsplats med möjlighet att tälta och fin grillplats längre upp i skogen. Skogspartiet här är relativt orört med ca 150-åriga träd.

Du rundar nu Kalkgrundsudden och kommer till Fåröns nordsida som är väldigt grund. Vid lågvatten (högtryck) kommer du knappt förbi innanför Sladdagrundsöarna ens med kajak. Den sydliga Sladdagrundsön är värd att landstiga (på nordsidan finns en liten vik vid björkdungen) och njuta av dess vackra blomsterprakt både kring björksnåren och på starrängar. Tänk på att under häckningstid finns här häckande gäss.

För den kulturhistoriskt intresserade kan man härifrån göra en avstickare norrut till Långörarna, den enda ön som vi känner till som Linne 1732 landsteg på vid hans skärgårdstur i Piteå. Här träffade han på orkidén korallrot.

Förbi Nörd-Fåröns nordöstliga udde kommer du in i Rövarviken, som fått sitt namn efter legenden om två ryska rövarsoldater som på 1700-talet rövade en bonddotter och gömde sig här i viken, där de hittades och vid Tingsholmen ställdes inför rätta och bestraffades på Fingermanholmen.

Du fortsätter vidare in mot Piteå och Nördfjärden och kommer till Vargviken där Fåröns stugby ligger längst in i viken, den enda platsen för landstigning på Fåröns sydöstsida. Här kan du under försommaren mötas av en revirskyddande sångsvan som häckar i vassen på nordsidan av viken, och längs vassen kan du träffa på lurande gäddor. I den örtrika strandskogen längst inne i viken kan du hitta orkidén korallrot. Från Vargviken rundar du Sör-Fåröns sydöstra udde och kommer tillbaka in i Fårösund och tillbaka in nor Norra hamn, Strömnäskanalen och Södfjärden tillbaka till Västra kajen.   

Längd: ca 14 km från Fårösund med utflykter in i vikarna, lägg 1,5 km anslutning från Norra hamn och 3,5 km från Södra hamn
Tid: 3-5 timmar beroende på utflykter in i vikarna och stopp
Svårighetsgrad: 1-3 beroende på vindar.
Isättningsplats: 16 Fårösund, 15 Norra Hamn, 14 Västra kajen
Speciella förhållanden: Vid lågt vattenstånd är det så grunt på Fåröns nordsida att det knappt är paddelbart innanför Sladdagrundsöarna. Vind och sjö på Rävahavet.
Sevärdheter: Fårön med dess bebyggelse.
Rastplatser: Kalkgrundsviken sandstrand med grillplats och vindskydd längre upp i skogen. Södra Sladdagrundsön. Annars finns det få rastplatser pga. privatägda strandtomter.
Avstånd: V. Kajen-Strömsundskanalen 1km, Kanalen 1km, Kanalen-Fåröbron 2km, Fåröbron – Sandlundsviken, 1,5 km, Sandlundsviken-Kalkgrundsviken 1,5. Kalgrundsviken – Sladdagrund 1,5 km, Sladdagrund- -Rövarviken, 1,5 km, Rövarviken – Vargviken 2,5 km, Vargviken- Fårösund 1,5km, Fårösund– Kanalen 1,5 km, Kanalen 1km, kanalen – V. Kajen 1km. 
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 14 Västra kajen

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen.  Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

Isättningsplats 16 Fårösund

Sväng in på Långskatavägen vid avfarten till Musikhögskolan från Norra Ringen och därefter andra
andra avfarten till höger in på Ostronstigen ned till Ankargsgrund och Räkstigen. Ta vänster och direkt höger in på Småbåtsgränd. Vid vändplanen kan du parkera och lasta av. Ca 20 m vänster om båtbryggan finns en öppning i vassen med sand/grusstrand för isättning. Alternativt kör ca 200 m in på cykelvägen till vänster bort till badstranden vid Räkstigen med fin sandstrand. Från Fårösund når du Piteå inre skärgård.
Position: N7261961, E901059

Led 17 Södra hamn - Renöhamn

Hamn till hamn förbi Piteå´s ”djuröar”

Från centrala Piteå kan du paddla en vacker och skyddad led i Piteå mellersta skärgård ut till Renöhamn.

Från Norra hamn (eller Västra Kajen/Södra Hamn genom Strömnäskanalen) följer du Nördfjärdens östra sida förbi Strömlidabacken, Svartuddens bebyggelse och förbi golfbanan ut till Nötön. På norra sidan Har du efter Norra hamn, Noliaområdet och därefter Norrstand med fint bad. Sedan passerar du Fårösundet och Fårön med Vargviken och ytterst Rövarviken.

Längs södra sidan och Nötön paddlar du förbi fina stugor och hus runt dess nordöstliga udde. Här kan du vid bra förhållanden fortsätta runt öarna Lilla och Stora Nötögrundet, och om du vill förlänga turen, ta en avstickare till Borgaruddens Camping.

Från Nötögrundet följer du sedan Nötöns nordsida till Karl-Larsaudden. Paddlingen är på behagligt grund vatten och relativt skyddat från sydlig vind. Från udden kan du välja att paddla in i Margaritaviken runt Krokamargitön eller passera utanför ön fram till Renöns nordvästliga udde och vidare till Renöhamn. Rutten kan även paddlas andra vägen från Renöhamn, eller t.o.r. (ca 20 km).
Längd: ca 10 km enkel väg
Tid: ca 2 timmar
Svårighetsgrad: 2-3
Isättningsplats: 11 Norra Hamn (alt 13 Renöhamn)
Speciella förhållanden: inga
Sevärdheter: Norra Hamn, Nötön, Renöhamn
Rastplatser:  Inga rastplatser pga. privatägda strandtomter.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats  15 Norra hamn

Isättningsplatsen vid Norra Hamn når du från Sundsgatan i Centrala Piteå genom att svänga in mot Nolia och strax innan Nolia parkeringen mitt emot Arena Piteå tar du in på Lillfyrgatan ner mot gästhamnen och båtbensin-macken. Bakom hamnkiosken finns en båtramp för isättning och bra parkeringsmöjligheter. I hamnkiosken finns även gästtoaletter. Se upp för den livliga båttrafiken i hamnen och kanalen. Härifrån når du norrut Nördfjärden och Piteå inre skärgård eller via kanalen Inre Fjärden av Piteälven.
Position: 7259538, E802147

Isättningsplats 14 Västra kajen

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen.  Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

Led 18 Bertnäs - Långörarna

I Linnes fotspår

Vid hårt väder i Piteå yttre skärgård är detta ett en fin kajakled att utforska Piteå inre skärgård och följa i Linnés fotspår. Många av de inre vikarna är grunda och vegetationsrika och du passerar flera bälten av vita näckrosor. 

Från Fårösund paddlar du förbi Ytterstholmen och kan göra en avstickare in i viken Långskatan med dess vackra strandnära hus. Paddla runt Lillbogrundet in mot Brattviken och vidare in i Röviken som alltid är fågelrik och vår och höst har mycket flyttfågel. Du kan paddla hela vägen in mot och under E4:ani en paddelbar vägtrumma in i den vegetationsrika sjön på andra sidan E4.

Tillbaka ut i Rävahavet, som lätt kan blåsa upp, passerar du Näsudden och paddlar in Södra Berkösundet mot Bertnäsfjärden. Strax efter den vassrika Slumpviken kan du göra ett strandhugg och följa en grusväg 500m till Lappberget från vars topp du har en fantastisk utsikt över Innerskärgården.

Följ Bertnäsfjärden runt och ta Norra Berkösundet med vackra strandängar på Granön. Fortsätt till den stora ön Långörnarna, den enda ön vi känner till Linné landsteg på vid sin skärgårdstur i Piteå 1732. Det går att landstiga på sydvästsidan eller vid stugorna på östsidan. Det ligger en fäbod och gamla slåtterängar ovanför stugorna på sydvästsidan. Ön är värt att utforska med en öppet fin skog och en central ås där troligen Linné strövade omkring. Här hittade han orkidén Korallrot.

Fortsätt sedan till ön Guldsmeden mitt emot Borgaruddens camping. På öns sydsida finns en fin landningsplats. Ströva gärna i den urskogslikna fina gammelskogen. Från Gulsmeden kan du via Klemetsgrundet och Sladdgrundsöarna paddla över till Fårön och följa dess nordvästsida tillbaka till Fårösund. Vid Kalkgrundsviken kan du göra ett strandhugg och besöka en 150 år gammal fin skog med ett iordningställt vindskydd och grillplats.
Längd: ca 30 km
Tid: heldag (7 - 9 timmar)
Svårighetsgrad: 2-3
Isättningsplats: 12 Fårösund (alternativt 14 Borgaruddens Camping, eller 15 Bertnäs)
Speciella förhållanden: Rävahavet kan lätt blåsa upp.
Sevärdheter: Innervikarnas växt- och fågelliv. Lappberget, Linnés landstigningsö Långörarna.
Rastplatser: Bertnäs (grillplatser), N. Berkösundet, Guldsmeden, Kalkgrundsviken. På grund av vassrika stränder och privattomter finns det få landstigningsplatser i innerskärgården.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 16 Fårösund

Sväng in på Långskatavägen vid avfarten till Musikhögskolan från Norra Ringen och därefter andra
andra avfarten till höger in på Ostronstigen ned till Ankargsgrund och Räkstigen. Ta vänster och direkt höger in på Småbåtsgränd. Vid vändplanen kan du parkera och lasta av. Ca 20 m vänster om båtbryggan finns en öppning i vassen med sand/grusstrand för isättning. Alternativt kör ca 200 m in på cykelvägen till vänster bort till badstranden vid Räkstigen med fin sandstrand. Från Fårösund når du Piteå inre skärgård.
Position: N7261961, E901059

Isättningsplats 19 Bertnäs

Sväng av till höger mot Bertnäs från E4 ca 8 km norr om Piteå. Andra avtagsvägen på höger sida tar dig via en grusväg över fälten ned mot en holme med grillplats och brygga längst ut. På vänster sida finns en bra isättningsplats. Härifrån når du Bertnäsfjärden och Piteå inre skärgård. Position: N7267127, E800193

Led 19 Håkansöfjärden

Håkansöfjärden är en fin fågelrik innerfjärd. Från Borgaruddens camping paddlar du norrut längs Sandön förbi de fina sommarstugorna innanför ön Skottgrundet upp mot Svartklubbsudden runt udden Grutskatan och in i Åbäcksfjärden där Alterälven rinner ut. Den är paddelbar bara en kort bit upp.

Tillbaka ut i Håkansöfjärden passerar du ön Hyndan ner till Orrskäret. Här kan du landstiga vid Trinteborg för att besöka en fornlämning i form av en labyrint om du följer stigen ut på skärets udde.

Från Orrskäret fortsätter du till Långörarna som var den ö som Linné landsteg på och hittade en orkidé korallrot. Du kan landstiga på sydöstra sidan och besöka en fäbod ovanför sommarstugorna.  Paddla sedan vidare runt ön Hälten och tillbaka runt ön Klemmeten till ön Guldsmeden. Där har du en fin landningsplats på sydsidan med fantastisk utsikt ut mot ytterskärgården. Besök även den trolska gammelskogen på ön. Du är sedan strax tillbaka vid Borgarudden.
Längd: ca 22 km
Tid: 5 - 6 timmar
Svårighetsgrad: 2-3
Isättningsplats: 14 Borgaruddens Camping
Speciella förhållanden: Utsidan mot Rävahavet kan blåsa upp.
Sevärdheter: Labyrinten på Orrskäret, Linnés ö Långörarna, gammelskogen på Guldsmeden, Borgaruddens camping.
Rastplatser: Orrskäret, Guldsmeden. På grund av vassrika stränder och privattomter finns det få landstigningsplatser.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna Kartan 24L SV.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 18 Borgarudden

Ta av E4 efter Norrfjärden norr om Piteå och sväng in mot Sandön och Borgaruddens Camping. Här finns en lång pir och grässtränder att sjösätta ifrån. Parkera på gästparkeringen till Campingen. Från Borgarudden når du Piteå norra inner- och mellanskärgård.
Position: N7264075, E805789

Led 20 Rosvik - Harrbäcksfjärden

Rosviks skärgård har många småöar och fågelrika platser att upptäcka. Från Rosvik småbåtshamn paddlar du över till Lavholmen in till Brändöfjärden och följer Hamnholmens sydsida genom Berkösundet och rundar norra Berkön.

Följ den obebodda Berkön söderut till ön Halsören som är Naturreservat. Härifrån korsar du den stora Storfjärden (2,8 km) till Inre Mjoögrunden. Dessa är fågelrika öar som du bör undvika att landstiga på under häckningstid.

Följ sedan norra sidan på Sandön in i Harrbäcksfjärden förbi flera stugområden tills du kommer fram till E4 vid Harrbäcken. Här ligger det ofta sjöfågel vår och höst, bl.a. sångsvan. Följ sedan Harrbäckens obebyggda norrsida ner till Innerstholmen och Bastaholmen. Ta insidan vid grov sjö eller utsidan vid bättre förhållanden. Storfjärdsgrundet längre söderut är fågelskyddsområde med landstigningsförbud under häckningstid. Via Gröjeskäret vänder du in mot Rosvik förbi det trånga Hamnholmssundet tillbaka in i Bastafjärden och Rosviks småbåtshamn.
Längd: ca 34 km
Tid: Heldag (7-9 timmar)
Svårighetsgrad: 4 (pga. lång överfart)
Isättningsplats: 16 Rosviks småbåtshamn
Speciella förhållanden: Krävande överfart över Storfjärden som kräver goda sjöförhållanden.
Sevärdheter: Halsörens naturreservat, Inre Mjoögrundet, Harrbäcksfjärden.
Rastplatser: Harrbäckens rastplats (toaletter, grillplatser). Stor del av paddlingen har vildmarkskaraktär med få iordninggjorda rastplatser På grund av vassrika stränder och privattomter finns det få landstigningsplatser i inre delen av fjärdar och vikar.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna Kartan 24L SV

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 20 Rosvik

Ta av E4 vid Rosviks södra infart och följ väg 575 fram till Kajvägen på höger sida. Följ Kajvägen ca 500m fram till infarten till småbåtshamnen på höger sida. Strax norr om hamnen finns en badplats lämplig för isättning och nedanför hamngrinden finns en bra isättningsramp. Härifrån nås Brändöfjärden och Piteå norra inre skärgård. Position: N7271714, E809668

Led 21 Trundön runt

Trundön i norra Piteå skärgård erbjuder i de inre fjärdarna fina grunda paddelvatten, ofta i lä för havet medan turen runt Trundön kan vara väldigt exponerad för havets vågor och vind. 

Trundö runt börjar du vid Trundö Hamn vid Hjältviken. Härifrån paddlar du söderut längs Trundöns sydsida och vid Aldersholmen kan du göra en avstickare (ca 900 m enkel väg) ut till Halsörens naturreservat.

Nästa ö, Örsgrönnan är fågelskyddsområde med landstigningsförbud 1/5 – 31/7 (och 200 m skyddsområde). Vid Trundöns södra udde, finns en ö, Trundögrunnan. Här utanför samlas på höstarna sälar, främst vikare vid iskanten. Vid bra väderlek kan du göra en avstickare söderut (1,7 km enkel väg) till Skabbgrundets naturreservat, eller över (2,1 km enkel väg) till Nörd-Mörön. Hela extra rundturen Skabbgrundet – Inre/Yttre Mörögrundet – Nörd-Mörön är ca 11 km och kräver bra sjöförhållanden. 

Tillbaka längs Trundöns nordsida passerar du endast enstaka stugor på den annars vildmarkslika halvön Innanför sundet mot Fårön kommer du in i grunda skyddade vatten. Här viker du in mot Trundösundet där du tar upp kajaken.
Längd: ca 16 km
Tid: 4-5 timmar
Svårighetsgrad: 3 – 4 beroende på sjöförhållanden
Isättningsplats: 18 Trundö småbåtshamn
Speciella förhållanden: Rutten är exponerad för havet både söder om Trundön (Storfjärden) och norra delen.
Sevärdheter: Trundöns småbåtshamn, Halsörens naturreservat, Trundöns södra udde.
Rastplatser: Saknar iordningställda rastplatser. Turen har vilmarkskaraktär med naturliga rastplatser.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV, 24L SO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 21Trundöngården

Från Rosvik följ Trundövägen fram till sundet till Trundön. Vid Trundögården på höger sida finns grillplatser m.m. På andra sidan vägen går en gräsväg ned till isättningsplats vid Svartstenen. Härifrån nås Brändöfjärden och Trundöns norra del.
Position: N7269302, E813252

Isättningsplats 22 Trundöhamn

Från Rosvik följ Trundövägen genom Trundön till dess södra sida. Vid småbåtshamn finns parkeringsmöjligheter och isättning vid båtrampen. Från Hjältviken når du Piteå Skärgårds norra delar och Trundöns sydsida. Position: N7268454, E811904

Led 22 Trundön - Storgrundet

En skyddad tur med vildmarkskaraktär är turen ut till Storgrundet i Norra Piteå skärgård.

Från Trundösundet paddlar du längs Trundöns norra strand förbi ön Hamngrund över till Fårön. Vid bra sjöförhållanden kan du paddla Fåröns sydsida, annars paddlar du den mer skyddade och grunda nordsida ut förbi Fjuksören och korsar (ca 440 m) sundet över till Fjuksörrevet och vidare till Storgrundet som är långrund med en massa grynnor runt hela ön. Flera långa revlar och uddar utgår från ön.

Tillbaks till Fjuksören paddlar du norrut till Djupgrundet och korsar sundet (totalt 1 km) över till Vorrskärsgrundet på fastlandet. Härifrån kan du göra en avstickare (7,6 km)  norrut in i Långviken där ett glasbruk låg 1802-1879 och var en av dåtidens största glasbruk. I dag är dock alla byggnader borta förutom glasrester i havsviken och en stenpir.

 Från Vorrskärsudden paddlar du förbi Smågrunden och talrika bränningar in i den grundare Öviken förbi Svartnäs stugområde tillbaka in i Trundösundet.
Längd: ca 16 km
Tid: 4-5 timmar
Svårighetsgrad: 3 – 4 beroende på sjöförhållanden
Isättningsplats: 17 Trundögården
Speciella förhållanden: Rutten är exponerad för havet både söder om Trundön (Storfjärden) och norra delen.
Sevärdheter: Trundöns småbåtshamn, Halsörens naturreservat, Trundöns södra udde.
Rastplatser: Saknar iordningställda rastplatser. Turen har vilmarkskaraktär med naturliga rastplatser.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 21Trundöngården

Från Rosvik följ Trundövägen fram till sundet till Trundön. Vid Trundögården på höger sida finns grillplatser m.m. På andra sidan vägen går en gräsväg ned till isättningsplats vid Svartstenen. Härifrån nås Brändöfjärden och Trundöns norra del.
Position: N7269302, E813252

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Postadress:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Kontakt:
Tel. (+46)  076-1359111

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

Vi har F-slkatt, resegaranti och företagsförsäkringar

Följ oss på 
Facebook

Translate this page