I Piteå skärgård finns 18 kajakleder som beskrivs nedan (läggs ut efter hand och ytterligare leder tillkommer). Dessutom finns ett 20-tal utmärkta isättningsplatser.
Lederna är under utveckling digitalt.

Led 2 Pitsund - Jävre - paddling från älv till hav

Led 3 Pitsund - Tallskäret - upptäck Piteås revel-öar

Led 5 Mellerstön - StorRäbben - Den krävande och exotiska ytterskärgården >>

Led 7 Haraholmsfjärden runt - skärgårdens populäraste utflyktsmål

Led 8 Mjoön runt - piteås dolda blomsteröar

Led 9 - Norra hamn - Renöhamn - Hamn till hamn förbi Piteås "djuröar"

Led 10 Fårön runt - Stadsnära paddling runt myternas ö

Led 11 Innerfjärden runt - utforska Piteås industrihistoria

Led 12 Svensbyfjärden runt - Piteälvens delta till den störsa fjärden  

Led 13 Bertnäsfjärden - Långörarna - I Linnés fotspår

Led 14 Håkansöfjärden runt  - utforska inre skärgårdens hemligheter

Led 15 Rosvik - Harrfäckfjärden - fåglarnas fjärd

Led 16 Trundön runt -

Led 17 Trundön - Storgrundet - upptäck den okända skärgården

Led 18 Stora Piteå skärgårdsrundan

Om kajaklederna

Dessa leder i södra Bottenvikens skärgård har sammanställts av Guide Natura och omfattar kajakleder från enkla halvdagspaddlingar till krävande flerdagspaddlingar.

Piteås innerskärgård lämpar sig vid bra väder mycket väl för paddling av nybörjare och mindre erfarna med både kanandensare och kajak. Mellan – och ytterskärgården kräver mer paddelvana med kajakräddningskunskaper eller erfaren guide och är mindre lämpad för kanadensare - såvida du inte är en mycket diutig kanotist. Vid oväder kan även inre skärgården generera hård sjö - så kontrollera alltid väderrapporterna innan du ger dig iväg.

Yttre skärgården är för mer vana paddlare som normalt kräver kunskaper att paddla under olika väderförhållanden, klara hög sjö och stark vind - då det fort kan blåsa upp och bli grov sjö.

Trots att de flesta öar omges av långgrunda stränder som ger en säker paddling så finns det exponerade överfarter mellan de större öarna som kräver bra väderförhållanden eller god paddelvana eller paddelguide.

Förklaring till ledinformation:

Lederna är inte markerade i landskapet, utan ledbeskrivning och lämplig karta behövs för att följa lederna. Även den interaktiva kartan från Google Maps kan användas, MEN du måste alltid ha med dig en papperskarta ifall du har dålig mottagning eller batteriet tar slut. De flesta isättningsplatserna är markerade med skylt.
Längd anges ungefärligt kortaste vägen utan hänsyn till sidoutflykter, strandhugg etc. enligt linjen på kartan. Vissa sidoutflykter anges i texten med avstånd från leden.
Tid anges ungefärligt vid ca 3 knops fart och normala/goda paddelförhållanden. Hänsyn har ej tagits för längre stopp som lunch, landutflykter etc. Timmar anges endast för kortare turer. Vid längre turer anges halv eller heldagar.
Svårighetsgrad anges enligt friluftsfrämjandets tabell här bredvid.
Isättningsplats anges enligt numrering på karta och kommer att finnas utmarkerade på platserna.
Speciella förhållanden avser exponerade lägen, sjötrafikleder etc.
Sevärdheter anger besöksmål på öar m.m.
Rastplatser anger lämpliga landstigningsplatser och campingplatser.
Karta anger vilket kartblad som behövs för leden. Ska alltid följa med vid paddling.

För mer information:

Häfte med Piteås kajak-leder:

Lederna finns beskrivna i ett litet häfte. Detta kommer att uppdateras med aktuell information och fler leder.

Isättningsplatser

Ett 20-tal lämpliga isättningsplatser har lokaliserats där antingen Piteå kommun är markägare eller markägaren givit sitt medtyckande. De har ofta parkeringsmöjlighet och är utmärkta med skyltar.

Turgradering

Svårighetsgrad av leden

Dena gradering följer Friluftsfrämjandets gradering av paddling:
1:a, Mycket lätt paddling med ringa eller ingen tidigare paddelerfarenhet. Simkunnig. Dagsetapper upp till 10 km/dag
. Klarar marschhastighet upp till 1 km/h.

2:a, Lätt paddling. Någon erfarenhet av paddling, t ex "Prova-på". Klarar mindre vatten som småsjöar. Dagsetapper upp till 15 km/dag. Klarar marschhastighet upp till 3 km/h.

3:a, Medel paddling, Har paddelvana. Klarar paddling i skyddade vatten. Dagsetapper upp till 20 km/dag. Klarar marschhastighet upp till 5 km/h.

4:a, Krävande paddling. God kajak- & friluftsvana. Klarar av oskyddat vatten. Kräver kunskap i kamraträddning samt klarar av att paddla i hög sjö. Dagsetapper upp till 40 km/dag. Klarar marschhastighet upp till 6 km/h.

5:a, Mycket krävande paddling. God kajak- & friluftsvana. Klarar av oskyddat vatten i mycket varierande förhållande. Kräver goda kunskaper i räddningsteknik. Dagsetapper upp till 50 km/dag. Klarar marschhastighet upp till 7 km/h.

Din återkoppling

Google translate