Isättningsplatser för Kanot och Kajak

Runt Piteå har Guide Natura tillsammans med Kultur och Fritid vid Piteå Kommun identiifierat ett antal lämpliga isättningsplatser för kanot och kajak. Platserna är eller kommer att vara utmärka med skylt och tillstånd från markägaren har inhämtats av kommunen. Platserna kan nås med bil och det finns möjlighet att parkera bilen i närheten. 

Kommentera Isättningsplatserna:

Södra skärgården

Isättningsplats 1: Jävre småbåtshamn

Ca 23 mil söder om Piteå tar du av E4n av vid Jävre södra avfart (vid fyren) från. Sväng vänster över bron över E4 i rondellen vid bensinmacken och därefter vänster igen ned mot småbåtshamnen.
Här finns bra parkeringsplatser och kajakerna kan sättas i vid båtrampen som är i betong. Härifrån når du Piteå Södra Skärgård.
På andra sidan E4 (gångväg under E4) finns Jävre turistinformation med 50-talsmuseum, en bensinstation med butik och restaurang. Vid hamnen finns även ett litet fruiluftsmuseum och Sveriges mest tillgänliga fyr, en ursprunglig Skagfyr som skänktes av Sjöfartsverket till Jävre 1971 som minne av den fyrtillverkning som fanns i Jävre fram till 1987 då den sista fyren sjösattes.
Position: N65 08 37.8 E21 30 21.7

Isättningsplats 2: Pitsunds färjeläger.

Ta av från E4 ca 2 mil söder om Piteå och följ väg 506 mot Piteå Havsbad, över Piteälven (Pitsund) och fram till korsningen vid Piteå Havsbad. Från centrala Piteå följ Timmerleden förbi rondellen ut mot Piteå Havsbad ca 5 km.
Ta till höger (vänster från E4 hållet) vid korsningen till Piteå havsbad. Passera gamla Pitsundsvägen och ta in till vänster på den mindre asfaltvägen snett bakom Pitsundsvägen tills du kommer ned till färjelägret där vägen slutar. Du kan även följa den asfalterade Pitsundsvägen till det större färjeläget vid älven. Här finns en bra parkering och fin sandstrand för isättning i Piteälven strax norr om Pitsundsbron. I närheten finns ett krigsmonument för platsen där det sista striden och skottet föll 25 augusti 1808 under Finnska kriget mot Ryssland.
Position: N65 14 05.4 E21 30 48.6

Insättningsplats 3: Bondön södra

Följ väg 506 från Piteå (mot Piteå Havsbad) från Piteå centrum. Efter ca 5 km tar du av mot Bondön och Piteå djuphamn. Följ vägen fram till hamninfarten och ta in på grusväg mot Bondön.  Efter ca 1 km vid sophus delar sig vägen ut mot Bondön (vänster) och till höger in i stugområde som du följer ca 350m till en öppning till vänster där du parkerar. Till höger har du ett stängsel till oljecisterner. Följ en grässtig 50m ned till vattnet. Sätt i till vänster bakom en liten stenpir. Stranden är stenig och vid sydlig vind exponerad för dyningar. Härifrån når du södra Bondön och Bondöfjärden.  Längst in i Sikörviken kommer Bondökanalen att ta dig till norra skärgården.
Position: N65 14 01.2 E21 38 33.7

Isättningsplats 4: Norra Bondön - Kartviken

Följ väg 506 från Piteå (mot Piteå Havsbad) från Piteå centrum. Efter ca 5 km tar du av mot Bondön och Piteå djuphamn. Strax efter en järnvägsövergång och första infarten till Djuphamnen (höger) tar du vid en skylt ”Kartudden” en väg in till vänster.
Vid postlådor tar du en gräsbevuxen skogsväg åt höger ca 160m till en öppning där du kan parkera. Därifrån går en stig 75m ned till en inre lagun av Kartviken där du i vass-starrstranden kan sätta i. Vid lågvatten kan du fortsätta ca 135 m ut till Kartviken för isättning. Härifrån når du Norra Bondön och Vargödraget. Dewnna isättningsplatts kommer att ersättas av en ny vid Bondökanalen när den färdigställts.
Position: N65 14 34.2 E21 38 07.9

Isättningsplats 5: Svartnäsudden

Vid rondellen nedanför Piteå älvdals sjukhus svänger du in mot Statoil och direkt efter tar till höger in på Rigiusvägen. Följ vägen fram till S. Pitholmsvägen där du tar vänster upp mot N. Pitholmsvägen och svänger höger och sedan följer ca 8 km ut till Maraskatan. När du ser husen vid havet svänger du höger (norrut) och efter ca 150m tar du andra vägen till höger ned mot Maraskatanudden. Här finns grillplats och en bastu och fin isättningsplats ut mot Vargödraget.
Position: N65 15 35.6 E21 39 24.4

Isättningsplats 6: Nörd-Haraholmen

Vid rondellen nedanför Piteå älvdals sjukhus svänger du in mot Statoil som du kör förbi och direkt efter tar till höger in på Rigiusvägen. Följ vägen fram till S. Pitholmsvägen där du tar vänster upp mot N. Pitholmsvägen och svänger höger och sedan följer ca 2,5 km till postlådor och avtagsvägen åt vänster (norrut) till Degerberget och Nörd-Haraholmen.
Följ denna ca 7 km till det smala näset där du har Haraholmsfjärden till vänster och Vargödraget till höger. Strax innan vägen delar sig vid Nörd-Haraholmen (skylt) finns ett sophus med bra parkeringsmöjligheter. Bakom en stenmur går en stig ca 150m ned mot havet och isättning i vassstrand. Härifrån når du Vargödraget.
Nörd är Pitemål för nord.
Position:  N65 17 35.1 E21 40 51.4

Pite älv & centrala Pite

Isättningsplats 7: Munksunds småbåtshamn

Följ väg 506 mot Pite Havsbad. Ta av till höger vid avfarten mot SCA och följ Viaduktvägen. Sväng vänster efter järnvägsviadukten in på Vaktstugevägen och fortsätt in på Måsvägen fram till småbåtshamnen.
Hamnen ligger mitt emot Fingermansholmen och har bra isättningsplatser med båtramp och längre ut en badplats med sandstrand. Längre norr ut finns Furunäsets småbåtshamn med möjlighet till isättning. Härifrån når du Piteälven och Inre Fjärden norrut och Ytterfjärden söderut.  
Position:  N65 17 12.9 E21 28 48.1

Isättningsplats 8: Klubbgärdes småbåtshamn

Ta in på Furunäsvägen vid Strömsborg från Timmerleden i centrala Piteå. Följ Furunäsvägen genom Klubbgärdet fram till Laxstigen som du följer ned mot Inre fjärden och småbåtshamnen. Här finns parkeringsmöjligheter och isättningsramp. Till höger om hamnen finns en sand/grusstrand för lätt isättning. Härifrån når du Piteälven och Inre Fjärden.
Position: N65 17 56.7 E21 28 56.4

Isättningsplats 9: Killingholmen, Storfors

För att komma till Killingholmens småbåtshamn vid Storfors, kör du E4 söderut från Piteå, över Berviksbron och ta av på väg 373 mot Arvidsjaur. Efter ca 100 meter ta av till vänster mot Bergsviken och följ Flakabergsvägen ut mot Furulund.
Vid övergången till Norra Hortlaxvägen sväng in vänster på Storforsvägen och ta sedan av höger och kör över E4-viadukten. Sväng in vänster efter bron och följ en liten grusväg förbi virkesupplag fram till småbåtshamnen. Hamnen är djup så använd båtrampen för isättning. Härifrån når du Piteälven uppströms mot Svensbyfjärden och nedströms Inre fjärden.
Position: N65 18 28.6 E21 24 36.8

Isättningsplats 10: Degeränget

Från Timmervägen i Piteå tar du vid OK bensinstation av in på Degerängsvägen som du följer hela vägen fram till E4. och Bergviksbron. Nere vid älven vänder vägen i en böj tillbaka som Sjövägen. Vid en villa fortsätter en grusväg in mot en industribyggnad ner mot en liten båthamn med liten sandstrand för isättning och goda parkeringsmöjligheter. Härifrån när du Piteälven norrut mot Svensbyfjärden och söderut mot Inre Fjärden.
Position: N65 18 50.1 E21 24 45.3

Norra skärgården