Led 4 Bondön runt - paddla vindarnas ö

Turen börjar vid isättningsplattsen vid Sikörviken bakom Haraholmshamnen och följer Bondöns söddra sida. Efter Trebröderuddarna kan du göra en avstickare till Medgrundet och Medgrundsrevet i Bondöfjärdens naturreservat. Här utanför går den stora sjöfartsleden till Haraholmens djuphamn. Du fortsätter sedan sydost förbi Storviksudden ner mot Bondöudden och Bondöns sydligaste spets. Här är det ofta hög sjö eftersom utanför ligger hela Bottenviken. Om du vill göra en längre tur (ca 20 km extra, dvs. en heldagstur, med exponerad paddling) kan du härifrån vika av ned mot Bondökallarna (Obs fågelskyddsområden) med sin karakteristiska båk och fiskeläger.

Annars viker du nu norrut på Bondöns norrsida förbi hundgrundet till Båstakallen och Fiskartorpet som utgör några pittoreska gamla fiskarstugor. Ovanför dig snurrar 14 imponerande vindkraftverk medan du paddlar längs Bondöns norrsida. Du fortsätter nordväst upp till Klingergrundet och Bondöns nordligaste punkt, Svinörudden. Här bör du göra ett strandhugg och besöka den urskogsliknande skogen på udden. Innanför ligger Kolaviken som är en fin fågelplats för både häckande och rastande fåglar. Via Bondökanalen kommer du tillbaka till Sikörviken.

Interaktiv karta för led 4 - Bondön runt

Kommentera led 4:

Ledinformation

Längd: ca 17 km
Tid: 4-5 timmar
Svårighetsgrad: 4 beroende på vindförhållanden
Isättningsplats: 3 Bondön
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid sydlig-östlig vind. Vildmarkspaddling.
Sevärdheter: Bondöns vildmarkskaraktär, Vindkraftverken, fiskestugorna vid Fiskartorpet, Bondöudden, Bondökallarnas fiskeläger och båk. Bondökanalen.
Rastplatser: Få rastplatser på grund av Bondöns vildmarkskaraktär. Du får leta lämplig landningsplats beroende på vind och vattenstånd.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV, 23L NO.

Isättningsplatser

Isättningsplats är Sikörviken, framtida eventuellt från Bondökanalen.

Från väg 606 från Piteå mot Havsbadet tar du efter 5 km av mot Bondön och Piteå djuphamn. Följ vägen fram till hamninfarten och ta in på grusväg mot Bondön.  Efter ca 1 km vid sophus delar sig vägen ut mot Bondön (vänster) och till höger in i stugområde som du följer ca 350m till en öppning till vänster där du parkerar. Till höger har du ett stängsel till oljecisterner. Följ en grässtig 50m ned till vattnet. Sätt i till vänster bakom en liten stenpir. Stranden är stenig och vid sydlig vind exponerad för dyningar.
Position: N65 14 01.2 E21 38 33.7