Led 5 Mellerstön - StorRäbben - den krävande och exoptiska ytterskärgården

Detta är en av Piteå Skärgårds vackraste turer men samtidigt mer krävande, eftersom det är en flerdagarstur i ofta hårt exponerade vatten. Sjön runt StorRäbben är ökänd för sitt svall och ofta hårda sydliga vindar. 

Du kan börja turen Du börjar turen på olika sätt, Från Renöhamn eller Svartnäsudden eller som vi här beskriver från Bondön vid Sikörviken eller Bondökanalen. Härifrån följer du Bondöns norra sida söderut förbi Klingergrundet och vindkraftverken ner till Fiskartorpet och Hundgrundet. Härifrån har du en krävande överfart över Mellerstöndraget (ca 2,5 km) till Mellerstön som du sedan följer på sydsidan. Här är det långgrund och fin paddling ner till Mellerstöns södra spets. Dock kan det vid sydlig vind bli hög sjö och exponerad paddling så paddla nära land. 

Från Mellerstöns sydliga spets är det grunt vatten med m,ycket sten över till Lillräbben och i sundet mellan öarna brukar det vara mycket sjöfågel. Följ Lill-Räbben söderut till den långa udden Hyndan. Strax innan fins en sin sandtrand för camping eller stopp. Se upp för bränningar och stenar ytterst på udden. Sedan kommer du in mot Stor-Räbben och dess två fiskeläger Svarthällan och Stor-Räbben. Den senare har en lagunliknande skyddad gästhamn med sandtrand innanför gästbryggan där du kan lägga kajaken.

Här bör du göra ett strandhugg i den pittoreska fiskebyn och vandra upp förbi husgrunder från forntida säljägare och fiskare upp mot den svarta båken med en fantastisk utsikt över Piteå ytterskärgård. Vid båken finns tomtningar och labyrinter från säljägartiden och i kärret finns en orkidéäng.  På östsidan om ön finns ett lodrätt klippblock, nummerhällan,  med inhuggna vattenståndsmärken från 1750 till 1884. Ön har en fin och väl uppskyltad naturstig som tar dig til öns sevärdheter och reveln till svarthällan har en fin sandtrand. Innanför gästbryggan finns en fin eldplats och möjlighet att tälta samt en stuga att hyra. Utanför klipporna fiskar gärna de vackra tobisgrisslorna. Stor- och Lill-Räbben ingår i ett naturreservat. På Olsvenskallen och Norra Bondökallen som också ingår i reservatet häckar bl.a. ejder och tordmule (här råder landstigningsförbud 1/5 till 31/7). 

Vid bra vindförhållanden kan du paddla runt Stor-Räbben med dess fantastiska klippor och sedan ta norra sidan på Lill-Räbben och vidare till Mellerstöns nordsida upp till den skyddade och populära Stenbergsviken (Djupgrundsviken) med uthyrningsstuga, bastu och gästbryggan. Härifrån går det fina stigar in på ön för att utforska dess skogar som på sensommaren och hösten blir rika på bär och svamp. Från Mellerstöns Nordvästspets där du har ett flertal fina sandströnder för vila eller camping, tar du sikte tillbaka till Bondön och isättningsplatsen vid Sikören. En avstickare (6 km) kan vara norrut i Vargödraget till öarna i Vargödragets naturreservat Klingergrundet, Klingergrundsrevet, Storstenrevet och Lill-Rönneskär (OBS! Fågelskyddsområde med landstigningsförbud 1/5 – 31/7). 

Interaktiv karta led 5

Kommentera led 5:

Ledinformation

Längd: ca 38 km
Tid: 2 dagareller längre
Svårighetsgrad: 4-5, beroende på vindförhållandena
Isättningsplats: 3 Bondön
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid överfarter vid sydlig-östlig vind, och vid StorRäbbsudden.
Sevärdheter: Grunda fågelrika vattnen mellan Mellerstön och Räbbenöarna, Stor-Räbbens fiskeby, fornlämningar och båk, Mellerstöns vildmarkskaraktär med häckande Havsörn i området. Fins sandstränder.
Rastplatser: Stor-Räbbens gästhamn med toaletter och eldstäder och hyrstuga, Mellerstöns gästbrygga med grillplats och toaletter och bastu, i övrigt vildmarkspaddling med få men fina landningsplatser vid sandstränder.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 23L NV, 23L NO, 24L SO.

Isättningsplatser

När Bondökanalen är klar kan du sätta i vid Sikörviken och paddla Bondökanalen till norra Bondön, Alternativt sätt i vid Kartviken som du sedan paddlar ut. Vid du förlänga turen kan du börja vid Svarnäsudden eller Renöhamn.  
Från väg 606 från Piteå mot Havsbadet tar du efter 5 km av mot Bondön och Piteå djuphamn. Följ vägen fram till hamninfarten och ta in på grusväg mot Bondön.  Efter ca 1 km vid sophus delar sig vägen ut mot Bondön (vänster) och till höger in i stugområde som du följer ca 350m till en öppning till vänster där du parkerar. Till höger har du ett stängsel till oljecisterner. Följ en grässtig 50m ned till vattnet. Sätt i till vänster bakom en liten stenpir. Stranden är stenig och vid sydlig vind exponerad för dyningar.

Position: N65 14 01.2 E21 38 33.7