Led 6 Vargön runt - Upptäck Piteås vildmarksö

Detta är en längre tur kring en av Piteå skärgårds större ö med vildmarkskaraktär. Du kan börja turen vid Svartnässudden eller Nörd-Haraholmens isättningsplatser, men bäst börjar du turen vid Renöhamn och paddlar österut till Svinören och följer Nörd-Haraholmens nordsida förbi ön Haraholmsrevet fram till Vargödraget. Kortaste vägen över Vargödraget (2 km) är från Kogrundet på Nörd-Haraholmen över till Koskäret på Vargön. Vill du tälta är den lilla ön Medgrundet en av skärgårdens finaste tältplatser.

Beroende på vindar kan du välja den nordliga eller sydliga rutten runt Vargön. Utanför Koskärets norra spets är det grunt och du får ta ut rejält. Vargöns nordsida är långrund och behaglig lätt paddling, ofta i lä. Vid Kolagrundet finns några fiskestugor annars är det vildmark hela vägen ner till Laxskäret. Här finns en öppen fiskestuga i ursprungsskick med möjlighet för övernattning. Laxskäret är annars en lämpligt tältplats om man inte vill sova inne i stugan. Ned mot Vargöudden och Vargöns sydspets Skagsudden kan det vara vind- och vågexponerat och här är det långgrunt med en massa sten. 

Runt Skagudden kommer du in i Per-Stålsviken och vid Kaptensudden finns en liten trevlig stugby med vänliga sommargäster för ett strandhugg.  Länge in i viken vid Hällskäret finns grillplatser och bra badmöjligheter på fin sandstrand. Från viken paddlar du runt det ofta exponerade Trutgrundet där du får se upp för sten i bränningarna. Runt udden brukar det vara lugnare vatten och nu följer en behaglig paddling på Vargöns sydsida med flera mindre sandstränder.

Snart kommer du fram till Koskärets naturreservat i vars södra del flera Kolmile- och tjärframställningsplatser är utspridda i skogen. I viken vid Koskäret finns toaletter, bastu, grillplatser, raststuga samt två uthyrningsstuga. Den långgrunda sandstranden inbjuder till härliga dopp.  Härifrån rundar du Koskäret och tar dig över Vargödraget mot Kogrundet och tillbaka till Renöhamn.

Interaktiv karta för led 6 Vargön runt

Kommentera led 6:

Ledinformation:

Längd: ca 40 km
Tid: 2 dagar
Svårighetsgrad: 3-4, beroende på vindförhållandena
Isättningsplats: 6 Nördharaholmen, 17 Renöhamn (Svartnäsudden)

Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid Vargödraget och Vargöns sydliga spets. Vildmarkspaddling.
Sevärdheter: Renöhamn, Svinöra båtklubb, Koskärets naturreservat med tjärframställningsplatser, Vargöns vildmarkskaraktär, Laxskärets fiskestuga, Kaptensuddens stugby, Koskärets gästbrygga.
Rastplatser: Svinöra båtklubb, Laxskärets fiskestuga (övernattning), Kaptensviken med grillplatser, Koskärets gästbrygga med toalett, vindskydd, grillplatser och övernattnings-stugor. I övrigt vildmarkspaddling med få landningsplatser.
Övrigt: Boka skärgårdsstuga på Vargön, 500:-/dygn, Piteå Turistbyrå 0911-933 90
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV, 24L SO.

Isättningsplatser

Bästa isättningsplatsen är vid Renöhamn. Här finns parkering, kajakcenter, grillplatser, servicehus med toalett och dusch. Du sätter i kajaken vid en båtisättningsramp alternativt vid Guide Natura Kajakcenter med flytbrygga.
I Piteå från Sundsgatan österut svänger du vänster in på Svartuddsvägen efter rondellen vid Norra hamn. Följ vägen förbi Kommunhuset och Strömbackaskolan och förbi Piteå golfbana ända ut till Renöhamn, ca 7 km. Position: N65 19 54.6 E21 37 55.5

Du kan även sätta i vid Nördharaholmen i Kogrundsviken vid Vargödraget.

Vid rondellen nedanför Piteå älvdals sjukhus svänger du in mot Statoil som du kör förbi och direkt efter tar till höger in på Rigiusvägen. Följ vägen fram till S. Pitholmsvägen där du tar vänster upp mot N. Pitholmsvägen och svänger höger och sedan följer ca 2,5 km till postlådor och avtagsvägen åt vänster (norrut) till Degerberget och Nörd-Haraholmen. Följ denna ca 7 km till det smala näset där du har Haraholmsfjärden till vänster och Vargödraget till höger. Strax innan vägen delar sig vid Nörd-Haraholmen (skylt) finns ett sophus med bra parkeringsmöjligheter. Bakom en stenmur går en stig (skoterled) ca 150m ned mot havet och isättning i långrund vassstrand. Härifrån når du Vargödraget.
Position:  N65 17 35.1 E21 40 51.4