ALLEMANSRÄTTEN

Tillåtet:
1. Att vistas överallt utom på tomtmark.
2. Att plocka blommor, svamp och bär (se upp med fridlysta växter).
3. Att tälta över en natt. Längre tid räknas som bosättning och är förbjudet utan tillstånd. Fråga alltid markägaren om lov.
4. Ta torrt ris och grenar för eldning.
5. Att elda om fara för skogsbrand ej föreligger. Tala först med skogsbrandfogde och markägare.
6. Att bada överallt utom från annans brygga eller från tomt (=område kring stuga; där stängsel ej finns räknar man som tomt område inom syn- och hörhåll.
7. Landstiga överallt utom på tomt.
8. Att simma, ro, segla, paddla, köra motorbåt på annans vatten.
9. Medföra hund under sådan uppsikt att okynnesjakt förhindras.
10. Att passera gärdesgård och grind (utom kring tomt), förutsatt att skada inte åstakommes eller djur slipper ut på olovligt bete. I så fall blir man ersättningsskyldig.
11. Dricka och ta vatten ur kallkälla och sjö. Däremot inte leda bort vatten.
 
Förbjudet:
1. Orsaka skladegörelse. Markägare har alltid rätt att kräva gottgörelse.
2. Ta från växande träd eller buske ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollonm, nötter eller kåda. Det betraktas som stöld.
3. Att beträda skogsplanteringar.
4. Plocka blommor, bär och svamp på annans tomtmark.
5. Tälta så länge på en och samma plats att detta kan anses som varaktig bosättning.
6. Köra bil över utmark så skada uppkommer.
7. Att beträda åker med växande gröda.
8. Att ta fågelbon och fågelägg.
9. Att fiska på annans fiskevatten. Innan masken sätts på kroken, bör man ta reda på de lokala bestämmelserna för fiske (kortfiske o. dyl.).
10. Skräpa ner. Enligt naturskyddslagen kan nedskräpning straffas med böter.
11. Att elda i skog eller i närheten av skog om fara för skogseld föreligger.
Från Sveriges Natur 2/59

ALLEMANSRÄTTEN
Vad innebär den?
 
Allemansrättigheten eller allemansskyldigheten som den också kan heta, ger alla människor rätt att vistas i naturen, men det är även en rätt som är förenad med skyldigheter.
 
Följande lagparagrafer reglerar de skylldigheter man har.
 
BROTTSBALKEN
Här stadgas straff för följande ”allemansrättsliga” överträdelser:
- Skadegörelse alt. grov skadegörelse. (12 kap. 1 & 3 §)
 
- Olovligt plockande av vissa naturalster. (12 kap. 2 §)
 
- Tagande av olåvlig väg ”över äga som kan skadas därav”. (12 kap 4 §)
 
- Mordbrand och allmänfarlig vårdslöshet. (13 kap 1& 6 §)
 
- Olåvligt inträngande eller kvarstannande där annan har sin bostad. (4 kap. 6 §)
 
- Ofredande. (4 kap 7 §)
 
- Stöld och snatteri. (8 kap 1 & 2 §)
 
- Intrång i annans besittning av fastighet. (8 kap 11 §)
 
- Förargelseväckande beteende m.m. (16 kap 16 §)
 
Förutom brottsbalken stadgas straff även för följande överträdelser:
 
- Nedskräpning utomhus. (Naturvårdslagen 23 §)
 
- Eldning i skog och mark. (Brandstadgan 22 §, Brandlagen 17 & 24 §)
 
- Trafik på enskild väg. (Vägtrafikkungörelsen 151 & 163 §)
 
- Olåvlig jakt. (Jaktlagen 1, 2 & 28 §)
 
- Olåvligt fiske. ( Fiskelagen 5 & 34 §)
 
 
Dessa straffbestämmelser kan den som felaktigt utnyttjar allemansrätten dömmas efter.

Allemansrätten
Vad får man göra? Vad bör man göra?
Unik sedvanerätt
Sverige har en unik sedvanerätt kallad allemansrätten. Den finns ej nedskriven som lag, men har ändå en väl definierad innebörd. I korthet innebär allemansrätten att var och en har rätt att fritt ströva i skog och mark, även när den är privatägd, så länge det inte skadar någonting eller stör människor och djur.
Tänk på
att en sedvanerätt av denna typ upphör att fungera om den utnyttjas för hårt. Vill vi bevara allemansrätten, måste vi använda den med omdöme och måtta.
Rätt att passera
Du får gå i skogen, ängen eller på en skärgårdsö, men inte på åker eller plantering, inte heller över någons hustomt. Du får färdas över annans vatten med båt och du får bada i vattnet.
Plocka vilda bär
Du får plocka vilda bär och svampar, men inte odlade grödor eller fridlysta växter.
Elda, men med stor försiktighet
Att elda är i princip tillåtet, men du är skyldig att tillse att ingen skada uppkommer. Det är tillåtet att ta omkullfallna döda träd och kvistar på marken till bränsle. Du är alltid helt ansvarig för konsekvenserna av eldandet. OBS helt ansvarig.
Under sommaren utfärdas för övrigt ofta generellt eldnings-förbud i stora delar av landet.
Om eldning är tillåten och lämplig, använd befintliga eldstäder eller gör liten eldstad på stranden nedanför högvattenlinjen. Du får inte elda på klippor men inte heller direkt på gräsmark.
Tälta
Att tälta ett dygn går bra, även på annans mark, förutsatt att marken inte är hustomt eller odlad mark. OBS att detta gäller enskilda, ej grupper. Grupper större än en normal familj  ska inhämta markägarens tillstånd.
Du måste alltid hålla dig utom synhåll för boningshus .
Du får inte heller
blockera vägar/stigar som markägaren använder.
Gräs behöver återhämta sig efter att ha nedtryckts av tält. Undvik platser där det stått ett tält natten innan. Slå läger så långt från andra tältare som möjligt.
Toalettbesök
           
Använd offentliga toaletter (t.ex. i gästhamnar) du råkar passera. Utnyttja de torrdass som finns på många ställen i skärgården
Om toalett saknas, gräv eller stena ner fast avföring och papper ordentligt.
 Tänk på Trampregeln: En annan människa ska kunna gå över platsen du använt utan att riskera att trampa i dina lämningar. För att undvika lukt på tätt använda ställen, urinera direkt i havet eller nedanför högvattenlinjen.
Sopor
Ta med dig hem det du tog med dig ut! Sortera soporna och lämna dem vid någon av källsorteringsanläggningarna längs kusten.
Naturskydd
Respektera regler i naturreservat och andra skyddade områden. OBS att det finns fågel- och säl-skyddsområden med tillträdesförbud delar av året (vissa t.o.m. hela året), och att detta förbud avser även det närmaste vattenområdet.          
Fåglar och sälar
Ge akt på djurens beteende. Uppträder de aggressivt, är du för nära. Håll undan för fågelkullar på vattnet, gör en tydlig lov så de ser din avsikt.
  Vissa fåglar, t.ex. svanar, blir mycket stressade om du inte ger dem fri startsträcka, dvs uppvinds. Råkar du skrämma upp en ruvande fågel, lämna genast platsen.
 Håll väl undan för sälar på land och paddla ej rakt mot dem. Undvik också hastiga rörelser och starka ljud. Knubbsälarna får ungar under sommaren, visa då extra hänsyn.

For more information,
please, contact us.

OUR LOCATION: Renöhamn, Piteå, Swedish Lapland

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Visiting address:
Renöhamn, Renön, Piteå
Postal Address:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Contact:
Tel. (+46)  070- 6722109 

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

We have Tax-certificate
We have travelers guaranty


Follow us on Facebook

Translate this page