Equipment Rental
Hyra utrustning

Kayak Rental/Hyra kajak

Rent K1 or K2 kayaks
Hyr enmans och tvåmanskajak

Information &   BOOKING >>

Canoe Rental/Hyra kanot

Rent Mad River Canoe
Hyr en Mad River kanot

Information &   BOOKING >>

Dry suite rental/Hyra torrdräkt

Rent Drysuit for kanoing or snorkling
Hyr torrdräkt för paddling eller snorkling

Information &   BOOKING >>

Cross country skate rental/Hyra långfärdsskridskor

Rent Cross-country skates
Hyr långfärdsskridskor

Information &   BOOKING >>

Snowshoe rental/Hyra snöskor

Snowshoe rental
Hyr snöskor
Information &   BOOKING >>

General Rental Conditions

By paying and signing your booking, you agree to the following rental conditions, which follow the rental conditions of the Swedish Canoe Association:

General rental Conditions:
- You must be able to swim 200 m
- You must all time while paddling wear pdf
- You posse necessary paddling skills for safe use of equipment
- You must be over 18 years old
- You obligate to follow the rental instructions
-
We can deny you rental in case of inappropriate behaviour or affected by drugs or alcohol. 
- In case of you breaking any laws, we can wiithdraw rental equipment.
- We expect you to follow regulations and laws at sea, and using sense of conduct at sea
- We expect you to follow the regulation od "Right of public access" and shows the uttermost respect to nature and humans.
- Rental equipment must be returned well cleaned and in original conditions.  Un-cleaned kayaks or canoes will be charged 850 SEK extra.
- At late return, we will charge you 500 SEK for 2-4 hours late, and 700 SEK for more them 4 hours late.
- By signing the rental contract, you agree that Guide Natura save your personal data according to our Privacy Policy and GDPR.

Responsibility and insurance
- All paddling with rental canoes or kayaks are by regulation regarded as driving a recreational boat, and under its jurisdiction, thus completely under the responsibility of the renter and at own risk.
- Guide Natura cannot in any way be made responsible for any accident, damage or other situation created by the renter while renting the equipment of Guide Natura.
- In case of damage or theft or rental equipment while renting, the renter has liability to indemnify for any damaged or lost equipment.
- Guide Natura holds no insurances for the renter, so you must have your own responsibility and accident insurance to cover damages or lost rental equipment.

Allm'nna hyresavtal

Genom att signera och betala din bokning, godkänner du följande hyresavtal, vilka följer Svenska kanotförbundets avtal.

Allmänna hyresvillkor:
- Hyraren kan simma 200 meter.
- Hyraren förbinder sig att alltid använda flytväst under paddling
- Hyraren ansvarar för att erforderlig kunskap föreligger för säker användning av utrustningen.
- Hyraren måste vara myndig och 18 år fyllda, i annat fall måste målsman medfölja/intyga.
- Hyraren skall vid hyrning av kajak legitimera sig med personnummer.
- Hyraren förbinder sig att följa de instruktioner som ges och medföljer kajaken.
- Vid försening är hyraren skyldig att kontakta uthyraren.
- Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning till den som på något sätt uppträder olämpligt eller är alkohol/drogpåverkad.
- Vid lagbrott har vi rätten att återta hyrd utrustning under pågående hyrestid.
- Vi tar för givet att hyraren följer sjölagar och allmänt sjövett.
- Vi tar för givet att hyraren följer
Allemansrätten och visar största hänsyn till natur och människor.
- Kanoter och utrustning skall återlämnas väl rengjorda och ursprungligt skick. Ej rengjord kanot debiteras 850 Kr.
- Vid försenad inlämning uttas en avgift på 500 Kr per halvdag (2-4 tim), 700 Kr heldag (>4 tim)
- Genom att signera hyresavtalet godkänner du att dina personliga data sparas av Guide Natura enligt vår
Intergritetspolicy och GDPR.

Ansvar & Försäkring
- All paddling med hyrd kajak är juridiskt jämförbart med att framföra vilken annan fritidsbåt som helst, och sker därför helt och hållet under hyrarens egna ansvar och på egen risk.
- Guide Natura kan inte på något sätt göras anspråksskyldig för olycka, skada eller annan uppkommen situation orsakad av hyraren i samband med användandet av hyrd utrustning.
- Vid skador eller stöld av hyrd utrustning är hyraren ersättningsansvarig för skadad/förlorad utrustning.
- Guide Natura har inga försäkringar som hyraren kan utnyttja. Hyrarens ansvarar för att ha en egen försäkring såsom hemförsäkring för att täcka egna skador eller förlust av hyrd utrustning.

We are since 2008 Autorised Canoe Centre   by the Swedish Canoeing Association

Vi är sedan 2008 en certifierad kanotcentral av Svenska Kanotförbundet

For more information, please, contact us.

Our Privacy Policy>

Vår Integritetspolicy>

OUR LOCATION: Renöhamn, Piteå, Swedish Lapland

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Visiting address:
Renöhamn, Renön, Piteå
Postal Address:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Contact:
Tel. (+46)  070- 6722109 

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

We have Tax-certificate
We have travelers guaranty


Follow us on
Facebook

Translate this page