Turen genomförs endast med 2deltagare.

Vandra med en biolog
Din guide är Hansi Gelter, biolog och naturguide, har forskat både inom biologi, friluftsliv och inom naturturism och naturguidning. Med ett livslångt intresse för natur som fältbiolog, naturfotograf, lektor i biologi och äventyrare brinner Hansi för att dela naturupplevelser och sin kunskap och ser sig gärna soim nutida lärjunge till Carl von Linné och Linnes naturpedagogik, som är nyfikenhetsdrinen.
Läs mer om din guide här>>

Historisk vandring

Vandring i bronsåldersjägarnas fotspår

Denna vandring tar dig på en historisk resa i bronsålderjägarnas fotspår.  Vi vandrar Akeologstigen som är Norrbottens störta samling av fornfynd från brons- och järnåldern där vi lär om stenrösen och hur dessa gravar skapades, och försöker tänka oss bronsåldersvärlden för 3-4000 år sedan och hur människorna levde då. Vi tar oss tillbaka till landskapet när Bottenvikens hav täckte större delen av kustlandet i Norrbotten och fiskare och säljägare besökte de yttre skärgårdsöarna såsom Högbeget i Jävre där vi står och blickar ut över skärgården och Bottenviken.

Information om turen

För vem: För dig som är nyfiken på natur- och kulturhistorien i Pitebygden och Norrbotten, och vill njuta av långsamma strövtåg i det intrressanta kustlandskapet. Du måste kunna vandra sträckan och på ojämn stig. Passar bra som familjeaktivitet (barn > 10 år). 
Säsong: augusti-sreptember
När: efter överenskommelse.
Med reservation för olämpligt väder.
Tidsåtgång: ca 2-3 timmar
Avfärd: kl. 09 
Återkomst: ca kl. 11
Andra tider efter överenskommelse
Samlingsplats: Turiststationen Jävre
Besöksplats: Akreologstigen och högberget
Antal gäster: minimum 2 max 6
Vandringslängd: ca 7 km
Fysiska krav: Normal fitness, kunna gå i en timme
Åldersgräns: 10 år
Att ta med:
- Stabila vandringsskor
- Kläder anpassade för årstid och vädret

Ingår:
- Guidad tur på Arkeologstigen
- Naturguide, biolog
- Varm dryck och snacks

Pris för aktivitet per person: 950 Kr
Pris gitigt till april 2025
Betalning: Med Swish 123173 2485 eller kort på plats.
BOKNINGSVILLKOR: Du bokar med e-post, och kan avboka utan kostnad till 5 dagar innan avgång.
Avbokning inom 5 dagar före avgång debiteras med 50%. 
Vi har tillstånd från Länsstyrelsen i Norrbotten för kommersiell verksamhet i Naturreservatet

BOOKING och för mer information, kontaka oss:

Arkeologstigen

I en smal strandremsa längs norrlandskusten finns ca 4000 rösen som är gravar från bronsåldern som varade i 1 300 år (1800 - 500 f.Kr.). Gravarna uppfördes på uddar och kär i det hav som täckte Norrbottens kustland efter istiden, efter att isen smälte för ca 9000 år sedan.

På Sandholmsberget finns fem fornlämningar varav tre rösen som är gravar från bronsåldern (1500 - 500 f.Kr.) och dels stensättningar från järnåldern 500-1050 e.Kr.

Här finns även en  mycket sättsynt stensättning i form av en stor sten som vilar på tre mindre stenar, den "liggande hönan". Dess ålder och funktion är okänd, men offersten, altare eller talarsten vid tingsförhanlingar? Ingen vet.

Gravrösena låg vid dåtidens kust, men har med landhöjningen nu hamnat 35-40 m.ö.h. Dessa gravrösen brukar innesluta en kista av resta stenhällar. Under yngre stenåldern började man bränna de döda före begravningen och inga större kistor hövdes. Gravarna byggda av sten tillät luft och vatten vilket gjorde att skelett och metall har förintats. Rösena har även ofta plundrats, vilket även gäller dessa rösen.

I en skeppsformig grav hittades en liten kista av kantställda stenar där man hittat brända ben, som visar att den dödes kropp bränts före begravningen. Den daterades till järnåldern (500 - 1050 e.Kr) då skeppsformiga stensättningar var vanliga.

Uppe på Högberget fins den största gravstensättningen.

Gravröse på Sandholmsberget.

Labyrinten på Högberget, troligen från 1200-talet.

Gravröse med stenkista från bronsåldern.

Arkeologstigen består av flera olika vandringsleder.

Jävresmycket hittades vid Bokmyrberget ovanför Getviken öster om Jävre, där det finns två gravar. Intill gravsättningarna har arkeologer funnit boplatsmaterial. Det så kallade Jävresmycket i brons hittades här på 60-talet. Det härrör från Volga-Kama området i Ryssland och kan dateras till 500-talet e. Kr. Det tyder på att människorna i Jävre skärgård under folkvandringstid hade kontakter med människor från öster.

På Arkeologstigen finns intressanta geologiska formationer såsom kustgrottor.

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå