Vad är skogsbad?

Skogsbad eller Shinrin Yoku som det heter på Japanska, skiljer sig från naturguidning både genom att ha olika mål och olika metoder, även om de baseras på samma grundupplevelse - närkontakt och upplevelse av naturen.
 
Begreppet Shinrin Yoku myntades 1982 av Tomohide Akiyama som var chef för den japanska skogsstyrelsen. Begreppet Shinrin Yoku betyder skogsbad eller ”att ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Skrivet i japanska texten betyder det första tecknet ”stor skog” (tre träd), det andra ”liten skog” (två träd) och tredje tecknet för bad (rinnande vatten till vänster och en dal till höger).

Kortfattat innebär Shinrin yoku att man under lite längre tid långsamt vandrar i skogen längs inbjudande stigar med aktiviteter som öppnar våra sinnenen för en djupare upplevelse av och nära relation till naturen för att uppnå en välbefinnande naturkontakten.
 
Till skillnad mot naturguidning, där guiden förmedlar kunskap och känsla om och för naturen, främst genom att vägleda sina gäster till speciella naturplatser eller naturfenomen och förklara dessa verbalt och med hjälpmedel, så vägleder en skogsbadsguide sina gäster genom inbjudningar till sinnesupplevelser av naturen med syfte att naturen direkt har en positiv påverkan på kropp och själ.

Certifierad skogsbadsguide

Din skogabadsguide Hansi Gelter är certifierad skogsbadsguide enligt Shinrin-Yoku Sweden/Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute (SNFTI).

Skogsbad har på senare tid blivit populärt och det finns många som erbjuder "skogsbad" i olika former.  Allt från naturguider som vill lägga in lite "trädkramning" eller sinnesupplevelser i sina guidningar till olika former av terapeuter som erbjuder skogsterapi, naturterapi, ekoterapi, vildmarksterapi eller friluftsterapi, till New-Age och hälsogurus som använder naturen för olika syften av välbefinnande och personlig utveckling.
 
I denna djungel av olika utövare har det utvecklats seriösa organisationer med certifieringar som erbjuder beprövad erfarenhetsbaserade och vetenskapsbaserade skogsbad med tydligt utvecklad metod för att uppnå skogbadets hälsoeffekter. Inom dessa kramar man inte träd eller "jordare sig"  eller andra icke-verifierade metoder.

I Sverige har Shinrin-Yoku Sweden/Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute (SNFTI) utvecklat en seriös, för skandinaviska förhållanden anpassad skogsbadmetod som står på en solid vetenskaplig grund. SNFTI certifierar skogsbadsguider och har blivit ett nav för serösa skogsbads- och skogsterapiguider i Sverige och värnar en hög kompetens och seriös utbildning inom skogsbad och skogsterapi med utveckling i framkant. 
Läs mer om Skogsbad och dess efekter på kropp och själ nedan.

Din skogsbadsguide

Jag Hansi Gelter, är din skogsbadsguide och certifierade mig till skogsbadsguide 2021 genom Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute Men jag har under en lång tid ägnat mig åt naturens välbefinnande effekt.
Genom Guide Natura erbjuder jag  Blue Wellneess och Green Wellness upplevelser, där blue wellness baseras på rogivande upplevelser med hjälp av vatten såsom sjö och hav, till exempel sakta rogivande paddling i midnattssolljus eller under stjärnhimmeln. Green wellness baseras på skogsupplevelser såsom genuint friluftsliv och skogsbad.

Jag har som forskare i en rad artiklar studerat Friluftslivets välbefinnande effekt (se t ex artikeln: Gelter, H.P. 2000. Friluftsliv - The Scandinavian philosophy of Outdoor recreation.  Canadian Journal of Environmental Education vol.5 p77-92) och studerat effekten av s.k. "Solo-moments" i naturen, en kortare egentid i naturen där du sitter ensamt och bara tar in din omgivning. Som biolog och naturguide med specialintresse i naturupplevelser och naturkontakt är jag därför ditt naturliga val för välbefinnande skogsbad.

Våra skogsbad

Grönt skogsbad i Rosfors Ekopark

Långsam avstressande vandring i skogen som fördjupar din naturupplevelse

Rosfors Ekopark erbjuder en utomordentligt fin miljö för skogsbad med sina naturskogar som närmar sig urskogskaraktär. Under våren sjuder skogen av fågelsång, under sommaren välkomnar oss skogens blomster och under sensommaren inbjuder bär och svampar till spännande sinnesupplevelser.
. Vi följer en väl upptrampad skogsstig samtidigt som vi följer skogsbadets process som ger dig avstressning, öppnar dina sinnen och fördjupar din naturkontakt. Vi avslutar skogsbadet med att koka kaffe/te över öppen end för lite genuint friluftsliv vid en rogivande skogssjö.

Läs mer och boka här>>

Stadsnära skogsbad

Skogsbads-vandring i Lomtjärnens upplevelseskog

Skogsbad behöver inte bedrivas långt ut i "vildmarken", skogsbad kan även genomföras i stadsnära skogar och parker. Vi erbjuder även skogsbad vid Friluftsområdet Lomtjärn endast 3 km från centrala Piteå, mitt emmellan Piteå och Öjebyn. Trots omgivande trafik såsom E4 och Sundsgatan är Lomtjärn en fridfull oas väl lämpad för skogsbad och återhämtning.

Läs mer och boka här>>

Höstskogsbad i Rosfors Ekopark

Färgrik naturupplevelse och avstressning i höstens färgprakt

Under hösten exploderar naturen i färger med stimulerande synintryck, spännande dofter och möjlighet att nya smakuplevelser från växter, bär och svamp. Luften är krisp och klar och skogens ljud mer subtila.
Vi genomför höstskogsbaden i Rosfors Ekopark som erbjuder en utomordentligt fin miljö för skogsbad med gamla fina träd av gran, tall, asp, björk och sälg, och en rik flora av mossor och lavar. Guide Natura arrenderar ett stycke natur i ekoparken av Sveaskog där jag förutom naturguidningar erbjuder ett välbefinnande skogsbad.

Läs mer och boka här>>

Skogsbad på uppdrag

Skogsbad vid din anläggning eller ditt närområde

Företag, boendeanläggningar, föreningar och andra grupper kan boka skogsbad både i Rosfors ekopark, vid boende och konferensanläggningar eller i ert närområde, plats bestäms tillsammans.
Skogsbad är ett bra konferens- och företagsevent för att befrämja anställdas hälsa och välbefinnande. Skogsbad är även en fin familjeaktivitet där vi kan anpassa skogsbadet så det passar yngre barn.
Numera får även sjukvården ordinera friluftsliv och skogsbad som förebyggande sjukvård. 
Jag kan även erbjuda personligt skogsbad där du är ensam med skogsbadguiden.

Läs mer och boka här>>

Vitt skogsbad i Rosfors ekopark

Vinterskogsbad med snöskor som stressar av och fördjupar din naturupplevelse

Upplev ett vitt skogsbad vintertid. Med snöskor tar vi oss in i skogen och vandrar långsamt samtidigt som vi öppnar våra sinnen för att släppa in naturen. Att ta ett vinterskogsbad ställer lite andra krav än på sommaren men är likafullt en fantastisk upplevelse för kropp och själ.  Med snöskor, varma kläder och sittunderlag njuter vi av skogen i vinterskud.

Läs mer och boka här>>

Forskningsbaserade skogsbad

Vad säger forskningen om skogsbad?

Forskning >> har övertygande visat skogsbadets hälsobringande effekt på fysisk och psykisk hälsa och speciellt som förebyggande mot stressrelaterade sjukdomar.

Tillräckligt mycket data har insamlades  för att utforma Shinrin Yoku som vetenskaplig metod och 2003 myntade professor Yoshifumi Miyazaki, chef för Centrum för miljö-, hälso- och fältstudier vid universitetet i Ciba i Japan, begreppet ”skogsterapi” för den vetenskapligt baserade Shinrin Yoku.

Skogsterapi innebär att naturkontakt leder till en fysiologisk avslappning som förebygger sjukdomar genom att förbättra kroppens naturliga motståndskraft mot olika sjukdomar.  Stressrelaterade sjukdomar kopplade till kronisk stressa innefattar förkylning, smärta i rygg, nacke och axlar, långsam läkning, viktuppgång, sömnproblem, depression, störningar i det autonoma nervsystemet, irriterad tarm, magsårssjukdomar, hjärtsjukdom och risk för cancer.

Några vetenskapligt fastställa positivia effekter av skogsbad

Forskningen har bl.a. visat följande positiva effekter av skogsterapi:

 • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antal och aktivitet av naturliga ”mördarceller” (NK-celler, form av vita blodkroppar) som bekämpar tumörer och infektioner.
 • Ökar mängden av anti-cancer-proteinerna granulysin, granzym och perforin.
 • Ökad avslappning till följd av ökad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet, som återställer kroppen och dess funktioner till vila, lugn, matspjälkning och reparation av kroppen.
 • Minskad stress till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet, som aktiverar kroppens flykt – och kamprespons på yttre hotsignaler. Hjärnans larmsystem sätter kroppen i ett automtiskt överlevnadsläge och adrenalin frigörs, hjärnans logiska funktioner stängs av och fysiska instinkter tar över i ett hyperaktivt tillstånd. Detta stresstillstånd kan i längden bli skadligt och kroppen måste återhämta sig för att kunna läka och må bra. Skogbad motverkar detta stresstillstånd och bidrar därmed till kroppens läkning.
 • Sänkning av högt blodtryck efter bara en kvarts skogsterapi. Efter en dags skogsterapi kvarstår effekten av sänkt blodtryck i fem dagar.
 • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.
 • Minskar oro, ilska, depression, PTSD (post-traumatisk stress) och ADHD (attention deficit hyperactive disorder)
 • Främjar ämnesomsättning och sänker blodsockerhalten
 • Förbättrar koncentration, kreativitet och minne
 • Förbättrar sömntid och sömnkvalitet
 • Ökar självförtroende, empati, vänlighet och medkänsla
 • Ingjuter större naturkänsla och ekologiskt medvetenhet

Alla dessa positiva hälsoeffekter av skogsterapi bidrar till den välbefinnande effekten av skogsbad, men primärsyftet med skogsbad är inte terapi utan välbefinnande och avkoppling genom guidade sinnesupplevelser och nära naturkontakt.

Vad ger de positiva effekterna?

Förutom utomhusvistelsen, att röra sig, friheten utomhus och friska luften, så finns det faktorer i skogen som aktivt bidrar till vårt välmående.
Träden avger kemiska förvarsämnen,Fytoncider, flyktiga organiska ämnen såsom terpentiner med antibiotisk effekt som växter och träd avger som försvar mot insekter, svampar och bakterier som hämmas i sin tillväxt (ordet fytonsid betyder ”utrotad av växter”, phyton grekiska för ”växt” och cide betyder ”att döda”).

Det har identifierats över 5000 sådana skyddsämnen där de vanligaste terpentinen är D-limonen (doftar citron), Alfa-pinen (vanligaste i naturen, doftarr tall), Beta-pinen (doftar ört som basilika eller dill) och Kamfen (kåd-doft). Träden kommunicerar även med varandra med hjälp av fytoncider, där de varnar för t ex insektsangrepp. Ju varmare det är desto fler fytonsider i luften. Du känner säkert igen den speciella doften av nyavverkade barrträd eller den avslappnamande doften i esteriska oljor.

För oss människor är det som en naturlig aromaterapi som positivt påverkar vår kortisolhalt och blodtryck och därmed är avstressande. De påverkar även vårt immunförsvar och kallas därför ”skogsvitaminer” eller G-vitaminer. Att lukta på träd, växter och naturföremål är därför en viktig inbjudan i skogsbad och aktivitet för naturkontakt

En annan välgörande faktor i naturkontakt är mikroorganismerna i naturen. Kontakt med jord och mylla är vväldigt nyttigt för oss. När vi luktar på mossa och jord, t ex vid en s.k. moss-splach, dvs. när vi sticker näsan i mossan och luktar, eller gör en barfotavandring kommer vi i kontakt med markens mikroorganismer som har visat sig vara viktiga för utvecklingen och reglering av vårt immunförsvar och hälsa.

Vetenskapen har visat att mikroorganismer från jorden kan ha gynnsam effekt på vår hälsa, speciellt vår mentala hälsa. Man har upptäckt att bakterien Mycobacterium vaccae, en bakterie som förekommer rikligt i jord, har visat sig kunna höja nivåerna av cytokin vilket leder till ökad serotoninproduktionen[ och därmed dämpar depression, ångest, tvångsbeteenden och bipolär sjukdom, som kopplats till serotoninbrist. Bara genom att gå ut i naturen eller påta i jorden såsom vid träödgårdsskötsel få vi i oss en dos av bakterien som är välbefinnande för oss.
Du kan läsa mer i mitt kompendium: "Närkontakt med Naturen, fördelar och risker med att vistas i spenaten under skogsbad" som kan beställas inom kort.
 

Läs mer om skogbad och skogsterapi

Om du vill fördjupa dig skogsbad och skogsterapi finns en mängd lättillgänglig litteratur såsom:
Miyazaki, Y. 2018. Shinrin Yoku, Bli lugn och harmonisk med natur- och skogsterapi. Tukan förlag
Li, Q. 2018. Shinrin-yoku, Bli friskare & lyckligare med natur& skogsterapi
Ottosson, Å, Ottosson, M. & Magnusson, R. 2020. Närmare Naturen. Vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute.
Burns, G. W. 2014. Nature-guided therapy. Brief Intergrative Strategies for Health and well-being
Harper, N, Rose, K. & Segal, D. 2019. Nature-Based Therapy. A Practitioner´s guide to work outdoors with children,youth, and families
Jordan, M. 2015. Nature and Therapy. Understanding counselling and psychotherapy in outdoor space.
Peck, A. 2019. The Green Cure. How shinrin-yoku, earthing, going outside, or simply opening a window can heal us.

Din skogsbadsguide Hansi Gelter är som forskare inom biologi och friluftsliv väl insatt i den vetenskapliga delen av Skinrin-Yoku/Skogsbad och skogsterapi och kan garantera att ett skogsbad har både kortids och långtidseffekter på ditt välbefinnande.

Skogens sinnesintryck av ljud, dofter, beröring, smaker och synintryck är välgörande för din kropp och ditt sine.

Trädens fytoncider stärker din kropp och ditt imunförsvar.

Skogens fraktala system är rogivande för ditt sinne.

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå