Om Guide Natura

  • År 2000 startade Hansi Gelter, ägare, F.Dr. i biologi, docent i upplevelseproduktion, och äventyrare, företaget med syfte att dela på sin kunskap och upplevelser om natur, friluftsliv och äventyr. Företaget fick 2005 namnet Guide Naura.          Läs mer här>>
  • Vår filosofi: Största möjliga ansvar för våra gäster och för miljön vi besöker, och att maximera naturupplevelsen och minimera vårt miljömässiga fotavtryck.
  • Vår metod: Låta naturen tala för sig själv, genom transformativa upplevelser i naturen, om naturen, genom naturen och för naturen.
  • Vårt syfte: Genom lärande och transformativa upplevelser bidra till en bättre värld enligt Agenda 21 och FNs hållbarshetsmål 2030.
  • Vårt motto: "transforming nature to experiences" - "transformera naturen till meningsfulla upplevelser" genom småskalig ekoturism och genom att dela glädjen att befinna sig i och med naturen och upptäcka naturens otalig mysterier och dess rogivande välbefinnande effekt.
  • Vi följer Carl von Linnés motto: "Omnia mirari etiam tritisima " - man ska ställa sig förundrar till allt - även det mest alldagliga"

Vår logga - Ensmärket på Kubben,  Mellerstön, har en speciell historia, som du kan läsa om här >> 

Vi bedriver även forskning inom biologi, friluftsliv och turism, tar undervisnings och konsultuppdrag, projektledning samt föredrag och bildvisning genom Gelter Research & Consulting >>

Vår Miljöpolicy

Vi strävar till att bidra till nationellt och internationellt miljö- och naturskyddsarbete och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och miljöengagemang.

Vi är självklart med i Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen) och är sedan 2008  ekoturism-certifierad som Nature´s Best Sweden, ett av världens första kvalitetsmärkningssystem för turism i naturen. Märkningen syftar till att  bidra till naturskydd, miljöanpassning och värn av kulturvärden.

Vi är även Green Destination Ambassador och jobbar för att destinationer ska bli hållbara och verka för hållbar och ansvarsfull turism, s.k. "GREEN Core Values":
Genuine: - stödja autentisk genuin lokal kultur och tradition,
Responaible: Ansvarstagande och respektfull, undvika expoloastering av människor inom turism och undvika förstörande massturism (overtourism)
Economically sustainable: - ekonomisk hållbar genom att engagera lokala företag och lokalt anställda
Environment: Miljö och klimatvänlig verksamhet
Nature and scenery friendly: skydda landskap, naturliga miljöer och djurliv.

We promotar därför Good Travel Guide>> som föreslår exempel på resmål som uppfyller kriterierna för Green Destinations.

Vi är medlem International Ecoturism Society och följer deras Code of Conduct>>

Guide Natura är med och stödjer Future for Tourism, en koalition av en rad internationella turistorganisationer som jobbar för en hållbar turism, hållbara turistdestinationer och ett stort antal företag som signerat 12 vägledande principer:
1: Se hela bilden: Turism är mer än bara köpta produkter av ett företag, utan involverar en hel destination och dess naturliga resurser och ekosystem, kulturella värden och infrastruktur. Att bygga framtidens turism kräver en holistisk grund och hållbarhet hos alla delar.
2: Respektera och följ internationella minimikrav på hållbar turism och riktlinjer från GSTC för både företag och destination.
3: Samarbeta inom Destination Management: samarbeta för att utveckla framtidens turism.
4: Välja kvalitet före kvantitet för att erbjuda bästa besöksupplevelse.
5: Bidra till jämn inkomstfördelning av turistinkomster till destinationen och olika grupper.
6: Minimera turismbelastningen på destinationen, och minimera dess negativa påverkan på miljö och samhälle.
7: Bidra till att omvärdera ekonomisk framgång, från enkel BNP tillväxt till att mäta destinationsfördelar.
8: Bidra till att mildra klimatpåverkan, genom att aktivt jobba för att minska utsläpp av växthusgaser.
9: Bidra aktivt till cirkulär ekonomi, undvik bl.a. engångsprodukter.
10: Motverka koncentration av massturism, bidra till småskalig turism.
11: Diversifiera dina marknader, utöver den internationella marknaden, verka för en robust hemmamarknad, som är med motståndskraftig till kriser, och som uppmuntrar till att upptäcka och värdesätta de egna natur- och kulturvärdena. 
12: Bidra till att utveckla känslan för platsen, , uppmuntra turiststyrning och turismverksamhet som skyddar natur- och kulturvärden och sevärdheter och för bibehållande av destinationens identitet och särart.
13: Bedriv ansvarsfullt företagande, stimulera och belöna företag som stödjer dessa principer och hållbar.

Vårt Naturvårdsarbete

Vi stödjer nationellt och internationellt natur- och djurskydd bl.a. genom att vara WWf-fadder:

Guide Natura är även Månadsgivare till Naturskyddsföreningen
Vi uppmanar även dig att stödja WWF i sitt värdefulla arbete, läs mer här>>

Stöd arbetet med att skydda vår natur - SWISHA naturen

Stöd miljö och naturkyddsarbetet genom att Swischa en gåva till Naturskyddsföreningens arbete med att skydda naturen.
SWISHA nummer 901 90 92 för generellt naturskyddsarbete
SWISHA nummer 901 20 22 och bidra till att skydda havsmiljön
SWISHA nummer 901 20 48 för att skydda skogsmiljöer
SWISHA nummer 901 3038 för klimatarbetet
SWISHA nummer 901 9746 för att stödja WWF

Läs mer om hållbart hav här: The Eco Friendly Ocean Guide: Ways to Sustain Oceans and Sealife >>

Vi bryr oss om hur svenska skogar nyttjas och den biologiska mångfals som är hotad. SE filmen om det svenska skogsbruket.

Vårt Hållbarhetsengagemang

Vi strävar till att bidra till en bättre värld och hållbar framtid för kommande generationer. Vi engagerar oss därför i miljö- och klimatdebatten och försöker på olika sätt bidra till att jorden blir en bättre plats att leva på för människor och andra organismer. Vi strävar därför att jobba enligt Agenda 21 och de 17 hållbarhetsmålen 2015-2030, läs mer här om vårt hållbarhetsarbete>> 
 

Vi uppmuntrar självklart miljömässigt resande och att våra gäster tar ett ansvar för sitt miljö-avtryck i sitt resande. Läs mer om våra rekommendationer här >>

CO2-kompensation av våra transporter

Guide Natura regelbundet gör CO2-analyser via Carbon Footprint>> för att kunna CO2-kompensera våra transporter, och uppmuntrar våra gäster göra det samma.
Att resa till Arctic Europe och Swedish Lapland från södra Sverige eller resten av världen förbrukar mängder av CO2, och vi hoppas att ni som gäst tar ansvar för miljön och kompenserar ert resande genom att köpa utsläppsrättigheter hos Naturskyddsföreningen >>,  SAS CO2-offset>>  eller  Climate Care>>

Guide Natura CO2-kompenserar alla transporter som företaget gör med båt, bil eller snöskoter, såväl med gäster som backstage-transporter.

Vi CO2-kompenserar främst via stöd till skogsplanteringar (Vi skogen) eller utsläppsrättigheter hos Naturskyddsföreningen >>

Vid långresor åker vi i första hand tåg eller bus framför flyg, och CO2-kompenserar via SAS CO2-offset>> och Climate Care >>

Vi uppmanar dig att analysera ditt CO2-avtryck, t ex med WWF-klimatkalkylator>

Vi använder miljövänliga produkter

Vi använder företagskläder, tält och utrustning från Fjällräven >>, ett företag med hög kvalitet och miljövänliga produkter som också engagerar sig i miljöarbetet.
 

Vårt CSR - Corporate Social Responsibility arbete

Vi engagerar oss också socialt för en bättre värld.

Vi handlar om möjligt Fair Traid produkter och handlar alltid lokalt och ekologiskt producerad mat. 
Att erbjuda giftfri och miljömässigt bra producerad mat är en självklarhet, liksom att stödja lokalt producerad mat och lokala matleverantörer.

Vi grundade och stödjer fadderarbetet i föreningen Projekt Nepal som bedriver fadderverksamhet för gatubarn i Kathmandu, Nepal och sponsrar föreningens fadderskola Aspodel Public School i Kathmandu.
Inom föreningen har vi grundat Hansi Gelter Award >>, två årliga stipendium för att stödja duktiga elever i de lägre och de högre årskurserna på vår fadderskolan i Kathmandu.

Vi stödjer frivilligorganisationen Svenska Sjöräddningssällskapet genom medlemskap och månadsdonation, och även som frivillig sjöräddare och skeppare vid SSRS Räddningsstation Piteå.

Vårt engagemang i sociala medier

Vi driver Facebook-gruppen Håll Bottenvikens Skärgård Ren! där vi uppmuntrar och belönar besökare i skärgården att plocka skräp från stränderna. Gå gärna med i gruppen, klicka här >>

På vår Facebooksida Guide Natura delar vi med oss om vad som händer i naturen och om våra produkter och erbjudanden. Följ vår Facebook-sida genom att klicka här >>

Om vår företagspraxis

år guide Hansi har NOLS Wilderness First  Aid och HLR utbildning, samt militär sjukvårds/undersköterska utbildning, sjukvårdsutbildning inom Sjöräddningen och HLR-instruktörsutbildning, samt PADI Resque Diver, och WRT- White Water Rescue Technician utbildning

Företagsutveckling

Vi har kunnat utveckla företaget med hjälp av olika EU-projekt och Företagsstöd.
Läs mer om våra projekt här >> 

Utmärkelser

Guide Natura har blivit utsedd till Sveriges "Tour guide of the Year" 2021 av Travel & Hospitality Award!

De sju årtstiderna

Vi beskriver naturens växlingar som de sju årstiderna, som karakteriserar våra årstiders arktiska ursprung och sju kontraster i årstiderna.
Lär mer här >>

För mer information,
kontaka oss:

Följ oss på Facebook

Miljöpolicy för Guide Natura

Kemikalier - vi använder bara miljömärkta produkter. Vi städar bara med miljömärkt såpa.
Energianvändning - Vi använder bara grön el (Piteå Energi), vi producerar egen solel för vår bubble-EcoRetreat
Avfall - vi källsorterar från våra boenden och aktiviteter, och tar hand om organiskt material i komposter.
Inköp - Vi köper närproducerat och miljömärkt, både förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier, utrustning och maskiner samt tjänster
Mat & Servering - Vi använder inga engångsartiklar, vi väljer lokalmat, miljömärkt mat och med ursprungsmärkning. Vi minimerar även matsvinnet. Vi försöker minimera animaliskt och jobba mer med vegetarianskt mat.
Transporter - vi investerar i miljövänliga alternativ och kör inga gamla fordon, och klimatkompenserar våra transporter. Vi använder miljöanpassad grön körning, minimerar transporter och försöker använda alternativa transporter (spark, cykel)
Bränslen - där det går använder vi miljövänligt akrylatbränsle i stället för bensin för bensinmoterer och biodisel för diselmotorer.
Logi - vi undviker engångsartiklar, satsar på ekologiskt hållbara producerade möbler och textilier.
Människor & Kultur  - vi håller en god dialog med övriga näringar, och lokala medborgare
Rutiner - vi har definierade rutiner och checklistor för miljöarbetet, som vi hela tiden vi utvecklar.
Vi förjer den miljöpolicy och de riktlinger som krävs för Nature´s Best Sweden certifieringen.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete utifrån FN´s Agenda 2030 här>> 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Postadress:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Kontakt:
Tel. (+46)  070- 6722109 

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

Vi har F-slkatt, resegaranti och företagsförsäkringar

Följ oss på 
Facebook

Translate this page