Cykla i Rosfors Ekopark

Guide Natura har under 2021-2023 tagit initiativ till och lett ett LONA-projekt i Rosfors Ekopark tillsammans med Sveaskog och lokala aktörer, där vandringsleder och cykeleder röjdes fram och markerades, samt eldstäder och bänkar placerades ut. Här presenteras dessa cykelsleder.

Du kan även ta del av rapporterna om dessa vandrings- och cykelleder, Rosfors naturvärden och Rosfors historia och kulturvärden.

Gradering av cykelleder

I LONA-projektet ingick även att gradera stigar och leder för vandring. Graderingen följer den gradering som rekommenderas av Nationellt Ramverk för vandringsleder och den gradering som togs fram inom Leader-projektet Cyklande Piteå inom Piteå kommun. Graderingen tar inte hänsyn till ledens/stigens längd (fysiska utmaningar) och infrastruktur (vilobänkar m.m.)
 
För att markera om en cykelled går på grusväg eller stig anges lederna efter fyra kriterier och färger som används på kartorna enligt tabell:

Cykelstigar i ekoparken

Nedan anges  med blått (lätt stig),  rött (medelsvår)  och svart (svår) cykelbara stigar. Mörkgrön är stigar som ej har markring längs leden. Ljusgrönt är skogsbilvägar och grusvägar.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Rosfors cykeltur 1: Rosfors korta rundslinga 4 km

Denna tur tar dig till runt Rosfors ekopark via grusvägar och 4-hjulingstig.
Med start från parkeringen vid Rosfors bruksruin följer du Rosforsvägen 1,2 km söderut mot Sjulsmark till infartsenvägen till Rosfors ekopark. Du följer Hällträskvägen 100 meter och tar in till höger på Flyggtjärnenvägen, som du följer 1,7 km till Fluggtjärnenstigen mot Fluggtjärnen (skylt). Efter ca 700 m på Flyggtjärnenvägen passerar du Rötmyran med en fin björk- och aspskog populär för hackspettar.
Där vägen korsar Fluggtjärnenstigen tar du in till höger och följer Solanderleden på den nu breda 4-hjulingstig Fluggtjärnenstigen. Efter 150 m viker Solanderleden av söderut in i skogen (ej cykelbar), men du fortsätter längs den 4-hjulingbreda Fluggtjärnenstigen hela vägen 624 m ner till Rosforsvägen, som du följer söderut 445 m tillbaka till parkeringen vid Rosfors bruk. Cykelturen är 4 km och Svårighet GRÖN (grusväg) och BLÅ (lätt stig).

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Rosfors cykeltur  2: Rosfors långa rundslinga 23-26 km

Denna tur tar dig till runt Rosfors ekopark och utanför ekoparken på grusvägar och 4-hjulingstigar.
Med start från parkeringen vid Rosfors bruksruin kan du välja en enklare (A & C) eller svårare tur (B & D).
Alternativ A: Den enklare turen börjar med att du tar till höger (norrut) vid Rosforsvägen och följer den 1,5 km till parkeringen för Ristjälsgruvan. Härifrån följer du Snöskoterleden (orange-markerad) med svårighetsgrad RÖD 360 m upp till Flyggtjärnenvägen. Sträckan är 1,8 km.

Alternativ B: Den som söker lite mer utmanande cykling tar till vänster (söderut) på Rosforsvägen och följer vägen 630 m till informationstavlan för Solanderleden. Här cyklar du in på Källhedenstigen (svårighetsgrad RÖD) markerad med dubbla orange markeringar. Du följer stigen förbi fälten 1,5 km ned till Rapptorpet och den breda Malmvägen som du följer 890 m till korningen Snöskoterleden vid parkeringsplatsen för Ristjälsgruvan. Du tar in på skoterleden till vänster (västerut) som har svårighetsgrad RÖD och har några blöthål där du kan få bära cykeln. Skoterleden tar dig till Flyggtjärnenvägen. Sträckan är 3,4 km.

Vid Flyggtjärnenvägen tar du till vänster (söderut) och följer den 2,8 km ner till Hällträskvägen. Här tar du till höger (västerut) och följer Hällträskvägen 2 km till avtagsvägen Mjöträskvägen till vänster (söderut), som du tar in på och följer 2 km. Här kan du välja två alternativa vägar genom Lustgårdens naturreservat, båda med krävande MTB cykling.

Alternativ C: Den enklare fortsätter du på Hällträskvägen 380m och tar in till vänster på grusväg söderut som tar dig till reservatgränsen efter 680 m. Här börjar en snöskoterled söderut med svårighetsgrad RÖD som tar dig till Solanderleden vid Lill-Brännträsket. Solanderleden har svårighetsgrad SVART här då den går över Lilltjärnen-myren på smala spångar strax innan Lill-Brännträsket. Sträckan är 2,1 km.

Alternativ D: Den mer krävande och längre sträckan börjar med att du tar in på Abbortjärnvägen uppskyltad med namnet och ”Lustgårdens naturreservat 1 km”. Du följer Abbortjärnvägen 1,3 km till parkeringsplatsen och informationsskylten för Lustgårdens naturreservat. Här följer nu en smal stig, svårighetsgrad SVART, med smala spångar som följer Solanderleden ned till Lill-Brännträsket, sträckan blir 3,4 km.

Från Lill-Brännträsket följer du Lill-Brännträskvägen söderut 950 m och den större Brännträskvägen 1,6 km till Brännträskheden där du efter gårdarna tar in till vänster (norrut). Efter 130 m tar du skogsbilväg till höger (österut) på Brännträskhedenvägen 3,6 km till Markgården, där du svänger in till vänster (norrut) på Markgårdsvägen och vidare 2,6 km förbi Anderskroken. Vid vägens slut går en 320 m lång skogsstig med svårighetsgrad RÖD upp till Vinterängsvägen som efter 1,8 km tar dig tillbaka till Hällträskvägen. Här tar du till höger (österut) 600 m ner till Rosforsvägen som du följer 1,2 km norrut tillbaka till parkeringen vid Rosfors bruk.
Den kortare och något lättare rundturen (A + C) blir totalt 23 km och den längre svårare (B + D) turen 26 km.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Rosfors cykeltur 3: Rosfors - Nävertjärn 9,5 - 11,5 km

Denna tur tar dig till fiskesjön Nävertjärnen, en fin fiskesjö med grillplatser, värmestuga och toaletter.
Alternativ A:  Med start från parkeringen vid Rosfors bruksruin följer du Rosforsvägen 1,2 km söderut mot Sjulsmark till infartsvägen till Rosfors ekopark. Här följer du Hällträskvägen 2,9 km till Nävertjärnen. Du passerar Maramyren och södra delen av Fluggtjärnen innan du kommer till Nävertjärn där det finns värmestuga, grillplatser, toaletter och fiskebryggor. Här kan du fiska om du har fiskekort. Enkel väg 4,1 km. Tar du samma väg tillbaka (A) blir hela sträckan 8,4 km. Svårighet GRÖN (mycket lätt)

Alternativ B: Från parkeringen vid Rosfors Bruk tar du Rosforsvägen åt höger (norrut) ca 340 m, där du tar in till vänster på en traktorstig uppmärkta med orange markering. Du följer denna Fluggtjärnenstigen förbi fälten och upp i skogen 980 m där Solanderleden ansluter efter 800 m. Stigen leder ut på Flyggtjärnenvägen som du tar till vänster (söderut) och följer 1,6 km till Hällträskvägen. På den tar du till höger (nordväst) och följer den 2,8 km upp till Nävertjärnen. Hela sträckan enkel väg är 5,8 km, och med samma väg tillbaka 11,5 km. Svårighet RÖD (Medelsvår).

Alternativ A+B rundslinga: Om du kombinerar alternativ A och B blir hela rundsträckan 9,5 km, Svårighet RÖD (Medelsvår).

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Rosfors cykeltur 4: Rosfors - Lustgårdens naturreservat 14,8 km

Denna cykeltur tar dig till Lustgårdens Naturreservat i Rosfors Ekopark.
Alternativ A: Med start från parkeringen vid Rosfors bruksruin följer du Rosforsvägen 1,2 km söderut mot Sjulsmark ner till infartsenvägen till Rosfors ekopark. Här följer du Hällsträskvägen mot Nävertjärn. Efter 1,8 km tar in till vänster (söderut) på Mjöträskvägen skyltat mot Lustgårdens naturreservat. Du följer Mjöträskvägen 2 km förbi den lilla skogstjärnen Bergtjärnen där Solanderleden går upp på Bergtjärnsflygget med en fin utsikt norrut över ekoparken (stigen upp ej cykelbar).
Vid Renmyran tar du till vänster in på Abbortjärnvägen som tar dig till Abbortjärnen och efter 1,3 km till parkeringen till Lustgårdens Naturreservat. Hit är vägen graderad GRÖN (lätt, grusväg). Strax innan sjön Abbortjärnen finns på höger sida ett gammalt hemman med husgrunder och nere vid sjön flera grillplatser. Vid parkeringen finns ytterligare en grillplats. Från parkeringen med informationsskylt över naturreservatet kan du antingen lämna cykeln och vandra 385 m på Solanderleden som följer stranden till ytterligare en grillplats med vindskydd. Stigen går över rot och sten och över spångar, men är du duktig MTBare kan du cykla till grillplatsen. Sträckan är graderas som RÖD (medelsvår). Från grillplatsen kan du vandra en naturstigslinga på ca 750 m genom den frodigaste delen av Lustgårdens naturreservat med för det nordliga läget en unik flora. Du bör inte cykla denna naturstig. Till naturstigen är det 6,7 km från Rosfors. Tar du samma vägtillbaka blir hela sträckan 13,4 km.
 
Alternativ B: Här tar du från parkeringsplatsen vid Rosfors Bruk Rosforsvägen åt höger (norrut) 340 meter till infarten till den breda Fluggtjärnenstigen. Stigen tar dig efter 630 m till Flyggtjärnenvägen som du tar till vänster (söderut) och följer 1,7 km tills du kommer ut på Hällträskvägen. Den tar du till höger (nordväst) 1,7 km där Mjöträskvägen går in till vänster (söderut). Du följer Mjöträskvägen till Renmyran och tar in på Abbortjärnvägen som du följer till Lustgårdens naturreservat och stigen ner till naturstigen i reservatet. Enkel väg från Rosfors till naturstigen är 8,1 km och samma sträcka åter 16,2 km. Graderingen är BLÅ (lätt stig). Väljer du cykla A och B som rundslinga blir hela sträckan 14,8 km.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Rosfors cykeltur 5: Rosfors - Hällträskkogens naturreservat 14,9 km

Denna cykeltur tar dig till Hällträskskogens Naturreservat i Rosfors Ekopark.
Alternativ A: Med start från parkeringen vid Rosfors Bruk följer du Rosforsvägen 1,2 km söderut mot Sjulsmark ner till infartsenvägen till Rosfors ekopark. Här följer du Hällsträskvägen förbi Nävertjärn efter 2,8 km, som är en fin fiskesjö med grillplatser, fiskebryggor, värmestuga och toaletter (Obs Fiskekort krävs för fiske i sjön). Från Nävertjärn fortsätter du 1,9 km fram till Hällträskskogens naturreservatet, totalt 5,9 km, graderad GRÖN (lätt, grusväg). Om du tar samma väg tillbaka blir turen 11,9 km.

Alternativ B: Här tar du från parkeringsplatsen vid Rosfors Bruk Rosforsvägen åt höger (norrut) 420 meter till infarten till den breda Fluggtjärnenstigen. Stigen tar dig efter 630 m till Flyggtjärnenvägen som du tar till vänster (söderut) och följer 1,7 km tills du kommer ut på Hällträskvägen. Den tar du till höger (nordväst) och följer hela vägen 4,7 km förbi Nävertjärn till Hällträskskogens naturreservatet. Sträckan från Rosfors blir då 7,5 km och samma väg tillbaka 14,9 km, graderad BLÅ (lätt stig).
Cyklar du slinga A och B blir sträckan 13,4 km.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Rosfors cykeltur 6: Rosfors - Ristjälsgruvan 4,2 - 7 km

Denna kulturhistoriska cykeltur tar dig till Ristjälsgruvan längs Malmvägen. Du kan ta flera alternativa väga.
Alternativ A: Kortaste vägen via Rosforsvägen 2,1 km enkel väg
Du startar vid parkeringen vid Rosfors buk och tar Rosforsvägen till höger norrut 1,7 km och svänger in vid parkeringen till Ristjälsgruvan. Här följer du Malmvägen norrut 370 m fram till gruvområdet, som är en bred och lättcyklad stig. Efter 110 m finns till höger en stig in till ett dagbrott. Framme vid gruvområdet finns grillplats, vedbod och toaletter. Tar du samma väg tillbaka blir det totalt 4,2 km. Svårighet BLÅ (lätt stig).

Alternativ B: Hela Malmvägen 2,7 km enkel väg
Här tar du från parkeringsplatsen vid Rosfors Bruk Rosforsvägen åt höger (norrut) 420 meter till infarten till den breda Fluggtjärnenstigen (Skylt Flyggtjärnen 2 km). Du följer den breda traktorstigen 160 m och tar in till höger ut på fälten på den med dubbel orange markerade Källhedenstigen som du följer längs skogskanten 630 m till Rapptorpet. Strax efter bron ansluter Malmvägen som tar dig 1,2 km upp till gruvområdet. Hela sträckan blir 2,7 km enkel väg och 5,5 km fram och åter samma väg. Svårighet BLÅ (lätt stig).

Alternativ C: Källhedenstigen 3,5 km enkel väg
Denna mer krävande sträcka börjar vid parkeringen vid Rosfors Bruk där följer du Rosforsvägen söderut 700 m till informationsskylten för Solanderleden. Här följer du inte Solanderleden västerut utan Källhedenstigen med de dubbla orangemarkeringar norrut genom skogen 960 m till fram till den breda Fluggtjärnenstigen som du korsar in till nästa fält. Här följer du skogskanten till Rapptopet 630 m och ansluter till Malmvägen som tar dig 1,2 km till gruvområdet. Sträckan enkel väg blir då 3,5 km. Åter samma väg blir 7 km tur och retur. Svårighet RÖD (medelsvår).

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Rosfors cykeltur 7: Rosfors MTB-rundslingor

Rosfors ekopark erbjuder fina stigar för mer eller mindre utmanande MTB-cykling.
Inom ekoparken finns förutom fina skogsbilvägar markerade med GRÖNT, enkla breda stigar med svårighetsgrad BLÅ som lämpar sig bra för nybörjaren som vill testa MTB-stigcykling. Dessa har inga utmanande hinder men kan ha korta spångar. Stigar med gradering RÖD kräver lite mer av dig som cyklist och du får bara beredd att kliva av och leda eller bära cykeln kortare sträckor. Stigar markerade med svårighetsgrad SVART kräver både erfarenhet och tålamod då de har stora stenar och rötter att ta dig över och runt, samt kräver inblanda lite längre sträckor att bära cykeln och kan ha längre partier med smala spångar.
Med hjälp av kartan kan du kombinera ihop dina egna rutter som passar din erfarenhet och den utmaning du vill ha.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Om Rosfors Ekopark

Beskrivning kommer

För mer information, kontaka oss:

Vädjan till vandraren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå