Drysuite Rental
Hyra torrdräkt

For other then summer season (july - August), you need dry suites to paddle safly in our northern waters, especially on more advanced and longer tours. At our Renöhamn branch, you can rent a dry siute with paddle boots and paddle glovers.
Included:
1 Dry suite Artistic Asco Dry suite
1 pair of paddle boots
1 pair of paddle gloves
Price:
Day:          650 SEK
 

För vår och höstpaddling (utanför juli - Augusti), rekommenderar vi en torrdräkt för säker paddling i våra nordliga vatten, speciellt vid längre turer. Vid filialern vid Renöhamn kan du hyra torrdräkt, paddelskor och paddelhandskar.

Inkluderat:
1 torrdräkt Artistic Asco Dry suite
1 par paddelskor
1 par paddelhandskar
Pris:
Dag:           650 Kr

Loading...

Vill du köpa kajak/kanot?

Guide Natura säljer för närvarande inte kanoter eller kajaker, men vi kan rekommendera vår partner Canoe Adventure North i Kängsön, Luleå.

Du kan även titta på
Kanotförbundets Köp och Sälj>

We are since 2008 Autorised Canoe Centre   by the Swedish Canoeing Association

Vi är sedan 2008 en certifierad kanotcentral av Svenska Kanotförbundet

Rental conditions
Hyresavtal

By paying and signing your booking, you agree to the following rental conditions, which follow the rental conditions of the Swedish Canoe Association:

Rental times:
Full day: monrning - evening (not over night)
Weekend: Friday morning - Sunday evening
Week: 7 full days

General rental Conditions:
- You must be over 18 years old
- You obligate to follow the rental instructions
- We expect you to follow the regulation od "Right of public access" and shows the uttermost respect to nature and humans.
- Rental equipment must be returned well cleaned and in original conditions.  
- By signing the rental contract, you agree that Guide Natura save your personal data according to our Privacy Policy and GDPR.

Responsibility and insurance
Guide Natura cannot in any way be made responsible for any accident, damage or other situation created by the renter while renting the equipment of Guide Natura.
- In case of damage or theft or rental equipment while renting, the renter has liability to indemnify for any damaged or lost equipment according to:
Dry Suite  8500 SEK
- Guide Natura holds no insurances for the renter, so you must have your own responsibility and accident insurance to cover damages or lost rental equipment.

Safe paddling
- Make sure you paddle safe at your skill level
-
Follow safe routs, use our kayak routs >
- Do not paddle alone, unless you are a very experienced paddler
- Avoid crossing big waters, flollow the shore line
- Make sure you have checked weather conditions
- Wear proper clothing for the activity and season
- Be aware of the very cold waters during early (April-June) and late (September-November) seasons - wear dry suite in cold waters (rental by us).
Read more safety tips by the Swedish Canoe Association>, or download the brochure:

Genom att signera och betala din bokning, godkänner du följande hyresavtal, vilka följer Svenska kanotförbundets avtal.


Hyrestider
Heldag: morgon-kväll  (ej över natt)
Helg: Lördag morgon - Söndag kväll
Vecka: 7 dagar

Allmänna hyresvillkor:
-Hyraren ansvarar för att erforderlig kunskap föreligger för säker användning av utrustningen.
- Hyraren måste vara myndig och 18 år fyllda, i annat fall måste målsman medfölja/intyga.
- Vi tar för givet att hyraren följer
Allemansrätten och visar största hänsyn till natur och människor.
- Hyrd utrustning måste återlämnas väl rengjord.
- Genom att signera hyresavtalet godkänner du att dina personliga data sparas av Guide Natura enligt vår
Intergritetspolicy och GDPR.

Ansvar & Försäkring
- Guide Natura kan inte på något sätt göras anspråksskyldig för olycka, skada eller annan uppkommen situation orsakad av hyraren i samband med användandet av hyrd utrustning.
- Vid skador eller stöld av hyrd utrustning är hyraren ersättningsansvarig för skadad/förlorad utrustning enl. nedanstående ersättningskostnader.
Torrdräkt 8500 Kr
- Guide Natura har inga försäkringar som hyraren kan utnyttja. Hyrarens ansvarar för att ha en egen försäkring såsom hemförsäkring för att täcka egna skador eller förlust av hyrd utrustning.

Säker paddling
- Paddla alltid på din egen nivå
- Följ säkra ruter, nyttja gärna våra
kajakleder>
- Paddla inte ensam, såvida du är mycket erfaren paddlare
- Undvik att korsta stora vattenytor, följ stranden
- Kontrollera alltid väderprognoser innan avfärd
- Ha lämplig klädsel för aktiviteten och årstiden
- Var medveten om våra kalla vatten under tidig (april-juni) och sen (september-november) säsong, använd torrdräkt vid kalla vatten (kan hyras av oss).

Läs mer säkerhetstips hos Svenska kanotförbundet>, eller ladda ned broschyren:

For more information, please, contact us.

Our Privacy Policy>

Vår Integritetspolicy>

OUR LOCATION: Renöhamn, Piteå, Swedish Lapland

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Visiting address:
Renöhamn, Renön, Piteå
Postal Address:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Contact:
Tel. (+46)  070- 6722109 

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

We have Tax-certificate
We have travelers guaranty


Follow us on
Facebook

Translate this page