Piteå cykelleder

Piteå, eller Bidum - bondmål för Piteå, och omgivande Piteåbygd har mycket att erbjuda cyklisten, oavsett om du är hard-core MTB cyklist, street-racer eller nöjescyklist. Runt Piteå finns härliga stigar, massa grusvägar och asfaltvägar för träning, motion, och nöjescykling.

Piteå kommun har tagit fram 11 cykelleder varav 9 är uppskyltade. Dessutom går två nationella leder, Sverigeleden och cykelspåret genom kommunen. Vidare har vi 10 cykelutflyktsmål, 12 streetbike träningsrundor, x gravelbike rundor och 3 MTB-banor (se nedan).

Välkomna att cykla i Piteå!

Dessa kartor har tagits fram av ideella cyklister och Guide Natura inom ett Leader Spira Mare projekt "Cyklande Piteå - MTB och Cykelleder i Piteå" 2018-2022.

Gradering av cykelleder

För att underlätta för cyklisten har vi graderat cykelleder och stigar enligt en 5-gradig skala som följer interationell standard.
1: Vit - Asfaltväg
2: Grön - Grusväg
3: Blå -  Lätt skogsstig
4: Orange - Medelsvår skogsstig
5: Svart - Svår skogsstig

Cykelleder på vägar graderas av trafikverket i fyra standard vad avser trafiksäkerhet:
1: Grön standard:  Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med barn under 12 år på sträckan.” Hit räknas cykelbanor och smala landsvägar med lite trafik samt vägar i tätorter med hastigheten 30 eller 40 km/tim och lite trafik. Det går att cykla bredvid ett barn på cykel-vägbana.
2: Gul standard: Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i bredd utan att störas av trafik. Hit räknas cykling i blandtrafik med lite trafik eller på cykelfält. Här känns det bra att cykla med barn över 12 år.
3 Röd standardVägen upplevs som osäker. Hit räknas cykling i blandtrafik eller på cykelfält på vägar med större trafikmängd och högre hastigheter.
4 Lila standard: Vägen upplevs som mycket trafikfarlig. Sträckor som ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms tillhöra lila standard kan aldrig ingå i en cykelled med utmärkning.

Etablerade cykelleder

Piteå kommun har sedan tidigare beskrivit 13 cykellder, varav 11 är uppskyltade.
Dessa är: 
1 Sverigeleden
2 Cykelspåret
3 Ankarskataleden
4 Djupviksleden
5 Framnäsleden
6 Havsbadsleden
7 Innfjärden Runt
8 Markbygdsleden
9 Norrfjärdsleden
10 Pitholmsleden
11 Svartuddsleden
12 Älvdalsleden
13 Öholmaleden

Cykelled 1 Sverigeleden

Cykelleden från Helsingborg till Karesuando

Sverigeleden är ett rikstäckande nätverk av cykelled som passerar alla landskap utom Gotland, och är framtagen mellan 1984 - 88 av Svenska Cykelsällskapet (SCS). Huvudleden går mellan Helsingborg och Karesuando (2620 km).
Sverigeleden sträcker sig genom gamla kulturlandskap och följer mestadels mindre trafikerade vägar inne i landet. Vägarna håller hög standard och är lågt trafikerade. Leden går på allmänna vägar, mestadels på asfalt, och är uppdelad i en huvudled och ett antal alternativa leder. Då Sverigeleden till stor del går genom bebodda trakter är det relativt enkelt att stanna till på olika platser för att äta en bit mat eller fika längs vägen. Sverigeleden är tydligt skyltad och  beskriven med  utförlig karta (Turist & Cykelguide Sverige, 3 delar, 1:250–400000) och en utförlig folder (3 språk). Det finns ett Sverigeledspass med 25 stämpelställen.  99%  av leden går på belagda vägar.
Längd: 72 km i Piteå, Sverigeleden är totalt 6600 km, Huvudleden går mellan Helsingborg och Karesuando (2620 km).
Skyltning: gröna skyltar
Gradering:  vit-grön
Sträckning: Leden har 39 delsträckor. Delsträcka 3 Karungi-Boden-Rusksele (460 km) passerar Piteå. Sverigeleden går genom Piteå via Blåsmark in till Hortlax och vidare över av Öholmabron in mot Degeränget och förbi Öjebyn och vidare norrut.  
Karaktär: Lättcyklad, Leden går på allmänna vägar, mestadels på asfalt.
Trafiksäkerhetsgrad: röd standard
Underlag: asfalt, grus
Länkar:  BikeMap>  OpenStreetMap> SwedenbyBike > Svenska Cykelsällskapet >

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 2 Cykelspåret

Cykelleden från Ystad till Happaranda

Cykelspåret anlades av cykelfrämjandet som en cykelled längs ostkusten från Ystad till Happaranda.
Längd: 72,3 km genom Piteå Kommun, totalt 2 500 km i Sverige i 21 delsträckor
Skyltning:  blå skyltar              
Gradering:  vit-grön
Sträckningen genom Piteå: (Sträcka 19) Kåge/Ålund – Hemmingsmark – Blåsmark – Hortlax – Bergsviken – Piteå centrum – Djupviken – Långskatan – Kopparnäs – (sträcka 20) Norrfjärden – Rosvik – Ersnäs
Karaktär: Går utanför tätort på grusväg, landsväg och motorled (E4), i tätort på cykelvägar och gator
Trafiksäkerhetsgrad: röd standard
 Underlag: grus, asfalt
Länkar: Bikemap>  OpenStreetMap> Cykelfrämjandet >

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 3 Ankarskataleden

Cykelleden längs Fårösund

Ankarskataleden är i en omröstning 2005 utsetts till pitebornas utseed som bäste gång- och cykelled.
Längd: 6,7 km
Skyltning: röda skyltar
Gradering: vit
Sträckning/Beskrivning: Ankarskataleden börjar i korsningen Olof Palmes gata - Nygatan ovanför Piteå Stadshotell. Leden går vidare förbi Piteå Folkets hus och mässområdet Nolia, där Stora Nolia mässan hålls vartannat år. Leden tar dig via Norrstrandsbadet ut på en naturskön tur längs Fårösundet och passerar Fåröbron och vidare ut mot Ankargrunds badplats. Via Långskatavägen fortsätter leden mot Öjebyn och Hällan där leden slutar.
Karaktär: Leden går genom tätort från Piteå centrum genom bebyggelse ut mot landet
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 4 Djupviksleden

Cykeleden mot norra Piteå och Djupviken

Längd: 3,3 km
Skyltning: blå skyltar
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Djupviksleden börjar i korsningen Nygatan – Olof Palmes gata, strax ovanför stadshotellet. Mitt emot Folkets hus och ingången till Piteå stadsbibliotek viker leden via Nils Edéns väg upp mot bostadsområdet Djupviken. Leden går vidare förbi Brunnsparken, ett litet grönområde som minner om att Piteå under en tid på artonhundratalet var känt som kurort. Efter Brunnsparken passerar leden genom en tunnel under Norra Ringen och letar sig brant uppåt, passerar Grisberget och fortsätter in i Djupviken. Leden fortsätter förbi en lekpark och går under Fårövägen via ytterligare en tunnel. Så småningom passerar leden Piteås miljöskola, Långskataskolan och slutar där Räkstigen möter Långskatavägen.
Karaktär: Leden går genom tätort från Piteå centrum genom bebyggelse ut mot landet
Trafiksäkerhetsgrad: grön standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 5 Framnäsleden

Naturskön cykelled ut till Grans Naturbruksskola och Granparken

Längd: 8,1 km
Skyltning: gröna skyltar
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Framnäsleden börjar vid korsningen Storgatan - Lillbrogatan, mittemellan två kommunikationspunkter - Piteå järnvägsstation och busstation. Leden fortsätter vidare ned mot vattnet förbi Södra Hamn och Västra Kajen. Den passerar kraftlinerfabriken KAPPA och vidare genom bostadsområdet Degeränget. Framnäsleden fortsätter förbi Öjebyn och passerar Grans Naturbruksskola och Granparken för att slutligen nå Framnäs Folkhögskola där leden tar slut.
Karaktär: tätort och landsbygd
Trafiksäkerhetsgrad: grön standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

 Cykelled 6 Havsbadsleden

Cykelleden ut till Nordens Rivera - Pite Havsbad

Längd: 11,6 km
Skyltning: gula skyltar
Gradering: vit, asfalt
Sträckning/beskrivning: Havsbadsleden börjar vid Rådhustorget och följer Storgatan fram till Trädgårdsgatan. Leden fortsätter längs Trädgårdsgatan via den bortre bron över Strömsundskanalen mot bostadsområdena Strömsborg och Klubbgärdet. Leden passerar vidare genom Furunäset och det gamla sjukhuset som ligger längs med vattnet. Från Furunäset fortsätter leden längs Munksundsvägen, förbi Munksunds simhall och lite senare förbi pappersbruket SCA, genom Skuthamn och ut på Gamla Havsbadsvägen som i Piteå kallas för ”Guldkusten”. Cykelleden fortsätter ända in på Pite Havsbads område och slutar där.
Karaktär: tätort och landsbygd
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 7 Infjärden runt

Cykelled som tar dig till Infjärdbyarna och fjärden runt

Längd: 32,3 km
Skyltning: nej
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Vare sig du tar vägen runt fjärden bitvis eller i ett svep, finns det mycket att upptäcka. Infjärden runt är ingen vanlig cykelled, en sträckan längs vilken ett motionslopp med snart trettioåriga anor äger rum varje vår. Loppet har ingen bestämd startpunkt, men här kan vi utgå från att du lämnar centrum via Öholmaleden och Öholmabron över Piteälven. Inne i Bergsviken lämnar du leden och beger dig rätt genom byn till Svensbyvägen, som tar genom bebyggelsen till riksväg 373 mot Arvidsjaur och Norge. Då passerar du bland annat Vallsberget, Piteås egen slalombacke, till vars tre nedfarter lokala utförsentusiaster vallfärdar vintertid.

Inte långt efter att du lämnat slalombacken bakom dig, kommer du att se skyltar mot hembygdsområdet Swensbylijda. Här har du tillfälle att göra en trevlig avstickare på cirka två kilometer till byaföreningens rekonstruktion av ett sekelskiftessamhälle, beläget på stränderna av Svensbyån. Där finns bland annat bagarstugor, smedja, boningshus, samt en damm och två kvarnar. Sommartid finns dessutom både servering, lantdjur att klappa och en mängd tillfälliga aktiviteter som åskådliggör livet förr.

Vek du aldrig av mot Swensbylijda, kommer du just efter att du passerat på bron över Svensbyån innan du når utkanten av Svensbyn att se skyltning mot byn Edet. Du tar här av från 373:an och följer vägen ut på udden där den lilla byn är belägen. I Edet finns en vacker blandning av traditionell och nyare bebyggelse. 

Den skogskantade vägen går vidare mot Sjulnäs, över Rokån. Passera för allan del inte förbi samhället på stora vägen, utan vik av och följ vägen genom byn! Trähusen längs den smala, slingrande vägen, den förfallna Star-biografen inhyst i en lada och den mekanoliknande stålbron över Lillpiteälven andas alla femtiotalsluft. På andra sidan älven finns en än äldre sevärdhet: en gammal garveribyggnad vars vackert målade skylt återstår även om verksamheten sedan länge upphört.

När du lämnar Sjulnäs återvänder du till stora vägen och tar sikte mot Långnäs och Böle. Vad som ser ut som en raksträcka på kartan bjuder i verklighetens tre dimensioner på både branta upp- och nerförsbackar på vägen genom skog och mellan åkrar. Mellan Långnäs och Böle passerar du över Lillån och nästa vattendrag är självaste Piteälven som inte långt från denna punkt avslutar sin 37 mil långa väg mot havet i just den fjärd vi är på väg att runda. Vid det bortre brofästet väntar en överraskning: ännu ett garveri i gammal stil. Men i Bölebyns garveri ligger ångorna från barkbaden ännu tjockt. Här bedrivs fortfarande den verksamhet som startade år 1900. Sortimentet sträcker sig idag från bokmärken till portföljer och till kunderna hör såväl statsministern som kungahuset, varför garveriet kan titulera sig Hovleverantör.

Vägen runt fjärden går vidare nerför älven, tillbaka mot Piteå. Längs älvfåran finns tydliga spår av en annan verksamhet från förr – flottningen. Överallt syns multnande pålar och timringar, rester av ett transportsätt som en gång var norrlandskustens livsnerv. Så småningom rinner älven ut i Lappgårdsviken, som erbjuder en vacker utsikt över en del av fjärden. Härifrån är det inte långt till Hamnvikens badplats och från Framnässkolan ett stycke längre bort kan du följa Framnäsleden tillbaka till centrum.
Karaktär:  landsbygd
Trafiksäkerhetsgrad: röd standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 8 Markbygdsleden

Långa cykelleden Markbygden runt

Längd: 308 km
Skyltning: nej
Gradering: vit-grön
Sträckning:
Karaktär: tätort och merparten utanför tätort
Trafiksäkerhetsgrad: lila standard
Underlag: asfalt och grus

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 9 Norrfjärdleden

Cykelleden norrut mot Norrfjärden

Längd: 10,5 km
Skyltning:  gula skyltar
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Norrfjärdsleden börjar där gågatan slutar och följer. Den följer Storgatan norrut bort från centrum tills denna tar slut. Leden passerar Piteås kyrkogård på höger hand och fortsätter längs med Sundsgatan vidare i riktning mot Öjebyn och bostadsområdet Holmen. Därefter tar leden av ut i Öjebyns jordbrukslandskap via Hällanvägen. Norrfjärdenleden sträcker sig ända till byn med samma namn och du passerar byar som Tullnäs och Kopparnäs på vägen dit. 
Karaktär: tätort och landsbygd
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 10 Pitholmsleden

Cykelleden som tar dig till Pitholmsskolan

Längd: 3,9 km
Skyltning: orange skyltar
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Pitholmsleden börjar på Trädgårdsgatan vid Piteås största park, Badhusparken. Leden fortsätter över kanalen på en hög gång- och cykelbro, passerar både Piteå Vandrarhem och Piteå Älvdals sjukhus innan den kommer till bostadsområdet Strömnäs. Från Strömnäs fortsätter leden via Södra Pitholm, genom en tunnel under Havsbadsvägen upp till Pitholmsskolan där den tar slut.
Karaktär: tätort
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 11 Svartuddsleden

Piteås kortaste cykelled som tar dig till Svartudden

Längd: 3,4 km
Skyltning: gula skyltar
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Svartuddsleden börjar på Rådhustorget och fortsätter längs Kyrkbrogatan till Norrmalm på Sundsgatans andra sida. Vid mässområdet Nolia fortsätter leden förbi Norra Hamn via Konstparken, passerar Fiskarstugan och går över Tages bro, till Stadshuset. På andra sidan bron fortsätter leden längs vattnet på St Barthélemypromenaden. Där denna promenad mynnar ut i bostadsområdet Svartudden tar även leden slut.
Karaktär: tätort
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 12 Älvdalsleden

Piteås kortaste cykelled som tar dig till Svartudden

Längd: 82 km
Skyltning: nej
Gradering: vit-grön
Sträckning: Piteå-Öjebyn-Böle-Pålberget-Arnemark-Sikfors-Alterdal-Backträsk-Holmträsk-Alterbruk-Nybyn-Ytterbyn-Lakafors-Norrfjärden-Kopparnäs-Djupviken-Piteå.
Karaktär (tätort/utanför tätort): tätort och utanför tätort
Trafiksäkerhetsgrad: röd standard
Underlag: asfalt,grus

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Cykelled 13 Öholmaleden

Cykelleden över Piteås "Golden Gate" - Öholmabron ut mot Bergsviken

Längd: 10,2 km (8,9 km)
Skyltning: blå skyltar
Gradering: vit
Sträckning: Öholmaleden börjar på Storgatan, just där gågatan tar slut. Leden går vidare ned mot vattnet och förbi Smurfit Kappa och ut till bostadsområdet Degeränget. Därefter fortsätter Öholmaleden tvärs över vattnet via Öholmabron – Piteås egna "Golden Gate". Öholmabron invigdes och togs i bruk 1996-09-24. Det smäckra brospannet är vackert upplyst dygnets mörka timmar. Väl uppe på bron öppnar sig fin utsikt över Inrefjärden. Leden fortsätter vidare mot Bergsviken och Storfors för att sedan gå mot Hortlax för att passera både vårdcentralen och skolan.
Karaktär: tätort, landsbygd
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Underlag: asfalt

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

För mer information
kontaka oss:

Vädjan till cyklisten

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå