Piteå Cykelutflykter

Från Piteå stad kan du nå fina utflyktsmål runt Piteå med cykel.
Här listar vi 13 cykelturer och cykelutflykter. Dessa är:
1: Pitefjärdarna runt
2: Renön runt
3: Fårön Friluftsområde
5: Badturen Nordens Rivera
6: Cykla i Linnés fotspår
7: Historiska Piteå
8: I träindustrins spår
9: Broarna runt city
10: Vy av skärgården
11: Jävres attraktioner
12: Svenskylijda
13: Sjulsmark- Rosfors

Dessa kartor har tagits fram av ideella cyklister och Guide Natura inom ett Leader Spira Mare projekt "Cyklande Piteå - MTB och Cykelleder i Piteå" 2018-2022.

Gradering av cykelleder

För att underlätta för cyklisten har vi graderat cykelleder och stigar enligt en 5-gradig skala som följer interationell standard.
1: Vit - Asfaltväg
2: Grön - Grusväg
3: Blå -  Lätt skogsstig
4: Orange - Medelsvår skogsstig
5: Svart - Svår skogsstig

Cykelleder på vägar graderas av trafikverket i fyra standard vad avser trafiksäkerhet:
1: Grön standard:  Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med barn under 12 år på sträckan.” Hit räknas cykelbanor och smala landsvägar med lite trafik samt vägar i tätorter med hastigheten 30 eller 40 km/tim och lite trafik. Det går att cykla bredvid ett barn på cykel-vägbana.
2: Gul standard: Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i bredd utan att störas av trafik. Hit räknas cykling i blandtrafik med lite trafik eller på cykelfält. Här känns det bra att cykla med barn över 12 år.
3 Röd standardVägen upplevs som osäker. Hit räknas cykling i blandtrafik eller på cykelfält på vägar med större trafikmängd och högre hastigheter.
4 Lila standard: Vägen upplevs som mycket trafikfarlig. Sträckor som ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms tillhöra lila standard kan aldrig ingå i en cykelled med utmärkning.

Vi anger ungefärlig tid vid cykling 10 km/timme, utan raster.

Cykelutflykt 1 Pitefjärdarna runt

Cykla Piteälvens fjärdar runt

Denna långtur tar dig runt Ytterfjärden via Pitsundsbron och Inre fjärden via Bergsviken och Öholmabron. Du passerar intressanta platser såsom Furunäset, SCA och Skuthamn, Pitholmsheden, Pitsundet, Höglandsnäs, Hortlax, Storfors, Killingholmen  och Degerängen. Det finns många platser längs rutten att stanna till för en paus och utforska omgivningarna.

Längd: 24,7 km, 2,5 tim.
Skyltning: nej
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Medsols följer du led 6 Havsbadsleden som börjar vid Rådhustorget och följer Storgatan fram till Trädgårdsgatan. Leden fortsätter längs Trädgårdsgatan via den bortre bron över Strömsundskanalen mot bostadsområdena Strömsborg och Klubbgärdet. Leden passerar vidare genom Furunäset och det gamla sjukhuset som ligger längs med vattnet. Från Furunäset fortsätter leden längs Munksundsvägen, förbi Munksunds simhall och lite senare förbi pappersbruket SCA, genom Skuthamn och ut på Gamla Havsbadsvägen som i Piteå kallas för ”Guldkusten”. Cykelleden fortsätter längs Gamla Pitsundsvägen mot Pite Havsbad, men vid korsningen vid infarten till Pite Havsbad svänger du ut på Havsbadsvägen och över Pitsundsbron med fin utsikt ut mot havet.

Över bron tar du in på Pitsundsvägen norrut fram till avtagsväg Trollbäcken, som du följer norrut tills dem vid E4 övergår i en cykelbana parallellt med E4an. Denna följer du fram till Soldatvägen som du sedan följer norrut till Grundvik. Efter Grundviksgårdarna tar du in till vänster under E4an och fortsätter Häglandsnäsvägen norrut till Lappnäsvägen. På den tar du till höger österut  och strax innan E4 in till vänster på Kullbäcksvägen. Den följer du norrut tills den övergår i Skatanvägen i Hortlax. Du fortsätter Skatanvägen fram till korsningen till Övermarksvägen och tar in på Storforsvägen och därefter Tingsholmsvägen över E4an. Från Tingsholmsvägen svänger du ner till vänster mot Storfors Varv, men fortsätter grusvägen längs älven norrut förbi virkesupplag och Killingholmens småbåtshamn. Därifrån följer du Öholmaleden 13 och cykelvägen över Piteälven via Öholmabron – Piteås egna "Golden Gate".

Öholmabron invigdes och togs i bruk 1996-09-24. Det smäckra brospannet är vackert upplyst dygnets mörka timmar. Väl uppe på bron öppnar sig fin utsikt över Inrefjärden. Öholmaleden fortsätter sedan genom bostadsområdet Degerängen in mot stan förbi Smurfit Kappas industriområde och slutar vid Storgatan.

Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätortsbebyggelse, landsbygdsbebyggelse, byar.
Kollektivtrafik: Ja, busshållplatser längs turen.
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Komfort - Underlag: Asfalt, grusväg

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 2 Renön runt

Cykeltur till mellersta skärgården och Renöhamn

Detta är en fin tur som tar dig förbi Piteå kommunhus, Svartudden och Piteå Golfbana ut till Nötön och över till Renön. På Renön finns vid tennisplan en kallkälla med härligt rent och gott vatten. Vid Renöhamn, en mysig småbåtshamn där fiskebåtar och sjöräddningen har sin hemmahamn, finns mysiga sjöbodar och ett fint servicehus med kök, toaletter och dusch. En skogsstig tar dig från Lövgrundsvägen in till Lastgrundsvägen vid Timviken

Längd:  20 km, 2 timmar
Skyltning: nej
Gradering: vit-grön
Sträckning/beskrivning: Du börjar cykelturen vid Rådhustorget i centrala Piteå och tar Storgatan söderut, korsar Trädgårdsgatan och tar in på cykel/promenadvägarna genom Stadsparken ner till Strömnäskanalen som du följer norrut till övergången vid Sundsgatan. Du kan antingen fortsätta längs kanalen genom att vid rondellen ta in på Trädgårdsgatan förbi Pizza Viking och ta in på cykelvägen fram till Fiskarstugan vid Norra hamn. Här cyklar du över Tages bro över kanalen till Stadshuset. Eller så cyklar du på cykelvägen på Sundsgatan över kanalbron och tar in till vänster in på Vännortsparken och St Barthélemypromenaden till minne av Piteås vänort på Västindienön St Barthélemy.

Du följer cykelleden 11 Svartuddsleden med gula ledskyltar förbi flervåningshusen vid Strömbacka strand, och fortsätter cykelvägen längs stranden. Innan du kommer till lekparken nedanför Svartuddens bebyggelse tar du cykelvägen ut på den asfalterade Svartuddsvägen. Du följer nu Svartuddsvägen förbi Strömnäsbackens förskola och Piteå Golfklubb, som har en populär restaurang. Här byter vägen namn till Nötövägen, som du följer förbi golfbanan en lång raksträcka förbi avtagsvägen till vänster in på Nötögrundsvägen och Nötön. Här byter huvudvägen namn till Renövägen som du följer förbi fält till vänster. Här rastar vår och höst en mängs änder, gäss och svanar och man ser ofta rådjur ute på fälten. Efter en sväng ser du till höger över fälten den inre grunda delen av Timviken. Du kommer sedan till näs mellan Timviken till höger (söder) och Margitviken till vänster (norr) varefter du kommer in på själva Renön, som nu är en halvö.

Du fortsätter rakt fram förbi avtagsvägen in till höger och Lastgrundsvägen och ser strax den branta väggen till Renöberget (36 m.ö.h.) varifrån man har en fin utsikt ut mot skärgården. På berget finns även spännande blockklippor och små grottor att utforska. Bäst nås berget genom att ta in vid eldstad och parkering direkt efter tennisbanan. Med MTB kam man cykla längs stigar söderut 350 tills man är just nedanför berget, som därifrån kan bestigas. Strax efter kurvan vid Margitviken finns till höger, ca 100m innan tennisbanan en populär kallkälla med härligt klart vatten. Under det lilla timrade taket finns muggar att dricka med. Efter tennisbanan går vägen rakt uppför Renöåsen (24 m.ö.h.)  och sedan brant ner till korsningen till Lövgrundsvägen och Renöslingan. Fortsätter du rakt fram 350 m kommer du till Renöhamn, som är en småbåtshamn, pir med fiskebåtar och Sjöräddningsstation. Här finns även Piteå kajakcenter som hyr ut kajaker och kanoter. En servicebyggnad med tillgänglighetsanpassad toalett med dusch, kök och försäljning av smågodis och glass. I hamnen finns även tre grillplatser samt ställplats för husbilar samt gästhamn.
 
Tar du till vänster vid vägkorsningen kommer du in på grusvägarna runt Renölyckan där nybyggnationer av villatomter sker. In till höger tar du sedan in på grusvägen Lövgrundsvägen, där du ner till vänster har en mindre småbåtshamn med grillplats. Du följer Lövgrundsvägen ut mot Boviksudden, och strax innan udden tar du in till höger på mindre grusväg som sedan övergår till en mindre stig som är barkad och därmed lättcyklad. Strax innan du efter 300 m kommer ut på Lastgrundsvägen kan det efter regn vara fuktigt och vattenpölar. Du följer sedan Lastgrundsvägen 2 km tillbaka till Renövägen. Efter 870 m på Lastgrundsvägen  finns en liten småbåtshamn med eldstad och liten badplats. Tillbaka på Renövägen är det 6 km samma väg tillbaka till Rådhustorget.
Karaktär (tätort/utanför tätort): tätort och landsbygd
Kollektivtrafik: Nej.
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard
Komfort - Underlag: Asfalt, grus, kortare sträcka barkstig.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 3 Fåröns friluftsområde

Cykelutflykt till stadsnära friluftsområde

Bara 4 km fågelvägen från centrala Piteå ligger ett fint friluftsområde på norra Fårön. Här finns grillplatser och vandringsstigar. Fårön i sig är intressant att utforska med olika naturtyper, kolonilott, stugby m.m. Det här är en härlig cykelutflykt för hela familjen.

Längd: 12,4 km, 1,5 tim
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Du börjar cykelturen vid Rådhustorget i centrala Piteå och tar Storgatan söderut, korsar Trädgårdsgatan och tar in på cykel/promenadvägarna genom Stadsparken ner till Strömnäskanalen som du följer norrut till övergången vid Sundsgatan. Du fortsätter längs kanalen genom att vid rondellen ta in på Trädgårdsgatan förbi Pizza Viking och ta in på cykelvägen fram till Fiskarstugan vid Norra hamn.

Fiskarstugan har en utställning om fiske i Pite skärgård och fiskarens vardag. Bredvid stuga finns konstverket ”Notdragaren” av Lars-Lennart Stenberg från år 2000. Här tar du till vänster förbi en parkering och in på Krongatan genom Konstparken med många intressanta konstverk. Vid Småbåtshamnen byter vägen namn till Lilla fyrgatan som du följer runt småbåtshamnen. Längst ut vid sjösättningsrampen finns en kiosk med toaletter och som hyr ut SUP kanoter. Härifrån följer du cykelvägen norrut längs stranden till Nördfjärden (nörd betyder norr på Pitemål) förbi Noliahallen, Piteå skatepark, boulebana och Norrstrands bad.

Du följer cykelvägen norrut och följer Fårösund förbi flera båtbryggor nedanför villorna i Djupviken. När cykelvägen korsar Fårövägen tar du till höger in på Fårövägen över bron som strax efter bron övergår i grusväg. Du följer Fårövägen till sundet mellan Sandlundsviken i norr och Vargviken i söder.
Om du fortsätter rakt fram kommer du efter 700 m fram till Fåröns stugby och campingplats, som tidigare var Malmfältarnas semesterhem. Här finns en kiosk i receptionen, stugor att hyra m.m.

Alternativt svänger di un på ”Vägen västerut” vid Fåröns koloniområde, som du strax efteråt, 330 m från korsningen tar in på mindre skogsväg in i Fåröns Friluftsområde med en orörd skog av urskogskaraktär med upp till 150 år gamla träd. Här finns naturstigar och rastplatser med informationsskyltar om områdets natur. Där vägen slutar vid Kalkgrundsviken finns en grillplats, liksom uppe på Lill-Fåröberget, dit en fin stig leder.
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätord och landbygd
Kollektivtrafik: Nej
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 4 Karlbergs friluftsområde

Cykeltur till historiskt friluftsområde med utomhusteater

Den här långturen tar dig till Karlbergs friluftsområde med kulturlämningar, naturstigar och en utomhusteater.  Turen tar dig även till Öjebyn och gamla kyrkbyn. Turen passar för en dagtur med picknick vid Karlberg.

Längd: 20,5 km, 2 timmar
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Turen är beskriven motsols. Du börjar cykelturen vid Rådhustorget i centrala Piteå och tar Storgatan söderut, korsar Trädgårdsgatan och tar in på cykel/promenadvägarna genom Stadsparken ner till Strömnäskanalen som du följer norrut till övergången vid Sundsgatan. Du fortsätter längs kanalen genom att vid rondellen ta in på Trädgårdsgatan förbi Pizza Viking och ta in på cykelvägen fram till Fiskarstugan vid Norra hamn.

Fiskarstugan har en utställning om fiske i Pite skärgård och fiskarens vardag. Bredvid stuga finns konstverket ”Notdragaren” av Lars-Lennart Stenberg från år 2000. Här tar du till vänster förbi en parkering och in på Krongatan genom Konstparken med många intressanta konstverk. Vid Småbåtshamnen byter vägen namn till Lilla fyrgatan som du följer runt småbåtshamnen. Längst ut vid sjösättningsrampen finns en kiosk med toaletter och som hyr ut SUP kanoter. Härifrån följer du cykelvägen norrut längs stranden till Nördfjärden (nörd betyder norr på Pitemål) förbi Noliahallen, Piteå skatepark, boulebana och Norrstrands bad. Du följer cykelvägen norrut och följer Fårösund förbi flera båtbryggor nedanför villorna i Djupviken. När cykelvägen korsar Fårövägen fortsätter du rakt fram över vägen på cykelvägen som går parallellt med Sikgatan. Du följer Fårösundet norrut förbi badplatsen vid Räkstigen och bebyggelsen på Ankarsskatan till du kommer till Snäckstigen. Här tar du vänster ut till Långskatavägen (väg 511) som du följer norrut åt höger. Du följer asfaltvägen förbi Långskatans bebyggelse.

Efter 1, 7 km på Långskatavägen passerar du över E4 motorvägen och sedan förbi gårdar vid Hällorna där de äldsta gårdstomterna är från 1643, och efter Hällavägen förbi den innersta delen av Boviken. Förbi gårdarna vid Bonäset närmar sig vägen E4an innan den korsar väg 4374.1 från Öjebyn till E4 påfart, och vägen byter namn till Karlbergsvägen. Efter 275 m övergår Karlbergsvägen till grusväg och efter 1 km är du framme vid Karlberg.

Till höger har du en stor Bergtäkt och till vänster ligger Karlbergs Friluftsområde med Karlsbergsteatern, en utomhusteater, vindskydd, grillplatser, picknickbord, toaletter, informationstavlor och naturstigar med information om naturen och de kulturlämningar i form av husgrunder, ladugårdsgrunder, stall, lider och en lustdam efter ett mönsterjordbruk från 1895 ägt av patron Hedkvist, och som revs under 1940-1950 talet. Genom skogspartiet går det fina vandrings- och cykelstigar såsom geologstig och  Linnéstigen som informerar om Carl von Linnés besök i Piteå 1-21  juni 1732 under si Norrlandsresa, och bl.a. besökte Karlberg och en källa (Linnés källa). Härifrån går det även en 7 km lång vandringsstig upp till det 134 m höga Stor-Råberget med vindskydd och eldstad och fin utsikt över skärgården. Här finns även fina klapperstensfält och på hällmarkerna gamla martallar.
 
Från Karlbegsteatern går även en 1 km vandringsled upp på Bredviksberget (62 m.ö.h.) som är ett populärt utflyktsmål. På toppen står ett fågeltorn som ger en obruten utblick över Pitebygdens jordbrukslandskap i Öjebyn. I berget finns ett bergrum, men platsen har en intressant historia. Carl von Linné besökte Bredviksberget den 16 juni 1732 under sitt besök i Piteå, och när han klättrade upp på berget möttes han av beruvsungar. Under ryssarnas härjningståg 1721 utkämpades här ett blodigt slag mellan ryssar och soldater från pitekompaniet, där två pitesoldater dödades, 30 ryssar skadades och fem ryssar nedlades. Du kan även cykla upp på berget via en 470 m grusväg från Avfallsanläggningen.
 
Från Karlbergs friluftsområde tar du vänster (norrut) på Karlbergsvägen fram till Riksväg 13 som du tar till vänster. Efter 290 m går vägen över en gammal fin välbevarad naturstenvälvd bro värd att beskåda (uppskyltad) och strax därefter har du på din vänstra sida en stenmur som börjar vid Avfallsanläggningen och följer riksväg 13. Muren var ursprungligen 2 km lång och uppfördes på begäran av patron Hedkvist vid sekelskiftet 1800/1900.  Efter att ha passerat Bredviksbergets Avfallsanläggning är vägen blir asfalterad, kan du välja att fortsätta asfaltvägen Bonäsvägen 1,4 km tillbaka till väg 4374.1 från Öjebyn som du passerar och sedan vidare 740 m till Långskatavägen och tillbaka till centrala Piteå samma väg som ut. Sträckan för rundtur A blir då 21,6 km.

Variant B på rundturen via Öjebyn tar du efter Bredvikbergets avfallsanläggning in på en mindre grusväg som efter 500 m mynnar ut i en större grusväg ”Patrons väg” söderut mot Öjebyn. Du följer Patrons väg genom lordbrukslandskapet 1,2 km till gårdarna i Öjebyns norra del och kommer in på Råggatan. Till höger har du Hushållningssällskapets Öjebyn Agro-park med försöksodlingar. Du korsar Älvsbyvägen (väg 374) och följer Öjagatan 230 m och tar sedan  in till höger (söderut) på Södra stationsgatan. Den följer du förbi fotbollsplaner fram till korsning vid kyrkogården, tar till vänster på Kabelgatan och efter 100 m vid femvägskorsning tar du in på Affärsgatan som du följer till kyrkbyn och Öjebyns kyrka, en korskyrka från 1500-talet.

Kyrkbyn är från 1600-talet och hade 1804 266 kyrkstugor, varav i dag återstår drygt 150. Vi kyrkan svänger du vänster och följer Tingshusgatan 50 m och tar in till höger på Sockengränd. Här passerar du Solanderparken med Solanderföreningens hus som sommartid har ett öppet museum över Daniel Solander, pitesonen som blev Linnés lärjunge och reste jorden runt med James Cook 1768–1771. Vid parkeringen till Solanderparken kommer du återigen in på Affärsgatan som du följer söderut ner till Öjebyns huvudgata Öjagatan som i korsningen byter namn till Granvägen. Korsa Granvägen och följ den på cykelbanan åt höger (västerut) över järnvägen och den stora Nya Älvvägen. Ta in på cykelvägen som följer Färjtorpsvägen. Cykelvägen upphör efter 110m i korsningen till Älvvägen, men du fortsätter rakt fram på Färjtorpsvägen som du följer 660 m fram till Båtskatavägen här kan du ta till höger 35 m fram till gamla Öjebyn stads galgplats och färjeläger Båtskatan. På 1700-talet var havsnivån 3 m högre och här gick stranden när Linné landsteg här 15 juni 1932 efter att ha färjats över Piteälven vid sitt besök i Piteå under sin lapplandsresa. Han möttes då av en galge där han ointresserat noterade att två finnar och en lapp var steglade på hjul. Steglig var en vanlig bestraffningsmetod under 1700-talet. I dag är platsen bara uppskyltad och älven ligger 200m bort.

Dy vänder tillbaka på Båtskatavägen och tar in på Orgelvägen söderut och följer den till Storstrands Kursgård som i huvudbyggnaden har en restaurant och man kan hyra boende här. Från Storstrands Kursgård Följer du Mandolingatan 80 m och tar in till höger (söderut) på Saxofongatan som du följer 570 m tills den övergår i en cykelväg. Du följer nu cykelvägen söderut längs Piteälven, under E4an och vidare genom Degeränget där du följer Hornsgatan till dess slut där en ny cykelväg börjar. Den tar du till vänster (norrut) och följer sedan parallellt med Degerängsvägen förbi Smurfit Kappa pappersbruk och Piteå kommuns räddningstjänst, varefter du korsar Kolungsvägen och vid rödljusen Timmerleden. Du följer sedan cykelvägen parallellt med Västergatan upp till Storgatan i central Piteå. Hela rundturen B blir då 20,5 km.

Karaktär (tätort/utanför tätort): Landsbygd
Kollektivtrafik: Nej
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 5 Badturen till Nordens Rivera

Cykla till Nordens Rivera - Piteå Havabad

Längd: 24 km
Skyltning: nej
Gradering: vit
Sträckning/beskrivning: Den här turen tar dig till Piteås populäraste badplatser, Pite Havsbad, Gläntan och Pitsund. Här hittar du eldstäder, ved, sittbänkar och bord. Stranden är lättillgänglig för den med begränsad rörlighet tack vare rejäla spänger/ramper och den som är rullstolsburen tar sig hela vägen fram till den rejäla eldstaden. Vid eldstaden finns även informationsskyltar om naturreservatet och Piteås skärgård. Sandängesstranden är ett 270 hektar stort naturreservat i Piteå. Området ligger mellan Pite havsbad och Haraholmen. Som en del i reservatet finns det vi känner till som badstranden Gläntan. Totalt är Sandängesstranden 2,5 km lång och i snitt 1,5 km bred. Slingan ingår i Sandängesstranden naturreservat. Här finns en lång strand med finkornig sand, sanddyner och utsikt över havet och skärgården. Första delen av stigen är en tillgänglighetsanpassad spång som tar dig ända ned till stranden och en rymlig rastplats.
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätort, utanför tätort
Kollektivtrafik: Ja, buss
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

 Cykelutflykt 6 Cykla i Linnés fotspår

Cykla Piteå med Linnés ögon

Längd: 22,.5 km
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Motsols: Rådhustorget-Storgatan-Stadsparken-Trädgårdsgatan-Konstparken/Krongatan-Norra hamn-Cykelväg Nolia-Norrstand-Cykelväg Djupviken-Cykelväg Fårösund-Snäckstigen-Långskatavägen-Bonäsvägen-Riks13-Karlbergsvägen-Bredviksberget-Råggatan-Öjagatan-Södra Stationsgatan-Västra Järnvägsgatan-Affärsgatan-Tingshusgatan-Sockengränd-Affärsgatan-Granvägen-Färjtorpsvägen-Båtskatavägen-Orgelgatan-Mandolingtan-Saxofongatan-cykelväg-Taktvägen-Hornsgatan-Cykelväg Degerängen-Cykelväg Degerängsvägen-Cykelväg Kolungsvägen-Västergatan-Storgatan.
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätort, landsbygd
Kollektivtrafik: Nej
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 7 Historiska Piteå

Cykla genom Piteås historia

Längd: 20,1 km
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Rådhustorget-Storgatan-Trädegårdsgatan-Badhusparken-Strömnäsbron-Sundsgatan-Fruktparken-Norra hamn-Konstparken/Krongatan-Lilla Fyrgatan-Kyrkbrogatan-Nygatan-Krongatan-Malmgatan-Sundsgatan-Piteå stadskyrka-Nygatan-Olof Palmes gata-Uddmansgatan-cykelväg Södra hamn-Kolungsvägen-Deregeränget-Hornsgatan-Taktvägen-Cykelväg Kullen-Saxofongatan—Mandolingtan-Storstrands lägergård-Orgelgatan-Båtskatavägen-Färjtorpsvägen-Rengatan-Älvvägen-Grans-Framnäs Folkhögskola-Adrian  Wennströms väg-Kolonivägen- Hamnviksvägen-Framnäsvägen- Kabelgatan-Västra Järnvägsgatan-Affärsgatan-Tingshusgatan-Sockengränd-Affärsgatan-Öjagatan-Hesselgränd-Ottoniusvägen-Gardtsvägen-Kråkklövergränd-Rågrindsvägen-Cykelväg Sundsgatan-Källbogatan-Sundsgatan-Västergatan-Storgatan
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätort, landsbygd
Kollektivtrafik: Ja, buss
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 8 I träindustrins spår

Cykla och upptäck Piteås trähistoria och nutid

Längd: Pitsund 11,5 km enkel väg, Tingsholmen 7,6 km enkel väg.
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Sträcka Pitsund: Rådhustorget-Storgatan-Trädgårdsgatan-Hallgrensvägen- Lövholmsvägen-Ymersgatan-Laxsstigen-Kärleksstigen-Vassvägen-Strandvägen-Tistelvägen-Föreningsvägen-Sågverksgatan-cykelväg-Munksundsvägen-Gamla Pitsundsvägen;

Sträcka Tingsholmen: Rådhustorget-Storgatan-Cykelväg Södra hamn- cykelväg Kolungsvägen-Cykelväg Degerängen-Killingholmen-Tingsholmsvägen
Karaktär (tätort/utanför tätort):
Kollektivtrafik:. Ja buss
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

<

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 9 Broarna runt city

Cykelleden norrut mot Norrfjärden

Längd: 4,5 km
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Rådhustorget-Storgatan-Trädgårdsgatan-Cykelväg till Strömnäsgatan-Badhusparken-Fruktparken-Fiskargatan-Konstparken-Lilla Fyrgatan-Kyrkbrogatan-Nygatan-Olof Palmes gata-Sundsgatan-Lillbrogatan-Hamnplan-Västergatan-Södra hamn
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätort
Kollektivtrafik: Buss
Trafiksäkerhetsgrad: grön standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 10 Vy av skärgården

Cykelutflykt till Degerberget och Hällskäret

Längd:  13,2 km enkel väg.
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Piteå-Pitholmen-Degerbergsvägen-Nörd-Haraholmen-Hällskär
Karaktär (tätort/utanför tätort): Stad, landsbygd
Kollektivtrafik: nej
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 11 Jävres attraktioner

Cykelutflykt till Jävre med fyr, Arkeologstig oh mycket annat

Längd:  Alternativ A; Jävre längs Kustlandsvägen 22,6 km (enkel väg),
Alternativ B: Jävre via Hattudden 28,5 (enkelväg), Jävrebodarna via A 32,5 km (enkel väg), via B 38,4 km (enkel väg.
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Piteå – Munksund - Pitsund - Högsböle
Alternativ A: -Kustlandsvägen-Jävre;
Alternativ B: -Högsböleskiftet – Brännland – Jävrehatten – Getviksskatan – Getviken - Jävre;
Jävre turiststation -Kustlandsvägen – Grannäsudden – Sandholmsviken - Nörd-Jävrebodarna – Jävrebodarnas Fiskecamp.
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätort, Landsort, byar
Kollektivtrafik: Buss
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 12 Svensbyljda

Cykelutflykt till kulturhistoriska Svensbylijda

Längd: Alternativ A via södra MTB 14,1 km enkel väg; Alternativ B via Vitsand 14,5 km; Alterntiv C via Ursviken 15 km
Skyltning: nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Piteå-Bergsviken-Rismyrliden- (Alterntiv A); Bergsviken-Vitsand- (Alternativ B); Bergsviken -Utsviken- (Alternativ C)-Svensbylida
Du följer Öholmaleden som börjar på Storgatan, just där gågatan tar slut. Leden går vidare ned mot vattnet och förbi Smurfit Kappa och ut till bostadsområdet Degeränget. Därefter fortsätter Öholmaleden tvärs över vattnet via Öholmabron – Piteås egna "Golden Gate". Öholmabron invigdes och togs i bruk 1996-09-24. Det smäckra brospannet är vackert upplyst dygnets mörka timmar. Väl uppe på bron öppnar sig fin utsikt över Inrefjärden. Efter Öholmabron lämnar du leden och följer cykelvägen under E4an och tar direkt åt vänster upp mot Bergsviken tills du kommer ut på Värdshusvägen. Här tar du höger och följer Värdshusvägen in på Yrkesvägen och tar direkt åt vänster in på Ljungvägen fram till Raningsvägen. Den tar du till vänster och följer söderut in i skogen förbi Brukshundsklubben. Du följer grusvägen söderut förbi sjöarna Igeltjärnen och Abbortjärnen. Strax efter Abbortjärnen tar du in till vänster på en mindre skogsbilväg som övergår till en något större som går norrut fram till Rismyrlidvägen. Du följer Rismyrlidvägen åt vänster västerut hel vägen till Svenbylidja.
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätort, landsbygd
Kollektivtrafik:Nej
Trafiksäkerhetsgrad: gul standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Cykelutflykt 13 Sjulsmark - Rosfors

Cykelutflykt till Piteås norr-byar och Rosfors Ekopark

Längd: Alternativ A: via Storstrand 18,6 km (enkel väg); Alternativ B: via Lomtjärn 19,1 km (enkel väg); Alternativ C: via Djupviken 17,6 km (enkel väg).
Skyltning: Nej
Gradering: vit, grön
Sträckning/beskrivning: Piteå-Öjebyn-Karlberg-Norrfjärden-Pålmark-Sjulsmark-Rosfors.
Karaktär (tätort/utanför tätort): Tätors, Landsbygd
Kollektivtrafik: Nej
Trafiksäkerhetsgrad: röd standard

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cykelapp i mobilen:

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, contact@guide-natura.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå