Cykla MTB i Piteå

Piteå med omgivande Piteåbygd har mycket att erbjuda MTB-cyklisten. Runt Piteå finns härliga stigar, massa grusvägar  för träning, motion, och nöjescykling. Dessutom finns 5 MTB-spår med olika längd och svårighetsgrad samt två friluftsområden, Karlsberg och Vallsberget  som erbjuder fina MTB-stigar.
Här presenteras följande MTB-spår:
1: SCA-spåret Pitholmsheden
2: Långa banan Pitholmsheden
3: Strömlida långa tuben
4: Strömlida XCO
5: MTB-spåret Eliasjakten
6: Karlbergsstigarna
7: Vallsberget-Lindbäcksstadion

MTB-spåren presenteras med karta, kort beskrivning, Google Maps-karta ocg KMX- och GPX-filer för nedladning i egen GPS eller cykelapp i mobilen.

Dessa kartor har tagits fram av ideella cyklister och Guide Natura inom ett Leader Spira Mare projekt "Cyklande Piteå - MTB och Cykelleder i Piteå" 2018-2022.

Gradering av cykelleder

För att underlätta för cyklisten har vi graderat cykelleder och stigar enligt en 5-gradig skala som följer interationell standard.
1: Vit - Asfaltväg
2: Grön - Grusväg
3: Blå -  Lätt skogsstig
4: Orange - Medelsvår skogsstig
5: Svart - Svår skogsstig

Cykelleder på vägar graderas av trafikverket i fyra standard vad avser trafiksäkerhet:
1: Grön standard:  Cyklister upplever att det utan problem går bra att cykla med barn under 12 år på sträckan.” Hit räknas cykelbanor och smala landsvägar med lite trafik samt vägar i tätorter med hastigheten 30 eller 40 km/tim och lite trafik. Det går att cykla bredvid ett barn på cykel-vägbana.
2: Gul standard: Vägen upplevs som så pass lugn att två vuxna ofta kan cykla i bredd utan att störas av trafik. Hit räknas cykling i blandtrafik med lite trafik eller på cykelfält. Här känns det bra att cykla med barn över 12 år.
3 Röd standardVägen upplevs som osäker. Hit räknas cykling i blandtrafik eller på cykelfält på vägar med större trafikmängd och högre hastigheter.
4 Lila standard: Vägen upplevs som mycket trafikfarlig. Sträckor som ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms tillhöra lila standard kan aldrig ingå i en cykelled med utmärkning.

SCA-spåret Pitholmsheden

Fin MTB-cykling i tallhedsskog

SCA-spåret på Pitholmsheden ca 10 km söder om Piteå utgör ett fint MTB-spår för nybörjare och för träningscykling på MTB. Spåret ingår i ett omfattande nätverk som genomkorsar tallhedsskogen nirdväst om Piteå Havsbad. Underlaget är ofta sand eller preparerat spår. Spåret kan kombineras med Långa banan och bilda en 17 km MTB-spår.

Längd: 9 km, ca 1 timmar.
Gradering: blå, Enklare skogsstigscykling
Karaktär:  Enkel lätt stigcykling på tallhed, inga tekniska svårigheter
Sträckning: Pitholmsheden
Skyltning: Markerad leder olika längder, Milspåret gula skyltar (SCA-spåret)
Komfort - Underlag: grusväg, skogsstigar
Komfort - lutning: ingen större lutning
Komfort - bredd: stig
Service - övernattningsmöjlighet: Pite Havsbad campingstugor och hotell, Furunäset Hotell och Konferens
Service - förtäring inköp (matbutik, kiosk): Coop Konsum, Munksund
Service - föräring matställen: Pite havsbad, Restaurang Hawaii, Munksund
Service - vattenpåfyllning: Ingen, ta med eget vatten
Attraktivitet - rofylldhet:  SCA-spåret nyttjas av hundägare, promenerare och löpare,
Målgrupp: MTB träning och rekreation
Övrigt: Det finns en mängd spår för promenad, löpning, längdskidåkning; MTB och snöskoter på Pitholmsheden med olika uppskyltningar, som kan vara förvirrande. Se bild nedan.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cyklingsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Långa banan Pitholmsheden

Fin MTB-cykling i tallhedsskog

Långa banan på Pitholmsheden ca 10 km söder om Piteå utgör ett fint MTB-spår för nybörjare och för träningscykling på MTB. Spåret ingår i ett omfattande nätverk som genomkorsar tallhedsskogen nirdväst om Piteå Havsbad. Underlaget är ofta sand eller preparerat spår. Spåret kan kombineras med SCA-spåret och bilda en 17 km MTB-spår.

Längd: 8,1 km
Gradering: blå, Enklare skogsstigscykling
Karaktär: Enkel lätt stigcykling på tallhed, inga tekniska svårigheter
Sträckning: Pitholmsheden
Skyltning: Markerad led
Komfort - Underlag: grusväg, skogsstigar
Komfort - lutning: ingen större lutning
Komfort - bredd: stig
Service - övernattningsmöjlighet: Pite Havsbad campingstugor och hotell, Furunäset Hotell och Konferens
Service - förtäring inköp (matbutik, kiosk): Coop Konsum, Munksund
Service - föräring matställen: Pite havsbad, Restaurang Hawaii, Munksund
Service - vattenpåfyllning: Ingen, ta med eget vatten
Attraktivitet - rofylldhet:  spåret kan nyttjas av promenerare och löpare,
Målgrupp: MTB träning och rekreation

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cyklingsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Strömlida långa tuben

Kul stadsnära teknikbana för MTB

Piteå har nu en stadnära och mer utmanande teknikbana för MTB som är perfekt för mer krävande träning.

Längd: 15,3 km
Gradering: röd
Skyltning: Ja, markerad led
Komfort - Underlag: skogsstigar
Komfort - lutning: 19,4%
Komfort - bredd: stig
Service - övernattningsmöjlighet: Piteå stad
Service - förtäring inköp (matbutik, kiosk): Piteå stad, Coop Strömlida
Service - föräring matställen: Piteå stad, närmsta Pizzereia Viking
Service - vattenpåfyllning: Ingen, ta med eget vatten
Målgrupp: MTB träning och rekreation

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cyklingsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Strömlida XCO

Kul stadsnära teknikbana för MTB

Piteå har nu en stadnära och mer utmanande teknikbana för MTB som är perfekt för mer krävande träning med utmanande höjdskillnader. Banam används för tävlingar.

Längd: 2,8 km
Gradering: svart
Skyltning: Ja, markerad led
Komfort - Underlag: skogsstigar
Komfort - lutning: 33 m höjd
Komfort - bredd: stig
Service - övernattningsmöjlighet: Piteå stad
Service - förtäring inköp (matbutik, kiosk): Piteå stad, Coop Strömlida
Service - föräring matställen: Piteå stad, Pizzeria Viking
Service - vattenpåfyllning: Ingen, ta med eget vatten
Målgrupp: MTB träning och tävling

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cyklingsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

MTB-spåret Eliasjakten

En krävande skog-MTB på grusvägar och stigar

Längd: 29,6 km, ca 2,5 timmar.
Gradering:  Röd, medelsvår, Krävande skogs-MTB bana
Karaktär: Skogscykling, tuff cykling, teknisk och fysiskt utmanande
Sträckning: Start och mål bakom S.T.a.R. i Bergsviken, Bergsvikens Sporthall.
Skyltning: Ja, olika sträcklängde
Trafiksäkerhetsgrad: ingen övrig trafik
Komfort - Underlag: grusväg, skogsstigar
Komfort - lutning: 80 höjdmetrar (20-100 m.ö.h.)
Komfort - bredd: stig, grusväg
Service - övernattningsmöjlighet: Hotell Sport & Rest, Bergsviken
Service - förtäring inköp (matbutik, kiosk): Ica Supermarket, Bergsviken
Service - föräring matställen: Gul & Blå, Bergsviken
Service - vattenpåfyllning: Ingen, ta med eget vatten
Attraktivitet - rofylldhet:  ensam på spåret
Målgrupp: MTB träning och tävling
Övrigt: Eliasjakten är en mtb-slinga som det tidigare har tävlat på och som nu har röjts och märkts upp

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cyklingsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Karlsbergsstigarna

MTB-cykling med olika svårighetsnivåer

I Karlsbergsområdet med Råberget och Dalkberget finns en mängd stigar för olika nivåer av MTB-cykling. Här kan du välja kortare eller längre rutter, de flesta inte uppmärkta som MTB-spår men en del som leder.

Längd: Beroende på stigval, upp till 20 km, Vandringslederna 8 och 15 km.
Gradering:  vit, grön, blå, röd, svart
Skyltning: Vissa stigar markerade
Komfort - Underlag: skogsstigar, sandstigar, grusvägar, bergshällar, spångar
Komfort - lutning: Svarta spår kan vara branta
Komfort - bredd: sig och grusväg
Service - övernattningsmöjlighet: Piteå stad
Service - förtäring inköp (matbutik, kiosk): Piteå stad
Service - föräring matställen: Piteå stad
Service - vattenpåfyllning: Ingen, ta med eget vatten
Målgrupp: MTB träning rekreation och avancerat
Övrigt: slingan upp på Råberget är en fin stig men utmanande med rötter, spångar, lite uppför och lite nerför

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cyklingsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Vallsberget och Lindbäcksstadion

MTB-område under utveckling

Vallsberget med Lindbäcksstadion 10 km sydväst om Piteå är ett fint MTB-oråde under utveckling. Skidbbacken passar för downhill och de otaliga stigarna runt Vallsberget inbjuder till fin och utmanande MTB. Lutning upp på berget kan vara utmanande.

Längd: Beroende på stigval
Gradering:  grön, blå, röd,
Skyltning: Vissa stigar markerade
Komfort - Underlag: skogsstigar, grusvägar
Komfort - lutning: Granta lutningar uppför Vallsberget
Komfort - bredd: Stigar och skogsbilvägar
Service - övernattningsmöjlighet: Piteå stad
Service - förtäring inköp (matbutik, kiosk): Svensbyn, Piteå stad
Service - föräring matställen: Piteå stad
Service - vattenpåfyllning: Ingen, ta med eget vatten
Målgrupp: MTB träning rekreation och avancerat
Övrigt: Skidområde med möjlighet för downhill. Undvik rullsskidspår.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller cyklingsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under cyklingen:

Vintercykla i Piteå

Fatbike på havet

Piteå skärgård inbjuder till härligt fatbikeåkning om is- och snöläget är lämpligt. Isarna måste bära och snötäcket får inte vara för djupt. Ofta finns en mängd snöskoterspår som kan när de frust ihop kanm bli bra att cykla påp.
Tänk på säkerheten på havet. Trota generell tjock is kan det finnas råkar med tunnis på utsatta patser. Ha med följande säkerhetsutrustning.
- Isdubbar
- Flythjälp, i form av ryggsäck med midjeband, eller än bättre torrdräkt.
- Ombyte om du inte har torrdräkt.
- Hjälm och glasögon (skidglasögon) mot vind och avkylning
- Käskydd kan vara bra om det är blankis.

För mer information kontaka oss:

Vädjan till cyklisten

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå