Det magiska midnattljuset i Piteå skärgård


 
När klockan börjar närma sig midnatt skiner solen fortfarande och du kan nu uppleva den utsträckta nordliga solnedgången som gör den nordliga natten så ljus som på dagen. Vid Piteås latitud, 65°20´06´´N, bara 20 mil från polcirkeln (66°33´46´´N) försvinner solen under horisonten endast några minuter vid midnatt, innan solnedgången återigen startar en ny dag.
 
Ta en kajakturut i skärgården och stannatill och försjunk i upplevelsen och ta in atmosfären av den ljusa natten och midnattssolljuset. Tystnaden i denna nordliga vildmarksskärgård och färgskådespeleriet av nattljuset till havs gör det till en oförglömlig upplevelse.

Upplev den ljusa sommaren

labyrinter i Bottenvikens skärgård

Skärgården är full med de mystiska labyrinterna

Människor har fiskat och jagat säl i skärgården i över tusen år och lämningar efter dessa återfinns på öarna i Bottenvikens skärgård. En speciell typ av lämningar på skärgårdsöarna är labyrinter som har en mycket spännande bakgrund och historia.

Du måste ofta ta dig till de yttre skärgårdsöarna fört att hitta labyrinter. En bra plats är naturreservatet Stor-Räbben i Piteå skärgård. Här finns en fin natur- och kulturstig som går över ön, från det gamla fina fiskelägret upp till öns högsta punkt, där en svart båk står. Runt båken hittar du labyrinter och tomtningar (gamla husgrunder). Du fortsätter sedan vidare ut mot nummerhällan där Carl von Linné och Anders Celcius forskning kring "Wattunminskningen" lät hugga in ett vattenståndsmärke 1750.  Ytterst på ön finns ytterligare tomtningar och lämningar av fiskeläger, och klipporna har en mycket intressant geologi.

På klipporna kan du spana efter sjöfågel och säl.

Stor-Räbben är den ö i Piteå skärgård som har flest fornlämningar. Ön är en av de högsta i Piteå skärgård med högsta punkten ca 18 m över havet. Ön reste sig ur havet kring Jesus födelse. De flesta fornlämningarna återfinns på 10 meter över havet och uppåt. 

Redan på 500-talet, under järnåldern, bodde säljägare i enkla kojor eller hyddor. Spår efter dessa, s.k. tomtningar finns runt båken och på sluttningarna mot havet. Den äldsta är daterad till 435 e.Kr. och ligger på 17 meters höjd.

Det lär finnas 8 labyrinter på ön, varav 6 nu är kända. De flesta finns i anslutning till tomtningarna. Mång av labyrinterna är svåra att upptäcka, då de dels är skadade, och dels är övervuxna. Labyrinterna är troligen från mitten av 1500-talet och framåt.

På Stor-Räbben finns förutom labyrinter och gamla kulturlämningar även en intressant geologi med vulkaniska bergarter.

Vulkanklippor på Stor-Räbben. Den mörka grönskimrande vulkaniska bergarten Tuffit har bildats när vulkanaska från vulkanutbrott blandats med sand och lera. Denna klippa vid nummerhällan är unik i landet och består av den mörkare tuff med insprängda ljusa stavar av agglomerat. Bergarten tuffaglomerat skapades för 2 miljarder år sedan. De ljusa agglomeraten är vulkaniska bomber utkastade från en vulkan som sedan bäddats in i vulkanaska, den mörkare tuff.

I Sverige finns mer än 300 kända labyrinter, varav 158 i övre Norrland. Av dessa ligger 128 på öar. Många ligger i anknytning till tomtningar (primitiva husgrunder) och ibland finns stenlagda kompassrosor i närheten, som fungerade som riktningsvisare med åtta väderstreck.

Labyrinter återfinns på både öar och invid kusten runt Piteå. De ligger i regel på höjdnivåer under 10 meter och är därmed yngre än tusen år, de flesta är daterade till perioden 1400- till 1800-talet, men några är äldre, kanske från 800-talet.

Deras ursprung är okänt, men de är äldre än kristendomen, och de äldsta i Sverige kan vara 1500 år gamla. Vid östra medelhavet återfinns de äldsta som är 4 000 år gamla, från bronsåldern i form av klippristningar, mosaikmönster och på mynt och keramik.

De användes för olika syften av olika människor. 
Fiskare snärjde ogynnsamma vindar och stängde in oknytt som skulle kunna fördärva fiskelyckan. Jägare använde dem för att få tursam jakt. Vallpojkar använde dem för att binda djuren vid platsen och hålla rovdjuren borta, medan jungfrur använde dem vid midsommar för att finna sig en ung man.

Från början var de ofta centralt belägna i samhällens mitt, men när Sverige kristnades under vikingatiden (800-1200-talet) ökade antalet men flyttades till mer undanskymda avsides platser gömda för omvärlden. Deras magi ansågs inte tappade allmänt intresse förutom ett fåtal som höll den uråldriga traditionen levande.
Labyrinter i anknytning till fiskeläger ligger dock ofta helt öppet, eftersom de användes oftare.

Fiskarbefolkningen kallade labyrinter för Trinteborgar, medan andra kallade dem "Trojeborgar" eller "Trelleborgar", ett namn som går tillbaka till antika Troja i Grekland, som lär ha haft en labyrintliknande stadsutformning, som gjorde den ointaglig.

I trojaborgarna ska en sorts folkliga lekar eller skådespel ha försiggått, med temat av en ung man som söker sig igenom labyrinten, kanske besegrar faror på vägen, och slutligen når fram till den unga kvinnan i mitten.

Att leken har någon fruktbarhetstema och gammal förkristen bakgrund råder inget tvivel om. Ännu på 1700-talet skall sådana lekar ha ägt rum. Sådana befrielselekar kan ligga bakom sången "Flickan hon går i ringen.... och i Finland kallas labyrinter för Jungfrudans. Andra spännande namn är Ringdans, Nunnehägnad och Jättehägn.

Vissa kallar dem "Ryssborgar", men de kommer inte från Ryssland, utan kanske skyllde man de märkliga stensättningarna på främlingar.

En labyrint kan variera i storlek, från 5 till 15 meter i diameter, liksom antalet vallar som varierar mellan 7 och 12. I många länder ligger ingången åt öster, men labyrinterna i Piteå har ingångar åt alla väderstreck, kanske för att för att infånga alla slags vindar.

De är byggda utifrån ett centralt kors och ofta med gångar i sju varv. Sju har varit ett magiskt och heligt tal i många religioner och kulturer, med sju veckodagar, sju färger i regnbågen, sju planeter osv.

Stor-Räbben har en fin naturstig.

Den intressanta nummerhällan.

Stenristningar är andra intressanta spår efter tidigare fiskare på ön.

Stor-Räbbens fiskeläger har många fina gamla byggnader.

Båken på Stor-Räbben.

Löjroms-fiske efter Bottenvikens guld

Under hösten  fiskas efter siklöjans exklusiva  "Kalix löjrom"

I slutet av september - början av oktober har den gyllene hösten, ruskan på finska, har lagt sig över Bottenvikens skärgård med gyllene färger i skärgårdsöarnas skogar, och där ena dagen erbjuder klara fina höstdagar och andra dagar hösten dimma med snöblandat regn, och vissa dagar slår frosten till så träden ståtr både i ruska-färger och vacker rimfrost. Det är en härlig tid i skärgården. Man känner att sommarens sista andetag kämpar mot vinterns ankomst.

Under den här tiden leker siklöjan i stora stim i kustnära fjärdar, vilket drar till sig stora armador av storskrak som driver fiskstimmen framför sig i en kaskad av fåglar och flyende fisk - ett fantastiskt skådespel. Men även kustfiskarna har nu under några veckor en hektisk tid att skörda Bottenvikens guld, siklöjan och dess gyllene rom, som förädlas till den eftertraktade  delikatessen  Kalix löjrom.

Renöhamn är en bra plats att uppleva löjromsfisket. Härifrån utgår flera trålare som ger sig ut i Piteå skärgård som är den södra delen av Bottenvikens skärgård där siklöjerommen får säljas som varumärket Kalix löjrom, och är en säker plats att hitta stora stim av siklöjan. Här trålar fiskebåtarna parvis i Storfjärden och andra platser där siklöjstimmen finns.  Man ser på måsar och trutar vart båtarna trålar, speciellt när de lyfter trålen då det blir en hel del dör siklöja i vattnet. Även havsörmnar lockas då till trålarna för att knipa sig läcker siklöja.

Löjromsfiske är ett hårt arbete, ofta under svåra förhållanden på senhösten.

Siklöjan är en stimfisk som trålas.

loading...

Att uppleva löjromsfiske på plats är ett spännande äventyr för den som aldrig sett fisket tidigare.

Upplev den färglada hösten

Kalix löjrom framställs av rom från siklöjan, en laxfisk som lever i stora stim i havet.

Siklöja är en liten laxfisk, inte en sillfisk.

Att halstra färsk siklöja är en skärgårdsdelikatess.

Skärgården under senhösten kan vara krispigt vacker. Här rimfrost på höstskog.

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå