Norrsken - Aurora borealis

Norrsken 2023-12-13 över Renön, Piteå. Foto: Hansi Gelter
Norrsken 2023-12-13 över Renön, Piteå. Foto: Hansi Gelter

Kring jordens poltrakter uppstår ett facinerande ljusspel - polarskenet. Begreppet polarsken används för att täcka in både norrskenet (Aurora borealis) kring nordpolen och sydskenet (Aurora australis) kring sydpolen.

Många här uppe i norr njuter regelbundet av de mystiska dansande norrsken på natthimlen, medan ännu fler världen runt drömmer om att få uppleva norrsken.

Att stå en mörk natt  och se ett magnifikt norsken dansa över sjärnhimlen ger det nordliga landskapet en vibrerande mystik och skapar respekt och vördnad för naturens urkrafter, en upplevelse som följt mänskligheten så länge det funnits människor som sett dessa polarsken.

Det finns en fascinerande historia bakom vad polarsken är. Lika intressant är hur folk på olika platser och olika tider har hittat förklaringar till himlaskenet.

På denna sida ska jag försöka svara på:
Hur olika kulturer har mytologiskt förklarat norrsken.
Vad norrsken är och hur det uppkommer.
Varför det finns olika typer av norrsken.
Vart man kan se norrsken.
När och hur kan man se norrsken.
Och hur man fotograferar norrsken.
Med dessa kunskaper blir upplevelsen av norrskenet både djupare och mer fascinerande. 

OBS - sidan under uppbyggnad.

Norrsken över Renön, Piteå  2016-09-05 Foto: Hansi Gelter
Norrsken över Renön, Piteå 2016-09-05 Foto: Hansi Gelter

Norrskensets mytologi

Norrsken har i alla tider fascinerat människor. Egen AI-genererad bild Norrsken har i alla tider fascinerat människor. Egen AI-genererad bildNorrsken har alltid fascinerat människan och ett stort antal förklaringar till himlafenomenet har givits av olika folk och i olika tider.

Eftersom människor ofta är vidskepliga blev dessa förklaringar väldigt fantasirika, även om vissa förklaringsmodeller går igen hos vitt skilda kulturer och öer olika tidsepoker.

Människor som lever under polarsken får oftast en djupare magisk och mytologisk relation till polarskenet än människor som sällan upplever ett polarsken. Därför blir polarfolkets förklaringar till olarskenet både fantasirikare och och mer närvarande i livet.


 

Urbefolkningars muntliga förklaringar av norrsken

Norrsken påverkar religioner och myter hos polarfolk. Egen AI-genererad bild
Norrsken påverkar religioner och myter hos polarfolk. Egen AI-genererad bild
Norrsken har stark mytologisk förankning hos folk nära polerna. Egen AI-genererad bild Norrsken har stark mytologisk förankning hos folk nära polerna. Egen AI-genererad bild

Religioner, myter och legender hos ursprungsbefolkningar är oftast inte nedskrivna utan överförs i en muntlig tradition som kan ha djupa historiska rötter.

Av naturliga skäl finns de flesta myter om norrsken huvudsakligen hos nordliga folk kring nordpolen där norrskenet har en självklar plats i deras mytologin.

I de glest befolkade nordliga områdena uppstod det många olika myter kring vad som orsakade norrsken.

Men även Australiens aboriginer såg ibland polarsken, men som sydsken Aurora Australis, och betraktade skenet som dansade förfäder.

Då södra jordklotet består huvudsakligen av hav, och södra polcirkeln ligger nära Antarktis, där det inte bor några människor, är myter om sydskenet begränsat till ursprungsfolk på Eldslandet i Sydamerika, södra Australien och Nya Zealand.

Norrskenet som en plats för de döda. Egen AI-genererad bild Norrskenet som en plats för de döda. Egen AI-genererad bildEn förklaring som förekommer hos många urfolk i norra Europa, Nord Amerika och Asien var att norrsken var en plats där de döda bodde.

Enligt vissa urfolk kom till norrskenet endast de som dött en våldsam död eller för tidig död. Det kunde vara små barn, kvinnor som dör under barnafödandet, de som dog i krig, som mördades eller som begått självmord.

På Grönland ansåg man att norrskenet var barn som dött vid födseln som nu dansade på himlen.

I Norge trodde man istället att det var jungfrusjälar som vinkade från himlen
.

Älvor som dansar i skyn skapar norrskenet. Egen AI-genererad bild Älvor som dansar i skyn skapar norrskenet. Egen AI-genererad bild

I isländsk mytologi trodde man att norrskenet skapades av älvor och det gömda folket (Huldufólk) som dansade i skyn.

Dessa övernaturliga varelser kom ut ur sina hem för att fira och dansa under norrskenet.

Vissa islänningar har påstått sig höra musik och skratt från norrskenet, som förstärker tron på sambandet mellan älvor och norrsken.

Norrskenet har djup mytologisk innebörd bland Inuiter. Egen AI-genererad bild
Norrskenet har djup mytologisk innebörd bland Inuiter. Egen AI-genererad bild
Inuit får kontakt med de döda genom norrskenet.Egen AI-genererad bid Inuit får kontakt med de döda genom norrskenet.Egen AI-genererad bid

Hos inuitfolk på Grönland och norra Kanada ansåg man att när norrskenets ljus fladdrade på himlen ville de döda ha kontakt med sina efterlevande släktingar och vänner.

Andra trodde att de döda höll facklor i sina händer när de letade efter själarna av de som just har dött för att leda dem över avgrunden som omsluter världen.

Inuitmytologi att de döda spelar fotboll med valrosshuvud. Egen AI-genererad bild Inuitmytologi att de döda spelar fotboll med valrosshuvud. Egen AI-genererad bild

Vissa stammar bland inuiter på Grönland och norra Kanada benämnde norrskenet aqsalijaat, vilket betyder ”spåren av dem som spelar fotboll”.

De ansåg att de döda roade sig med att spelas fotboll med en valrosskalle.

På Baffin Island berättas att valrossen har så stor glädje av spelt att den klappar med käkarna, vilket är det ljud man kan höra av norrskenet.

Att titta på de avlidna förfädernas lek kan vara farligt och man var tvungen att vara försiktig så man inte fick huvudet avslaget av valrosskallen.

Man måste visa aktning och respekt för norrskenet. Egen AI-genererad bid Man måste visa aktning och respekt för norrskenet. Egen AI-genererad bid

De flesta ursprungsfolk ansåg att man måste visa aktning och respekt för norrskenet.

Än i dag finns det äldre personer i norra Sverige som fick som barn lära sig att uppföra sig stilla och fint under norrskenet, och inte göra rackartyg.

Både i Skandinavien och Nordamerika fanns föreställningen att man kunde locka till sig norrskenet genom att vissla, men att detta var farligt.

En historia berättar att en ung man i Finnmark i norra Norge blev dödad när han retades med norrskenet.

 

Barn skulle inte vinka eller vifta med vita dukar mot norrskenet. Egen AI-genererad bild Barn skulle inte vinka eller vifta med vita dukar mot norrskenet. Egen AI-genererad bild

Vissa folk ville därför inte skicka ut sina barn att leka när det var norrsken, eftersom de kunde bli dödade om de blev för stojiga, och viftade med vita dukar,  medan andra ansåg att det gick bra så länge barnen hade en mössa på sig, så norrskenet inte kunde bränna håret på dem.

Det fanns många olika myter där de olika ursprungsfolken hade sina egna förklaringar, allt från att norrskenet vara korpars vingslag till guider som höll facklor för att visa vägen till andevärlden, andar av döda djur, eller andar av hämdlysta fiender som dödats i strid.

Indianers festbål i norr skapar norrsken. Egen AI-generead bild Indianers festbål i norr skapar norrsken. Egen AI-generead bild

Vissa indianstammar i Nordamerika ansåg att norrskenet var en ansamling medicinmän och krigare i ett land långt i norr, vilka höll stora festmåltider och kokade sina fiender i jättegrytor.

För Cree-indianerna var norrsken en del av livets cykel där andarna från de döda stannade i skyn, och att norrskenet var dessa andars sätt att kommunicera med de som var kvar på jorden. 

 

En Algonquin stam i Kanada ansåg att när Nanahbozho, jordens skapare, var klar med sin skapelse, reste han till norr och stannade där. Han byggde sedan stora eldar, som norrskenet är reflektioner av. Ljuset är för att påminna människorna att han fortfarande tänker på och vaktar över dem.

Samernas mytologi kring norrskenet

Norrskenet var viktigt i samisk mytologi. Egen AI-generead bild
Norrskenet var viktigt i samisk mytologi. Egen AI-generead bild
Visa vördnad och respekt för norrskenet. Egen AI-genererad bid Visa vördnad och respekt för norrskenet. Egen AI-genererad bid

Samerna kallar norrskenet för guovssahasat och var liksom för andra ursprungsfolk hemvist för de döda och utgjordes av de dödas själar, och fick därför inte talas om.

Norrsken var illavarslande och man skulle därför vara vördnadsfull och visa respekt mot norrskenet som kund utgöra en fara.

Det var olycksbådande att påkalla dess uppmärksamhet genom att vissla, sjunga eller vinka till det.

Om norrskenet upptäckte dig kunde du fångas upp av ljuset eller få ditt huvud avhugget.

Därför stannar än i dag många samer inomhus vid norrsken, för att vara på den säkra sidan.

Samiske konstnären Lars Pirak berättade att hans föräldrar var noga med att täcka över rökhålet i kåtan vid norrsken, och man valde rastplatser i landskapet där man var i skyddad mot norrskenet.

Norrsken förebådar väder. Egen AI-genererad bild Norrsken förebådar väder. Egen AI-genererad bild

Samerna ansåg även liksom många andra ursprungsfolk att norrsken hade samband med väder, och att det skulle bli ändringar i vädret efter norrsken.

De flesta ansåg att när norrskenet flammar högt på himlen skulle det bli varmare, medan andra trodde de skulle bli kallare, eller att det skulle bli snöstorm. Om norrskenet hängde grönt och lågt i norr skulle det bli klart och kallt väder.

Samerna ansåg att man på magisk väg kunde ändra på norrskenet och därmed ändra vädret. De fanns olika sätt att göra detta.
I Kvikkjokk ropade man en ramsa som började "gokseth (norrsken) lipi, lipi". Lipi är en förkortning av ordet lihphuit som betyder fladdra. I Vilhelmina trodde man att man kunde få norrskenet att fladdra genom att vifta med ett vitt lakan.

Ingrid Partapuoli (f 1935) berättade för Yngve Ryd:
Om norrskenet är tyst och inte rör sig så mycket, kan det vara möjligt att få igång det så att det börjar fladdra och höras. Men det sägs att man inte ska reta norrskenet. Folk brukar ha respekt för norrskenet, och titta litegrann och sedan titta ner. Men det kan förstås vara spännande att hojta åt norrskenet, för att det ska komma närmare. Helst ska vädret vara kallt, med norrsken som lyser i alla färger. Det är inte säkert att något händer genast om någon börjar att väsnas, det kan dröja en stund innan norrskenet reagerar. Det är bäst att stå där det är öppet, som på en myr. Om man visslar ändrar sig norrskenet, det blir oroligt, rör sig mer, fladdrar och kommer närmare. Egentligen kanske inte skenet kommer närmare, men man tycker själv att det gör så. Och så börjar ett svagt frasande ljud att höras. Det kan vara bra att vissla, om någon kommer och undrar vad som händer kan man låtsas att man har tappat hunden och visslar efter den.

Nedtecknade myter om norrsken

Grottmålning tolkat som norrsken. Bild från NASA Grottmålning tolkat som norrsken. Bild från NASA

Utöver de orala mytologiska traditionerna kring norrsken, finns det även avbildade och nedskrivna förklaringar till norrsken.

De äldsta avbildningarna som man tolkat som norrsken är 30 000 år gamla Cro-Magnon grottmålningar i Rouffignac Cave i södra Frankrike.

Att norrsken avbildades tillsammans med bytesdjuren visar att det himmelska ljuset måste ha betytt något väldigt speciellt för dåtidens människor och deras världsbild.


 

Myten om drakars ursprung ur norsken. Egen AI-genererad bild Myten om drakars ursprung ur norsken. Egen AI-genererad bild

Den tidigaste dokumentationen av norrsken kommer från Kina där norrsken breskrevs som ljus och eldar på himlen i nordlig riktning.

Redan 687 F.Kr bokfördes observationer av norrsken i Kina där norrsken inte förekommer så vanligt.  

I kina hade man inget namn på norrskenet utan man illustrerade det i form av eldar, djur eller drakar.

Tidiga draklegender i Kina och Europa ansåg att drakar har sitt ursprung ur norrsken.

Den äldsta skrivna texten är från 2 600 F.Kr och beskriver norrskenet som:
Fu-Pao, modern till det gula imperiet Shuan-Yuan, såg starka ljus som rörde sig runt stjärnan Su, som tillhör stjärnbilden Bei-Dou, och ljuset lös upp hela landskapet. Efter det blev hon gravid.”

Drakarnas kamp framkallar norrsken. Egen AI-genererad bild Drakarnas kamp framkallar norrsken. Egen AI-genererad bild

Kinesiska legender säger att norrskenet bildas från en episk kamp mellan goda och onda drakar, som andras eld över himlen under deras himmelska kamp, och människor kan se detta i form av norrsken.
 

Barnafödel under norrsken bringar lycka. Egen AI-gererad bild Barnafödel under norrsken bringar lycka. Egen AI-gererad bild

Norrsken är sällsynta i Kina och bortre Asien varför det var något exceptionellt att få se ett norrsken.

I Japan, Singapore och Malaysia anser man att ett barn som blir till under norrskenet blir välsignat med bra utseende, intellekt och god tur.

Som på många andra platser ses man norrsken på olika sätt, där norrskenet för vissa var skrämmande och för andra välsignande.

Tolknig av Hesekiels uppenbarelse i Bibeln. Egen AI-genererad bild Tolknig av Hesekiels uppenbarelse i Bibeln. Egen AI-genererad bild

Vissa anser att det även i bibeln finns referenser till norrsken. I första Moseboken kap 15, vers 17 nedtecknad ca 1550 f.Kr. står det:
Då nu solen hade gått ned och det hade blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med flammande lågor, som for fram mellan styckena.”

Andra anser att Hesekiels profetia i gamla testamentet om Jerusalems ödeläggelse och sin uppenbarelse skulle kunna vara en norrskensobservation (Hesekiel 1:4 ,24) 

En häftig nordanvind sliter tag i hans hår och kläder, och ett stort moln tornar upp sig. Det är upplyst inifrån av en flammande eld, och skenet påminner honom om glänsande metall.”

Huruvida dessa verkligen är beskrivningar av norrsken,  hallucinationer eller gudomliga syner är en tolkningsfråga.

Rött norrsken över antikens greker. Egen AI-genererad bild Rött norrsken över antikens greker. Egen AI-genererad bild

År 593 f.Kr. på 5e dagen i 4e månaden sågs ett norrsken i Kina och noterades samtidigt av den grekiske filosofen Anaximenes. Även Xenofanes skrev samtidigt om ”ansamlingen av rörliga och brinnande moln”.

Hippokrates ansåg att norrsken bara var reflekterat solljus, medan Aristoteles framlade teorin att solens hetta frigjorde ånga från marken som steg och mötte elementet eld, tog eld och blev till norrsken.

Norrsken beskrevs skriftligt av många kulturer, såsom romare 460 f.Kr. och kungen av Makedonien 460 f.Kr. Ett norrsken sågs år 44 f.Kr. just innan Julius Ceasar dödades, och norrsken flammade i skyn över Palestina när Titus förstörde Jerusalem år 70 e.Kr.

Rött norrsken över medeltida borg. Egen AI-genererad bild Rött norrsken över medeltida borg. Egen AI-genererad bild

Norrsken långt söderut blir ofta blodröda i färgen. Detta orsakas av två fenomen.

På låga breddgrader ses oftast endast den övre delen av norrskenet högt upp i de nordliga breddgraderna, och där på 200-300 km höjd lyser norrskenet rött av solvindens kollision med syreatomer.

Vidare spelar samma fenomen in som vid röda solnedgångar där det långvågiga blåa och gröna ljuset sprids av atmosfären och det kortvågiga röda ljuset passerar. Därvid försvinner det grön-blåa färgen från norrskenet på sydliga breddgrader. 

Rött norrsken över antikens Rom. Egen AI-genererad bild Rött norrsken över antikens Rom. Egen AI-genererad bild

Den ”brinnande” röda himlen i ett rött norrsken, i områden där man normalt inte ser norrsken, blir därför extra skräckinjagande, och betraktades ofta som ett dåligt omen.

Seneca beskrev att när ett rött norrsken sågs i Rom år 37, trodde kejsare Tiberius att Roms hamnstad Ostia stod i brand, och skickade en militärstyrka till hjälp.

Rött norrsken över Windsor Castle. Egen AI-genererad bild Rött norrsken över Windsor Castle. Egen AI-genererad bild

En liknande episod skedde i modern tid 1938 när en brandkår ryckte ut under en rödflammig himmel för att släcka en förmodad brand Windsor Castle.

Dessa röda norrsken ligger troligtvis bakom det latinska namnet för norrsken, Aurora borealis, som betyder nordlig morgonrodnad.

Rött norrsken uppfattas som eldsvådor. Egen AI-genererad bild Rött norrsken uppfattas som eldsvådor. Egen AI-genererad bild

Även i Europa under medeltiden togs norrsken som ett dåligt tecken och omen som förebådade krig, farsoter som pesten eller stora eldsvådor.

Men nedtecknade observationer var få under medeltiden. Vissa  såg de röda norrskenen som martyrers blod som flöt upp i skyn och bildade norrsken, så som när ärkebiskopen av Canterbury dog år 1170. På samma sätt sades det i England att man sett ett norrsken strax innan Franska Revolutionen bröt ut 1789.

Andra tog norrsken som tecken på att Gud hade blivit förargad. Ett kraftigt norrsken över Bergen i Norge 1702 sågs som ett dåligt tecken från Gud, och mycket riktigt brann nästan hela staden ner samma år.

Vanligare var dock att folk i städer som inte var vana att se norrsken trodde att den röda himlen kom från stora eldar eller stadsbränder, eftersom de flesta städer var byggda av trähus och lätt tog eld.

Så det hände att folk liksom Tiberius blev lurade av de röda norrsken att det brann i närheten och skyndade dit, för att upptäcka att de lurats av himlafenomenet.

Rött norrsken över medeltida by. Egen AI-genererad bild.
Rött norrsken över medeltida by. Egen AI-genererad bild.
Vikingar som betraktar norrsken. Egen AI-genererad bild Vikingar som betraktar norrsken. Egen AI-genererad bild

Den första noteringen av norrsken i Storbritanien är från år 555 och en ingående beskrivning av århundradets kraftigaste norrsken är från år 585. Norrsken som skedde mellan åren 500 till 1100 är nedtecknade i The Chronicles of Scotland.

I skandinavien under vikingatiden finns inga spår av norrsken i sagorna eller beskrivningar inom asatron. En anledning är troligvis att norrsken var sällsynta under viktingatiden på grund av låg solaktivitet, vilket har bekräftats av solfläcksobservationer i Kina, som visade mycket låg solaktivitet mellan år 600 och 1000 E.Kr, dvs under vikingatiden. Men även att norrskenscirkeln inte låg över Skandinavien som i dag utan längre västerut över Grönland.

Vikingar på Grönland. Egen AI-genererad bild Vikingar på Grönland. Egen AI-genererad bild

Den enda notering man könner till är i bokverket Kongespeilet (Konungaspegeln) skrivet år 1230 av ärkebiskop Einar Gunnarson i Trondheim, Norge. Einar omnämner norrsken som kan ses på Grönland, och nämner tre förklaringar till norrskenet.

På denna tid ansågs jorden vara platt och omgiven av hav, och att havet omgavs av eldar. Det är återskenet av dessa eldar som skapar norrskenet.
Einar gav även en annan möjlig förklaring den samma som den grekiska Hippokrates ansåg, att det endast var solens strålar som man såg högt på himlen, fast solen befinner sig under horisonten.
Den sista förklaringen Einar avgav var att glaciärer på Grönland kunde dra åt sig så mycket kraft att de blev självlysande.

Asaguden Heimdall vid rengbågsbron Bifrost. Egen AI-genererad bild Asaguden Heimdall vid rengbågsbron Bifrost. Egen AI-genererad bild

Tidigare försökte man dock tolka bl a Eddasagorna till att innehålla element av myter kring norrsken, vilket numera har avvisats men lever kvar i folktron.

En sådan myt är att norrskenet ansågs utgöra den glödande bryggan mellan gudarnas Asagård och jorden, regbågsbron Bifrost.

Bron bevakades av en gudagestaltning Heimdall, människornas stamfader som representerade världsträdet Yggdrasil (som anses vara en omskrivning av vintergatan).

Namnet Heimdall kan tolkas som ”Den som lyser över världen”.
Hans hem är var Himinbjörg, Himmelsborgen vid Bifrost, rengbågsbron eller kanske Vintergatan på himlavalvet.

Fallna vikingakrigare på väg till Valhall. Egen AI-genererad bild Fallna vikingakrigare på väg till Valhall. Egen AI-genererad bild

Eligt legeden red över Bifrost de fallna vikingarna, kallade enhrjarnas, på väg till Valhall (de stupade krigarnas hall) i Asgård, för att sitta till bords och festa med krigsguden och allfadern Odin och strida mot jättarna. 

De dog i striden men återuppstod varje dag på kvällen och festade vidare i Valhall till gudarnas sista striden mott jättarna under Ragnarök, som skulle leda till jordens undergång.

Valkyrior på väg att hämta falllna krigare. Egen AI-genererad bild Valkyrior på väg att hämta falllna krigare. Egen AI-genererad bild

Påståendet att vikingar trodde att norrsken uppkom som reflexer från Valkyriornas sköldar och rustningar avfärdas av experter som en 1800-tals myt.

Valkyrior anses vara kvinnliga krigare som hämtade de på slagfältet fallna krigare, som Oden valt att få komma till Valhalla.

Ytterligare en myt om vikingamyter är att norrskenet betraktades som andedräkten från de tappra soldater som mist sitt liv i strid.

Fallna vikingakrigare på väg in i festsalen i Valhall, Egen AI-genererad bild
Fallna vikingakrigare på väg in i festsalen i Valhall, Egen AI-genererad bild
Myten om "sillblixt". Egen AI-genererad bild Myten om "sillblixt". Egen AI-genererad bild

En mer trolig förekommande myt om norrsken fanns bland kustbor i Sverige och Norge där norrskenet kallades sillblixt, eftersom man trodde att norrskenet varen spegling från stora fiskstim av sill i havet.

Norrsken ansågs därför som ett gott tecken om gott fiske och god skörd kommande år.

Andra fiskare i centrala Ryssland trodde att norrsken kom från fiskarnas gud som höll liv i en eld för att lysa för dem när de var ute och fiskade efter mörkrets inbrot
t.

Myten om eldsprutande berg i norr som ger norrsken. Egen AI-genererad bild Myten om eldsprutande berg i norr som ger norrsken. Egen AI-genererad bild

I Danmark och Sverige trodde man ända in på 1700-talet att norrsken var eldsprutande berg i norr som Skaparen framkallat för att sprida ljus och värme över mörka och kalla trakter.

Andra trodde att ljuset kom från facklor som samerna använde när de letade efter sina renar.

I Småland trodde man att svanarna en gång tävlade om vem som kunde flyga längst mot norr. De svanar som kom längst frös till slut fast i skyn. När de stackars fastfrusna svanarna försökte komma loss genom att flaxa med vingarna så uppstod det norrsken.

I skottland skapar "The Merry Dancers". Egen AI-gererad bild I skottland skapar "The Merry Dancers". Egen AI-gererad bild

I Västerbotten är det lokala namnet för norrsken ”Latäsken” och här finns en dans, Latäskensdansen, som imiterar norrskenets dans på himlen.

I Skottland där ibland norrsken kan ses, kallas norrskenet ”The merry dancers”. Enligt deras legend är dessa ”muntra dansare” övernaturliga väsen om kämpar i skyn för att vinna en skön kvinnas gunst.

Norrsken som "väderljus" som förebådar väderomslag. Egen AI-genererag bild Norrsken som "väderljus" som förebådar väderomslag. Egen AI-genererag bild

I den isländska folktron ansågs norrsken lindra smärta vid barnafödsel. Dock skulle gravida kvinnor undvika att titta direkt på skenet, för det skulle göra deras framtida barn skelögda.

På norska Vestlandet trodde man förr att äldre, ogifta kvinnor kom till norrskenet efter sin död. Man sade ”Ho er så gamal ho kjem snart i verljoset”.

Ordet ”väderljuset” användes även i Sverige för norrsken, och liksom samerna trodde man att norrsken förebådar väderomslag. Så sent som 1935 var sambandet mellan väder och norrsken ännu inte avfärdad av vetenskapen, när ” ”lappmarksdoktorn” Einar Wallquist upplevde ett sparakade norrsken på en sjukfärd till Arjeplog. Han skrev att detta skulle leda till väderomslag, vilket även skedde då en ”en hisklig storm” kom strax efteråt.

Finska "eldräven" som skapar norrsken. Egen AI-genererad bild Finska "eldräven" som skapar norrsken. Egen AI-genererad bild

I Finland kallas norrsken för ”revontulet”, vilket betyder ”eldräv”.

Namnet kommer från en legend där fjällrävar i Lappland orsakar norrsken. Rävarna ska ha sprungit så snabbt på himlen att gnistor som blir norrsken ska ha uppstått när deras lurviga svansar kom i kontakt med fjälltopparna.

I en annan version slog svansarna istället upp snöflingor som lystes upp av månljuset och skapade ett norrsken på himlen. Detta skulle också förklara varför polarsken endast kan ses vintertid – under sommaren finns det ju ingen snö.

Finska  eldräven. Egen AI-genererad bild
Finska eldräven. Egen AI-genererad bild

Namnet Aurora Borealis

Astronomen Galileo Galilei nedtecknar sin norrskensobservation. Egen AI-genererad bild Astronomen Galileo Galilei nedtecknar sin norrskensobservation. Egen AI-genererad bild

I Europa blev solfläckar kända först med Galileo Galilei i början av 1600-talet, och Galileo använde tillsammans med sin student Guiducci efter ett norrsken som syntes ända ner till Venedig, namnet Aurora borealis. 

Galileo beskrev norrskenet flera gånger under 1622 efter att ha förekommit igen året innan. Galileo gav ett namn som hyllar den romerska gryningsgudinnan Aurora och kombinerade namnet med termen för den nordliga vinden Borea.

Det grekiska ordet aurora betyder soluppgång och boreas betyder vind.
Även det samiska namnet guovsahas är besläktat med ordet för gryningsljus.

Trots att Galileo var först att använda ordet Aurora borealis, så tillskrivs namnets vetenskapliga ursprung oftast till den franske matematikern Pierre Gassend, i en artikel från 1649.

Gudinnan Aurora målad i i State Guest House, Akasaka Palace, i Tokyo's Minato Gudinnan Aurora målad i i State Guest House, Akasaka Palace, i Tokyo's Minato

Inom Romersk mytologi trodde man att morgonrodnadens gudinnan Aurora for över gryningshimlen med sin mångfärgade stridsvagn när norrskenet syntes på himlen.

Aurora var syster till solguden Helion (Sol) och syster till Luna, månen.

Aurora var i Grekisk mytologi även moder till Anemoi, vinden som hon fick med dess fader Astraeus, stjärnornas fader.

Målning av Aurora av Guercino 1621-23 i en freskomålning Casino Ludovisi, Rom. Målning av Aurora av Guercino 1621-23 i en freskomålning Casino Ludovisi, Rom.

Aurora heter Grekisk mytologi Eos, i indisk mytologi Ushas, på Germanska Ostara, inom fornengelsk hedendom Èastre (som givit högtiden Easter, påsk) och den gamla Indoeuropeiska gudinnan Hausos, alla namnen ur grundordet ausos.  

Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram med vilken hon framför solen på dess himmelsbana.


Auroras avkomma, de grekiska gudarna Anemoni (Venti på latin) var vindgudar där varje vindgud hade en kardinalriktning de kom ifrån (kompassvindar) och var associerade med olika egenskaper och årstider.

Homers vindros, Bild: Wikipedia Homers vindros, Bild: Wikipedia

Nordanvinden Boreas (Aquilo på latin) var tillsammans med västvinden (våren) Zephyrus (Favonius på Latin), sydvinden (sommarstorm) Notos (Auster på Latin) och östvinden Eurus de viktiga kardinalvindarna.

Den grekiska poeten Homer 800 f.Kr. refererade till de fyra kardinalvindarna Boreas, Eurus, Notos och Zepyrus i sitt verk Odyssé och Illiaden.  Homers vindros har troligtvis haft sex vindar, tre nordliga och tre sydliga, eftersom platsen för soluppgången i öst och solnedgången i väst varierade med årstiden.

Ordet Boreas (Βορέας, Boréas; eller Βορρᾶς, Borrhás) kan härröra från ”boros”, en gammal variant av ”oros”, grekiskt ord för berg som ligger norrut. Ordet har dock fått betydelsen kall, stark nordlig vind som bringar vintern.

Kung Bore. Egen AI-genererad bild. Kung Bore. Egen AI-genererad bild.

Guden Boreas avbildades oftast som bevingad gammal man med lurvigt hår och skägg hållandes en stor snäcka.

Svensken Olof Rudbäck den äldre (1630-1702) skapade legenden om Kung Bore genom att koppla ihop nordanvinden Boreas med det västnordiska namnet Bure (betyder avlare, fader) som var asarnas stamfader och far till Oden.

Kung Bore, även kallad Kung Vinter, Kung Frost och på engelsk Jack Frost, blev en sentida personifiering av vintern och nordanvinden, och hölls ansvarig för kallt väder, frost, is och snö. 

Kung Bore och Jack Frost blev snabbt populära inom 1800-talslitteraturen och senare inom film och TV som ett andeliknande väsen med ursprung ur vikingavärlden. Inom Nordisk mytologi var Bore, som är far till allfadern Bure, en rimturs (isjätte) och stod nog därför som modell för Kung Bore.

Norrskenets förklaring

Efter det starka norrskenet 1621 när Galileo beskrev det så vackert som Aurora borealis, saknades norrsken nästan helt under de kommande hundra åren, och inga solfläckar observerades under denna period, och även jordens vädersystem var i obalans, en period som kallas Maunder minimum. Perioden avslutades dramatiskt med ett magnifikt norrsken 17 mars 1717.

Norrsken över Renön Piteå, 2023-08-18. Foto: Hansi Gelter
Norrsken över Renön Piteå, 2023-08-18. Foto: Hansi Gelter

År 1741 beskrev den svenske astronomen Anders Celsius ett samband mellan norrsken och magnetisk aktivitet. Han stal faktiskt resultaten och äran från sin student Hjorter som gjorde upptäckten.

Även den kände astronomen Sir Edmund Halley, känd för kometen han beskrev, observerade det ståtliga norrskenet 1716 efter att ha varit verksam som astronom under Maunder minimumet. Halley förklarade norrskenet som att ”Aurora strålar är partiklar som är påverkade av det elektriska magnetfältet, strålarna är parallella till jordens magnetfält, och den välvda formen orsakas perspektivfenomen.” Detta var den första vetenskapliga förklaringen som då accepterades och håller ännu.

Hur bildas norrsken - Solvinden

Fortsättning följer

För mer information,
kontaka oss:

Aurora borealis photography - some tips

Blå 96 km
Lila över 96 km
Grön upp till 160 km
Röd över 240 km
Augusti – mars bästa årstiden
Kl 21-02 bästa tiden på dygnet
Att ta med: Kamera, varm dryck och tilltugg, Varma vantar
Polcirkeln 66 grader, Abisko 68 grader 
Norrskensovalen mellan 65 och 72 grader N  = Swedish Lapland

What Camera equipment do I need?

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

How to calibrate the camera for best Aurora shots?

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

What additional equipment do I need?

Kläder
varm dryck, ficklampa
Appar

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå