Om Guide Natura Miljöengagemang

Vårt miljöengagemang

Vi strävar till att bidra till nationellt och internationellt miljö- och naturskyddsarbete och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och miljöengagemang.

Vi är självklart med i Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen) och är sedan 2006  ekoturism-certifierad som Nature´s Best Sweden, ett av världens första kvalitetsmärkningssystem för turism i naturen. Märkningen syftar till att  bidra till naturskydd, miljöanpassning och värn av kulturvärden.
Hansi Gelter sitter i styrelsen för Ekoturismföretagen.

Guide Natura är sedan 2006 Ekoturism och hållbarhetsmärkt med Nature´s Best Sweden, Nordenms första och strörsta hållbarhetsmärkning för naturturismföretag. Guide Natura uppfyller därmed Nature’s Best sex grundprinciper för märkningen:

  1. RESPEKTERA RESMÅLETS BEGRÄNSNINGAR, Minsta möjliga slitage på natur och kultur.
  2. GYNNA DEN LOKALA EKONOMIN, handla lokalt och utnyttja lokala resurser
  3. MILJÖANPASSA HELA VERKSAMHETEN, aktivt minimera resandets miljöbelastningar.
  4. BIDRA AKTIVT TILL NATUR OCH KULTURSKYDD, tar ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att stödja naturskydd i olika former.
  5. SATSA PÅ UPPTÄCKARGLÄDE, KUNSKAP OCH RESPEKT.
  6. KVALITET OCH TRYGGHET PÅ RESAN
Hansi Gelter/Guide Natura här även uppdrag åt Ekoturismföretagen att granska och coacha företag för Nature´s Best märkningen.

Hansi Gelter/Guide Natura certifierar även naturguider för Ekoturismföretagen. ertifierad naturguide är en nationell certifiering med syfte att garantera lägstanivån för en guides leverans ur gästens perspektiv. Den är branschstandard för guider som jobbar ute. Certifieringen baseras på en nationella normen för utbildning av naturguider som framtagits av Centrum för Naturvägledning CNV, och ägts av FUN, Föreningen för nationell utbildningsnorm naturguider.

Vi är även Green Destination Ambassador och jobbar för att destinationer ska bli hållbara och verka för hållbar och ansvarsfull turism, s.k. "GREEN Core Values":
Genuine: - stödja autentisk genuin lokal kultur och tradition,
Responaible: Ansvarstagande och respektfull, undvika expoloastering av människor inom turism och undvika förstörande massturism (overtourism)
Economically sustainable: - ekonomisk hållbar genom att engagera lokala företag och lokalt anställda
Environment: Miljö och klimatvänlig verksamhet
Nature and scenery friendly: skydda landskap, naturliga miljöer och djurliv.

We promotar därför Good Travel Guide>> som föreslår exempel på resmål som uppfyller kriterierna för Green Destinations.

Vi är medlem International Ecoturism Society och följer deras Code of Conduct>>

Guide Natura är med och stödjer Future for Tourism, en koalition av en rad internationella turistorganisationer som jobbar för en hållbar turism, hållbara turistdestinationer och ett stort antal företag som signerat 12 vägledande principer:
1: Se hela bilden: Turism är mer än bara köpta produkter av ett företag, utan involverar en hel destination och dess naturliga resurser och ekosystem, kulturella värden och infrastruktur. Att bygga framtidens turism kräver en holistisk grund och hållbarhet hos alla delar.
2: Respektera och följ internationella minimikrav på hållbar turism och riktlinjer från GSTC för både företag och destination.
3: Samarbeta inom Destination Management: samarbeta för att utveckla framtidens turism.
4: Välja kvalitet före kvantitet för att erbjuda bästa besöksupplevelse.
5: Bidra till jämn inkomstfördelning av turistinkomster till destinationen och olika grupper.
6: Minimera turismbelastningen på destinationen, och minimera dess negativa påverkan på miljö och samhälle.
7: Bidra till att omvärdera ekonomisk framgång, från enkel BNP tillväxt till att mäta destinationsfördelar.
8: Bidra till att mildra klimatpåverkan, genom att aktivt jobba för att minska utsläpp av växthusgaser.
9: Bidra aktivt till cirkulär ekonomi, undvik bl.a. engångsprodukter.
10: Motverka koncentration av massturism, bidra till småskalig turism.
11: Diversifiera dina marknader, utöver den internationella marknaden, verka för en robust hemmamarknad, som är med motståndskraftig till kriser, och som uppmuntrar till att upptäcka och värdesätta de egna natur- och kulturvärdena. 
12: Bidra till att utveckla känslan för platsen, , uppmuntra turiststyrning och turismverksamhet som skyddar natur- och kulturvärden och sevärdheter och för bibehållande av destinationens identitet och särart.
13: Bedriv ansvarsfullt företagande, stimulera och belöna företag som stödjer dessa principer och hållbar.

Miljöpolicy för Guide Natura

Kemikalier - vi använder bara miljömärkta produkter. Vi städar bara med miljömärkt såpa.
Energianvändning - Vi använder bara grön el (Piteå Energi), vi producerar egen solel för vår bubble-EcoRetreat
Avfall - vi källsorterar från våra boenden och aktiviteter, och tar hand om organiskt material i komposter.
Inköp - Vi köper närproducerat och miljömärkt, både förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier, utrustning och maskiner samt tjänster
Mat & Servering - Vi använder inga engångsartiklar, vi väljer lokalmat, miljömärkt mat och med ursprungsmärkning. Vi minimerar även matsvinnet. Vi försöker minimera animaliskt och jobba mer med vegetarianskt mat.
Transporter - vi investerar i miljövänliga alternativ och kör inga gamla fordon, och klimatkompenserar våra transporter. Vi använder miljöanpassad grön körning, minimerar transporter och försöker använda alternativa transporter (spark, cykel)
Bränslen - där det går använder vi miljövänligt akrylatbränsle i stället för bensin för bensinmoterer och biodisel för diselmotorer.
Logi - vi undviker engångsartiklar, satsar på ekologiskt hållbara producerade möbler och textilier.
Människor & Kultur  - vi håller en god dialog med övriga näringar, och lokala medborgare
Rutiner - vi har definierade rutiner och checklistor för miljöarbetet, som vi hela tiden vi utvecklar.
Vi förjer den miljöpolicy och de riktlinger som krävs för Nature´s Best Sweden certifieringen.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete utifrån FN´s Agenda 2030 här>> 

 Vår uppförandekod för gäster och medarbetare

Som Nature´s Best märkt företag strävar vi efter ett seriöst natur- och ekoturismföretagande.
I detta ligger att ha uppförandekoder för både gäster, företaget och medarbetare och för vissa verksamheter.

En uppförandekod innebär rekommendationer för beteende under våra aktiviteter och de regler som gäller för deltagande i våra aktiviteter. 

Guide Natura följer som kvalitetsmärkt ekoturismföretag nationella och internationella lagar och riktlinjer för respektfull och hållbar och miljövänlig turism. Vi tar därför omsorgsfullt ansvar för vår verksamhet med uthyrning och guidade turer och uppmanar dig därför att ta del av denna policy.
Läs om våra uppgörandekoder för våra gäster vid aktiviteter >>
Läs  om våra uppförandekoder för våra gäster som hyr boende hos oss >>
Läs om våra uppförandekoder för våra medarbetare och guider>>

Vårt Naturvårdsarbete

Vi stödjer nationellt och internationellt natur- och djurskydd bl.a. genom att vara WWf-fadder:

Guide Natura är även Månadsgivare till Naturskyddsföreningen
Vi uppmanar även dig att stödja WWF i sitt värdefulla arbete, läs mer här>>

Stöd arbetet med att skydda vår natur - SWISHA naturen

Stöd miljö och naturkyddsarbetet genom att Swischa en gåva till Naturskyddsföreningens arbete med att skydda naturen.
SWISHA nummer 901 90 92 för generellt naturskyddsarbete
SWISHA nummer 901 20 22 och bidra till att skydda havsmiljön
SWISHA nummer 901 20 48 för att skydda skogsmiljöer
SWISHA nummer 901 3038 för klimatarbetet
SWISHA nummer 901 9746 för att stödja WWF

Läs mer om hållbart hav här: The Eco Friendly Ocean Guide: Ways to Sustain Oceans and Sealife >>

Vi bryr oss om hur svenska skogar nyttjas och den biologiska mångfals som är hotad. SE filmen om det svenska skogsbruket.

Vårt Hållbarhetsengagemang

Vi strävar till att bidra till en bättre värld och hållbar framtid för kommande generationer. Vi engagerar oss därför i miljö- och klimatdebatten och försöker på olika sätt bidra till att jorden blir en bättre plats att leva på för människor och andra organismer. Vi strävar därför att jobba enligt Agenda 21 och de 17 hållbarhetsmålen 2015-2030, läs mer här om vårt hållbarhetsarbete>> 
 

Vi uppmuntrar självklart miljömässigt resande och att våra gäster tar ett ansvar för sitt miljö-avtryck i sitt resande. Läs mer om våra rekommendationer här >>

CO2-kompensation av våra transporter

Guide Natura regelbundet gör CO2-analyser via Carbon Footprint>> för att kunna CO2-kompensera våra transporter, och uppmuntrar våra gäster göra det samma.
Att resa till Arctic Europe och Swedish Lapland från södra Sverige eller resten av världen förbrukar mängder av CO2, och vi hoppas att ni som gäst tar ansvar för miljön och kompenserar ert resande genom att köpa utsläppsrättigheter hos Naturskyddsföreningen >>,  SAS CO2-offset>>  eller  Climate Care>>

Guide Natura CO2-kompenserar alla transporter som företaget gör med båt, bil eller snöskoter, såväl med gäster som backstage-transporter.

Vi CO2-kompenserar främst via stöd till skogsplanteringar (Vi skogen) eller utsläppsrättigheter hos Naturskyddsföreningen >>

Vid långresor åker vi i första hand tåg eller bus framför flyg, och CO2-kompenserar via SAS CO2-offset>> och Climate Care >>

Vi uppmanar dig att analysera ditt CO2-avtryck, t ex med WWF-klimatkalkylator>

Vi använder miljövänliga produkter

Vi använder företagskläder, tält och utrustning från Fjällräven >>, ett företag med hög kvalitet och miljövänliga produkter som också engagerar sig i miljöarbetet.
 

Vårt CSR - Corporate Social Responsibility arbete

Vi engagerar oss också socialt för en bättre värld.

Vi handlar om möjligt Fair Traid produkter och handlar alltid lokalt och ekologiskt producerad mat. 
Att erbjuda giftfri och miljömässigt bra producerad mat är en självklarhet, liksom att stödja lokalt producerad mat och lokala matleverantörer.

Vi grundade och stödjer fadderarbetet i föreningen Projekt Nepal som bedriver fadderverksamhet för gatubarn i Kathmandu, Nepal och sponsrar föreningens fadderskola Aspodel Public School i Kathmandu.
Inom föreningen har vi grundat Hansi Gelter Award >>, två årliga stipendium för att stödja duktiga elever i de lägre och de högre årskurserna på vår fadderskolan i Kathmandu.

Vårt lokala engagemang

Hansi Gelter har ett stort engagemaqng i lokalsamhället. Hansi har suttit som ordförande i Visit Piteå, och  är ordförande i Solanderleden ideell förening. Hansi har via Guide Natura drivit flera lokala utvecklingsprojekt för besöksnäring och miljövård.

Läs mer här om utvecklingsprojekten >>

Vi stödjer frivilligorganisationen Svenska Sjöräddningssällskapet genom medlemskap och månadsdonation, och även som frivillig sjöräddare och skeppare vid SSRS Räddningsstation Piteå.

Hansi Gelter är medlem i Röda korset, utbildad militär undersköterska och kompanisjukvårdare i hemvärnet. 

Vårt engagemang i sociala medier

Vi driver Facebook-gruppen Håll Bottenvikens Skärgård Ren! där vi uppmuntrar och belönar besökare i skärgården att plocka skräp från stränderna. Gå gärna med i gruppen, klicka här >>

På vår Facebooksida Guide Natura delar vi med oss om vad som händer i naturen och om våra produkter och erbjudanden. Följ vår Facebook-sida genom att klicka här >>

För mer information, kontaka oss:

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå