Naturlära för Nybörjare

Naturlära från 1970-talet:

Naturen är det, som betecknas med grön färg på alla plankartor. Den är också grön i verkligheten, vilket man kan se om man tittar ut genom sitt fönster eller på färgfotografier. På vintern är naturen vit, vilket dock inte bör föranleda någon ändring av kartorna.
 
Naturen består av mark, vatten, luft och PLM-produkter. Den kan användas som underlag för parkeringshus, atomkraftverk och municepalsamhällen. Där naturen inte används till någonting kallas den grönområde. Ur naturen får vi vissa råvaror såsom mat, massaved och makadam. I de hål som därvid uppstår, lägger vi t ex gamla järnsängar, potatisskal och bildäck. Detta kallas för kretsloppet i naturen.
 
I naturen finns samer, campingturister och djur. Djur är en sorts komplicerade kvicksilverförenningar som i vissa fall fortfarande har rörelseförmåga. De lever av att äta upp varandra.
 
En del djur kan flyga. Är de små, spelar det ingen roll vad de heter, det är bara att spraya. Är de större kallas de fåglar och mot dem har ännu inget effektivt spraymedel framställts, utan bara långsamverkande medel. Fåglar förekommer främst i motorer på jetplan, i tjockoljebälten samt i små drivor under kraftledningar och fyrtorn. Broilern är den enda fågeln som inte kan flyga.
 
I naturen finns även små gröna djur som inte rör på sig. De kallas växter. Till växterna hör bl.a. Julgran, pelargon och hö. Varning för förväxlingar: små gröna djur som inte rör på sig, kan också vara förgiftade grönfinkar. Stora växter kallas träd. Av dem får vi grillkol och plywood. Står det mer än fem träd på en liten yta kallas det skog. I skogen finns även varg och björn. Björnen är ett lömskt djur som alltid överfaller försvarslösa jägare. Vargen finns inte.
 
Marken kallas det som naturen står på. I marken finns det olja och gas som kommit dit från läckande cisterner och ledningar. Oljan pumpar man upp igen och häller tillbaka i cisternerna. I marken sticker växter ned ena änden och suger upp vatten som annars kunde komma till nytta. Det vatten som växterna inte kommer åt kallas grundvatten. Grundvattnet är en DDT-lösning.
 
På marken finns vidare motorvägar och rullstensåsar. Varför de senare kallas så är en gåta då de inte alls är några åsar utan tvärtemot en rad gropar, s k grustag. Kring motorvägar flockas blyhaltiga växter och hörselskadade bönder.
 
Vatten är en, ofta löddrande, gråbrun vätska som förekommer i naturen i flera former. Vatten i form av regn består av salt- och svavelsyra, vilket beror på att vattnet påverkas av luftens sammansättning. Dessa ämnen underlättar framtida rivning av kyrkor och andra stenbyggnader samt järnkonstruktioner. De håller även PH-värdena i sjöar på en tillräcklig låg nivå för att inte fiskarna ska bli aggressiva.
 
Fiskar är ofta ett slags döda djur som lever i vattnet.
 
Vattendrag som oturligt nog rinner fram just där avloppsledningar mynnar ut, blir ofta berikade med flera sällsynta kemikalier. En av de populäraste heter fosfat. Det är en helt ofarlig kemikalie som möjliggör skumbad i det fria. Dessutom sätter den fart på den slöa naturen. Sjöar som annars skulle ha behövt tusen år för att växa igen, klarar det nu på tre år med hjälp av fosfat. Detta är en form av strukturrationalisering.
 
Källa: 70-talets miljörörelse

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå