Guide Natura uppförandepolicy

Som Nature´s Best märkt företag strävar vi efter ett seriöst natur- och ekoturismföretagande.
I detta ligger att ha uppförandekoder för både gäster, företaget och medarbetare och för vissa verksamheter.

En uppförandekod innebär rekommendationer för bettende under våra aktiviteter och de regler som gäller för deltagande i våra aktiviteter. 

Guide Natura följer som kvalitetsmärkt ekoturismföretag nationella och internationella lagar och riktlinjer för respektfull och hållbar och miljövänlig turism. Vi tar därför omsorgsfullt ansvar för vår verksamhet med uthyrning och guidade turer och uppmanar dig därför att ta del av denna policy.
 

 

Uppförandepolicy för våra gäster

Guide Natura´s uppförandepolicy för gäster följer ett relevant urval av “WTO´s Code of Ethics for Tourism”, ”WWF Code of Conduct for Arctic Tourists”, "UNWTO  Global code of Ethics for Tourism" och ”International Ecotourism Socitey Code of Conduct” för en säker respektfull, miljövänlig och hållbar naturupplevelse.
 
1: Du följer våra säkerhetsregler

 • Vistelse i naturen innebär vissa risker även under kortare turer.
 • För att minimera riskerna måste du följa de instruktioner och regler som guiden eller hyreskontrakten förmedlar.
 • Det är viktigt att du följer de utrustnings- och klädesrekommendationer du får inför turen.
 • Det är viktigt att du har den extrautrustning som rekommenderas inför turen, såsom dricksvatten, egen energikälla som choklad, ett förstahjälpen kit, karta m.m.

 
2: Vi lämnar inget efter oss i naturen

 • Under våra aktiviteter, med eller utan guide förväntar vi oss att du följer den svenska Allemansrätten och dess skyldigheter. En grundregel är att inte lämna något efter dig annat än fotspår.
 • Vid eldstäder tar du med allt som inte brunnit upp (aluminium, plastbitar) och lämnar inte cigarettstumpar, snuspåsar m.m.
 • Du tar med dig allt skräp du eventuellt skapar och plockar upp skräp du hittar (plogging).
 • Du sorterar allt skräp som bärs hem och lämnas i återvinningsstation.
 • Matrester tar du hem för kompostering eller gräver ner ordentligt.
 • Vid övernattningar och paddling förorenar vi inte vatten med matrester, tvål och andra främmande ämnen för naturen.
 • Eldning gör du bara när det är tillåtet och på färdiggjorda eldstäder och använder befintlig ved eller egen medtagen ved. Vi tar inte ved från naturen! Det är inte tillåtet att bryta kvist från levande träd.
 • Inte heller bygger du stenrösen, klottrar på sten, stammar eller annat, arrangerar ”naturkonst som lämnas, eller på annat sätt ”ändrar om naturen”.
 • Du visar extra hänsyn till vegetationen vid vägval i ospårad terräng så du inte trampar ner känslig växtlighet, sliter loss lavar på stenhällar eller trampar sönder markbon av fåglar, svampar m.m.
 • Vi förväntar oss att du i första hand använder iordningställda toaletter och dass. I annat fall följ guidens instruktioner vad gäller toalettbesök i naturen, och på egna turer håll avstånd från vattendrag, sjöar, stigar m.m. och ha med en liten toaspade (planteringsspade) för att gräva ner avföringen som täcks med jord.

 
3: Tar inget annat än minnen och fotografier

 • Vi uppmanar dig och förväntar av dig att du att lämna naturen som den är.
 • Vi förväntar oss att du under våra erbjudanden oavsett om du rör dig i naturreservat eller inte, så lämnar du växter och artefakter som horn, stenar, benbitar, drivved m.m.  Enligt allemansrätten plockar endast bär och svamp.
 • Vi förväntar oss också att under våra erbjudanden så plockar du inte vilda blommor att ta med hem.
 • Naturligtvis tar du ingenting från fornlämningar och kulturminnen eller privat egendom.
 • De enda souvenirer du tar är minnen och bilder.

 
4: Stör inte djur och människor

 • Vi förväntar oss att du under våra erbjudanden rör dig i naturen så att du inte stör eller skrämmer fåglar och djur eller andra besökare i naturen.
 • Vi förväntar oss att när du möter en fågelkull eller flock på vatten eller på land så låt dem passera ostörda.
 • Möter du större vilt så backa undan och ta en omväg.  
 • Undvik även höga ljud och samtala i normal eller dämpad ton.
 • Vi förväntar oss att du fotografera djur och fåglar från icke-störande avstånd, och använd lämplig kamerautrustning för detta om du är intresserad av naturfoto.
 • Följ aldrig efter eller närma dig djuren, låt djuren komma till dig.
 • Vi förväntar oss att du är observant på och respekterar djurens varningssignaler och stressreaktioner såsom alarmläten, distraktionsbeteenden, nedlagda öron och rest päls.

 
5: Respektera lokalbefolkningen

 • Under våra erbjudanden kan du komma i kontakt med människor som bor och arbetar i området men även andra besökare. Respektera deras privata sfär och att få vara ostörda.
 • Undvik att störa yrkesverksamma eller andra friluftsutövare.
 • Tänk på att du är gäst hos lokalbefolkningen och ha en respektfull och fördomsfri attityd och öppet sinne mot de du möter och deras lokalkultur. Det kommer att berika och utveckla dig och gör dig mer välkommen hos lokalbefolkningen.
 • Vi förväntar oss att du bemöter alla med respekt för deras kultur, religion, utseende och sexuella läggning.
 • Respektera folks behov att vara ostörda och ta kontakt endast om du ser att det finns ett ömsesidigt intresse för detta.
 • Respektera allemansrätten att inte gå på andras tomter eller grödor eller boendes hemfridszon, det område runt ett bostadshus eller fritidshus där den boende har rätt att vara ostörd.
 • Stör inte heller lokalbefolkningens verksamhet såsom boskaps- eller renskötsel, jord eller skogsbruk m.m.
 • Respektera religiösa eller kulturella platser såsom samiska sejtar.
 • Fråga alltid innan du fotograferar personer.
 • Förstör inte stenrösen som kan vara led eller gränsmärken, och bygg inte egna rösen längs leder eller i marker.
 • Var nyfiken och lär om lokala kulturer innan du besöker platsen.


6: Bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen

 • Som gäst i ett lokalsamhälle kan du bidra till dess ekonomi och utveckling genom att handla lokalt och köpa lokala produkter och hantverk.
 • Besök gärna lokala caféer, restauranger, gårdsbutiker m.m.
 • Övernatta gärna lokalt om möjligt.
 • Används i första hand lokala allmänna transportmedel.

 
7: Bidra till det lokala naturskyddet och bevarande av natur- och kulturvärden

 • Vi uppmuntrar dig att stödja lokalt natur- och miljövårdsarbete genom att tex donera pengar i bevarandeprojekt eller miljöorganisationer, göra frivilligarbete och informera andra om miljövårdsinsatser.
 • När du vandrar, används i första hand befintliga leder och stigar och resurser som vindskydd, eldplatser, tältplatser m.m. för att minimera skador på den lokala naturen.
 • Om du paddlar, gör landstigningar på okänslig mark såsom sandstränder och undvik känsliga vegetationsområden.
 • Om du tältar, använd befintliga rekommenderade tältplatser eller tältplatser med mindre känslig mark.

 
8: Bidra till gruppens dynamik

 • Om du medverkar i våra gruppaktiviteter förväntar vi oss alla i gruppen bemöter samtliga deltagare, inklusive guider och annan personal med respekt för deras kön, etnicitet, religion, utseende och sexuella läggning.
 • Guidens funktion är att genomföra turen på ett säkert och för alla välkomnande och inkluderande sätt, och som gäst förväntas du följa guidens instruktioner och fråga om det är någonting som är oklart eller upplevs felaktigt.

 
9: Vid olycka

 • Vid olycka förväntar vi oss att du som deltagare följer guidens instruktioner och gör ditt bästa för att hjälpa lösa problem och bistå vid insatser larmning och eventuell evakuering
 • På egen tur förväntar vi oss att du har förberett dig för att hantera en olycka och har lämplig första hjälpenväska med dig.

 
10: Övrigt

 • Vi förväntar oss att du vid våra erbjudanden inte använder alkohol eller droger.
 • Läs mer om Allemansrätten här>>

Tack för att du följer vår policy!
Hansi Gelter/Guide Natura

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå