Kajakleder i Piteå skärgård och kustland

Upplev skärgården med hjälp av våra 23 paddelleder

Guide Natura har tagit fram 23 kajakleder i Piteå skärgård och vi beskriver ytterligare ett antal paddelleder i Piteås omgivning och Bottenvikens skärgård.
Vi har även tillsammans med Piteå kommun tagit fram 22 isättningsplatser.

Detaljerad information över våra kajakleder erhålls när du hyr kajak eller kanot hos Piteå Kajakcenter by Guide Natur , du får lösenordet i samband med hyrkontraktet.
Du kan även beställa lösenord till lederna. 

Information om kajaklederna innehåller följande:
- Ledbeskrivning vad du kan uppleva
- ledinformation som läng, tidsåtgång, svårighetsgrad, speciella förhållanden, sevärdheter, rastplatser, avstånd, lämpliga kartblad
- Isättningsplatser där du kan parkera bilen
- PDF-kartor att ladda ner,  Google Maps, samt KMX och GPX filer till din mobilapp eller GPS. 

OBS! - Kajakledssidorna till lederna är lösenordsskyddade! Se nedan.
För att visa exempel på ledinformationen är Led 11 Vargön runt öppen>>

OBS!- nedanstående ledbeskrivningar kräver lösenord (utom led 11). Erhålls vid vår kajakhyra eller beställes nedan.

Kajakleder i södra Piteå skärgård

Led 1 Piteå södra Jävre - Pite Rönnskär 43 km

Led 2 Jävre - Stenskär 38 km

Led 3 Pitsund - Jävre 18 km

Led 4 Pitsund - Tallskäret 15 km

Led 5 Bondön runt 18 km

Led 6 Mellerstön - Stor-Räbben  39 km

Led 7 Inrefjärden runt 18 km

Led 8 Paddla träindutrins spår 7 km

Led 9 Fingermanholmen runt 10 km

Led 10 Svensbyfjärden runt 29 km

Kajakleder i norra Piteå skärgård

Led 12 Baggen runt 17 km

Led 13 Haraholmsfjärden runt 18 km

Led 14 Mjoön runt 12 km

Led 15 Nördfjärden runt 15 km

Led 16 Fårön runt 14 km

Led 17 Södra hamn - Renöhamn 10 km

Led 18 Bertnäs - Långörarna 30 km

Led 19 Håkansöfjärden 22 km

Led 20 Rosvik - Harrbäcksfjärden 34 km

Led 21 Trundön runt 16 km

Led 22 Trundön - Storgrundet 16 km

Led 23 Piteälven Sikfors - Piteå 24 km

Kajakleder flerdagarsturer

Led 24 Piteå skärgårds pärlor 136 km

Led 25 Stora Piterundan 110 km

Led 26 Piteå - Luleå - Råneå 125 km

Mindre paddelvatten runt Piteå

Kajakleder i Luleå skärgård >>

Köp kartinformation om kajaklederna

Du köper kajakledsinformation över dessa kajakleder genom att skicka en beställning nedan, varvid du får koden till hemsidorna för dessa kajakleder med kartor, ledbeskrivningar och digitala kartor och betalar via Swisch.
LÖSENORDEN ÄR GILTIGA ETT ÅR. Förnyelse kostar 50 kr/år.

Pris för inloggning: 100 kr

För mer information eller köpa kartinformation, kontaka oss:

Vädjan till paddlaren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,

städa efter Er, I gäster.

I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Allemansrätten
Som paddlare följer du självklart allemansrätten med grundregeln att inte störa och inte förstöra. Under vår och sommar tar du extra hänsyn till häckande fåglar och undviker att komma nära andkullar. Då får gå iland på annans mark och bryggor förutom privat tomt, och får tälta en natt där du inte stör. Eldning bara på färdiggjorda eldstäder när inte eldförbud råder. Det är tillåtet att fritt fiska i havet med fiskespön. Visa hänsyn till båttrafiken genom att inte paddla i farleden, och korsa farleden alltid vinkelrätt
 

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå