Paddla i Piteå

kajakleder i Piteå skärgård och kustland

Guide Natura har tagit fram ett 23 kajakleder i Piteå skärgård och vi beskriver ytterligare ett antal paddellede i Piteås omgivning och Bottenvikens skärgård. Vi har även tillsammans med Piteå kommun tagit fram 22 isättningsplatser.
 

Isättningsplatser till kajakturer i Piteå skärgård

Guide Natura har identifierat isättningsplatser för kajak och kanot som gör att du lätt kan nå samtliga kajakleder i Piteå. Isättningsplatserna kan nås med bil, och på de flesta platserna kan du köra bilen direkt till stranden och sedan parkera i närheten. Isättningsplatserna är på vissa platser uppskyltade. Isättningsplatserna är valda tillsammans med Piteå kommun, Kultur och Fritid med markägares tillåtelse. (positioner anges enligt SWEREF99 TM)

Kajakleder i Luleå skärgård >>

För mer information,
kontaka oss:

Vädjan till paddlaren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Allemansrätten
Som paddlare följer du självklart allemansrätten med grundregeln att inte störa och inte förstöra. Under vår och sommar tar du extra hänsyn till häckande fåglar och undviker att komma nära andkullar. Då får gå iland på annans mark och bryggor förutom privat tomt, och får tälta en natt där du inte stör. Eldning bara på färdiggjorda eldstäder när inte eldförbud råder. Det är tillåtet att fritt fiska i havet med fiskespön. Visa hänsyn till båttrafiken genom att inte paddla i farleden, och korsa farleden alltid vinkelrätt
 

Svårighetsgradering av paddelled

De flesta paddelolyckorna sker på grund av att man missbedömt sin egen förmåga eller farorna i miljön - väder och vattenförhållanden. Detta verktyg hjälper dig att paddla säkert genom att underlätta din bedömning av din paddelrutt.

Rekommendationer om kunskap och utrustning enligt Svenska kanotförbundet och European Paddle Pass samt Friluftsfrämjandets svårighets- och turgradering.

Förutom plats och längd så påverkas paddlingen av vattentemperatur, väder, vågor och avstånd till land. Detta är extra viktigt i Bottenvikens skärgård som har både kallt vatten och exponerad skärgård med ofta stora överfarter över fjärdar.
Ringa in väntade förhållanden i samband planering av tur samt kontinuerligt under turen.

Ladda ned dessa rekommendationer här >>

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Postadress:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Kontakt:
Tel. (+46)  076-1359111

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

Vi har F-slkatt, resegaranti och företagsförsäkringar

Följ oss på 
Facebook

Translate this page