Kajakleder i norra Piteå skärgård

Guide Natura har tagit fram 23 kajakleder i Piteå skärgård och vi beskriver ytterligare ett antal paddellede i Piteås omgivning och Bottenvikens skärgård. På denna sida visas 13 paddelleder i norra Piteå skärgård. Vi har även tillsammans med Piteå kommun tagit fram 22 isättningsplatser.

Förklaringar till lederna

Lederna är ej markerade i landskapet, utan ledbeskrivning och lämplig karta (analog eller digital) behövs för att följa lederna.
Längd anges ungefärligt kortaste vägen utan hänsyn till sidoutflykter, strandhugg etc. enligt linjen på kartan. Vissa sidoutflykter anges i texten med avstånd från leden.
Tid anges ungefärligt vid ca 3 knops fart och normala/goda paddelförhållanden. Hänsyn har ej tagits för längre stopp som lunch, landutflykter etc. Timmar anges endast för kortare turer. Vid längre turer anges halv eller heldagar.
Svårighetsgrad anges enligt friluftsfrämjandets tabell för svårighetsgrad - turgradering för Kajak och Svenska kanotförbundets rekommendationer för säker paddling enligt European Paddle Pass.
Isättningsplats anges enligt numrering på särskild karta och kommer att på vissa platser finnas utmarkerade på platserna.
Speciella förhållanden avser exponerade lägen, sjötrafikleder etc.
Sevärdheter anger besöksmål på öar m.m.
Rastplatser anger lämpliga landstigningsplatser och campingplatser.
Karta anger vilket kartblad som behövs för leden.

Svårighetsgradering av paddelled

De flesta paddelolyckorna sker på grund av att man missbedömt sin egen förmåga eller farorna i miljön - väder och vattenförhållanden. Detta verktyg hjälper dig att paddla säkert genom att underlätta din bedömning av din paddelrutt.

Rekommendationer om kunskap och utrustning enligt Svenska kanotförbundet och European Paddle Pass samt Friluftsfrämjandets svårighets- och turgradering.

Förutom plats och längd så påverkas paddlingen av vattentemperatur, väder, vågor och avstånd till land. Detta är extra viktigt i Bottenvikens skärgård som har både kallt vatten och exponerad skärgård med ofta stora överfarter över fjärdar.
Ringa in väntade förhållanden i samband planering av tur samt kontinuerligt under turen.

Ladda ned dessa rekommendationer här >>

Allemansrätten
Som paddlare följer du självklart allemansrätten med grundregeln att inte störa och inte förstöra. Under vår och sommar tar du extra hänsyn till häckande fåglar och undviker att komma nära andkullar. Då får gå iland på annans mark och bryggor förutom privat tomt, och får tälta en natt där du inte stör. Eldning bara på färdiggjorda eldstäder när inte eldförbud råder. Det är tillåtet att fritt fiska i havet med fiskespön. Visa hänsyn till båttrafiken genom att inte paddla i farleden, och korsa farleden alltid vinkelrätt
 

Led 11 Vargön runt

Upptäck Piteås vildmarksö

Detta är en längre tur kring en av Piteå skärgårds större ö med vildmarkskaraktär. Du kan börja turen vid Svartnässudden eller Nörd-Haraholmens isättningsplatser, men bäst börjar du turen vid Renöhamn och paddlar österut till Svinören och följer Nörd-Haraholmens nordsida förbi ön Haraholmsrevet fram till Vargödraget. Kortaste vägen över Vargödraget (2 km) är från Kogrundet på Nörd-Haraholmen över till Koskäret på Vargön. Vill du tälta är den lilla ön Medgrundet en av skärgårdens finaste tältplatser.

Beroende på vindar kan du välja den nordliga eller sydliga rutten runt Vargön. Utanför Koskärets norra spets är det grunt och du får ta ut rejält. Vargöns nordsida är långrund och behaglig lätt paddling, ofta i lä. Vid Kolagrundet finns några fiskestugor annars är det vildmark hela vägen ner till Laxskäret. Här finns en öppen fiskestuga i ursprungsskick med möjlighet för övernattning. Laxskäret är annars en lämpligt tältplats om man inte vill sova inne i stugan. Ned mot Vargöudden och Vargöns sydspets Skagsudden kan det vara vind- och vågexponerat och här är det långgrunt med en massa sten. 

Runt Skagudden kommer du in i Per-Stålsviken och vid Kaptensudden finns en liten trevlig stugby med vänliga sommargäster för ett strandhugg.  Länge in i viken vid Hällskäret finns grillplatser och bra badmöjligheter på fin sandstrand. Från viken paddlar du runt det ofta exponerade Trutgrundet där du får se upp för sten i bränningarna. Runt udden brukar det vara lugnare vatten och nu följer en behaglig paddling på Vargöns sydsida med flera mindre sandstränder.

Snart kommer du fram till Koskärets naturreservat i vars södra del flera Kolmile- och tjärframställningsplatser är utspridda i skogen. I viken vid Koskäret finns toaletter, bastu, grillplatser, raststuga samt två uthyrningsstuga. Den långgrunda sandstranden inbjuder till härliga dopp.  Härifrån rundar du Koskäret och tar dig över Vargödraget mot Kogrundet och tillbaka till Renöhamn.

OM LEDEN:
Längd: ca 40 km
Tid: 2 dagar
Svårighetsgrad: 4-5, beroende på vindförhållandena
Isättningsplats: 6 Nördharaholmen, 17 Renöhamn (Svartnäsudden)
Speciella förhållanden: Exponerad paddling vid Vargödraget och Vargöns sydliga spets. Vildmarkspaddling.
Sevärdheter: Renöhamn, Svinöra båtklubb, Koskärets naturreservat med tjärframställningsplatser, Vargöns vildmarkskaraktär, Laxskärets fiskestuga, Kaptensuddens stugby, Koskärets gästbrygga.
Rastplatser: Svinöra båtklubb, Laxskärets fiskestuga (övernattning), Kaptensviken med grillplatser, Koskärets gästbrygga med toalett, vindskydd, grillplatser och övernattnings-stugor. I övrigt vildmarkspaddling med få landningsplatser.
Övrigt: Boka skärgårdsstuga på Vargön, 650:-/dygn, Boka här >>
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan 24L SV, 24L SO.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°