Övriga kajakleder i Piteå skärgård

Vi har tagit fram 22 kajakleder i Piteå skärgård. Dessutom finns 16 isättningsplatser.
Lederna är under utveckling digitalt.

Förklaringar till lederna

Lederna är ej markerade i landskapet, utan ledbeskrivning och lämplig karta (analog elkler digital) behövs för att följa lederna.

Längd anges ungefärligt kortaste vägen utan hänsyn till sidoutflykter, strandhugg etc. enligt linjen på kartan. Vissa sidoutflykter anges i texten med avstånd från leden.

Tid anges ungefärligt vid ca 3 knops fart och normala/goda paddelförhållanden. Hänsyn har ej tagits för längre stopp som lunch, landutflykter etc. Timmar anges endast för kortare turer. Vid längre turer anges halv eller heldagar.
Svårighetsgrad anges enligt friluftsfrämjandets tabell för svårighetsgrad - turgradering för Kajak och Svenska kanotförbundets rekommendationer för säker paddling enligt European Paddle Pass.
Isättningsplats anges enligt numrering på särskild karta och kommer att finnas utmarkerade på platserna.
Speciella förhållanden avser exponerade lägen, sjötrafikleder etc.
Sevärdheter anger besöksmål på öar m.m.
Rastplatser anger lämpliga landstigningsplatser och campingplatser.
Karta anger vilket kartblad som behövs för leden.

Svårighetsgradering av paddelled

De flesta paddelolyckorna sker på grund av att man missbedömt sin egen förmåga eller farorna i miljön - väder och vattenförhållanden. Detta verktyg hjälper dig att paddla säkert genom att underlätta din bedömning av din paddelrutt.

Rekommendationer om kunskap och utrustning enligt Svenska kanotförbundet och European Paddle Pass samt Friluftsfrämjandets svårighets- och turgradering.

Förutom plats och längd så påverkas paddlingen av vattentemperatur, väder, vågor och avstånd till land. Detta är extra viktigt i Bottenvikens skärgård som har både kallt vatten och exponerad skärgård med ofta stora överfarter över fjärdar.
Ringa in väntade förhållanden i samband planering av tur samt kontinuerligt under turen.

Ladda ned dessa rekommendationer här >>

Allemansrätten
Som paddlare följer du självklart allemansrätten med grundregeln att inte störa och inte förstöra. Under vår och sommar tar du extra hänsyn till häckande fåglar och undviker att komma nära andkullar. Då får gå iland på annans mark och bryggor förutom privat tomt, och får tälta en natt där du inte stör. Eldning bara på färdiggjorda eldstäder när inte eldförbud råder. Det är tillåtet att fritt fiska i havet med fiskespön. Visa hänsyn till båttrafiken genom att inte paddla i farleden, och korsa farleden alltid vinkelrätt
 

Kajakleder i Luleå skärgård >>

För mer information,
kontaka oss:

Vädjan till paddlaren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Led 23 Stora Piterundan

Vill du uppleva Piteå skärgård över en flerdagarstur kan du kombinera turerna ovan till en riktig långtur. Du börjar i Norra Hamn och via Renöhamn och Nörd-Haraholmen paddlar du till Vargön där du gör din första övernattning (t ex Koskäret eller Laxskäret).

Från Vargön korsar du via Klingergrundet till Mellerstön och fortsätter ut till Stor-Räbben där du har din nästa övernattning (hyrstuga). Dag tre korsar du Mellerstödraget till Bondön som du rundar.

Från Bondön korsar du Bondöfjärden till Stor-sandskäret där du övernattar, alternativt fortsätter ned till Stenskär. Dag fyra paddlar du från stenskär via Jävreholmen och Leskäret Jävrekusten upp till Pitsund och via ytterfjärden och Innerfjärden till Piteå Södra hamn. Vill du ta mer tid på dig att utforska öarna gör du turen på 5-7 dagar. Planera för reservdag ifall vädret inte tillåter paddling på öppet hav.
Längd: ca 110 km
Tid: 4-7 dagar (20 tim effektiv paddling)
Svårighetsgrad: 4-5
Isättningsplats: 14 Västra kajen, 15 Norra Hamn.
Speciella förhållanden: Exponerade och långa överfarter mellan öarna som kräver god kajakvana och kajakräddningskunskaper.  Du måste ha med dig all övernattningsutrustning och mat för de planerade plus extra dagar (vid dåliga sjöförhållanden).
Sevärdheter: Se delrutterna.
Rastplatser: Se delrutterna.
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan enligt delrutterna.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 14 Västra kajen

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen.  Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

Led 24 Piteå skärgårds pärlor

Längd: ca 136 km via Bondökallarna - Stenskär, 91,3 km Koprtare Stor-Räbben-Renön. 
Tid: 4-7 dagar (20 tim effektiv paddling)
Svårighetsgrad: 5 (stora exponerade överfarter)
Isättningsplats: 17 Renöhamn
Speciella förhållanden: Exponerade och långa överfarter mellan öarna som kräver god kajakvana och kajakräddningskunskaper.  Du måste ha med dig all övernattningsutrustning och mat för de planerade plus extra dagar (vid dåliga sjöförhållanden).
Sevärdheter: Se delrutterna.
Rastplatser: Se delrutterna.
Delsträckor: Renöhamn - Baggenstugorna 9,5 km, Baggenstugorna - Inre Mjörögrund 6,7 km, Inre Mörögrund - Kluntarna fiskelägetr 8,7 km, Kluntarna - Koskäret Vargön 13 km, Koskäret - Stenbergsviken, Mellerstön 6,8 km, Stenbergsviken . Stor-Räbben fiskeläger 14 km, Stor-Räbben- Hundgrundet, Bondön 12,6 km, Hundgrundet - Renöhamn 14 km, Hundgrundet- Bondökallarna 14,1, Bondökllarna - Stenskär brygga 22,3 km, Stenskär - Bondöklanalen 13,1 km, Bondökanalen - Renöhamn 16km
Karta: Piteå Kust och Skärgårdskarta 1:50 000. Gröna kartan enligt delrutterna.

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 17 Renöhamn

Kör Sundsgatan i Piteå österut och sväng vänster in på Svartuddsvägen efter rondellen vid Norra hamn. Följ vägen förbi Kommunhuset och golfbanan ända ut till Renöhamn, ca 7 km. Här finns efter servishuset och Piteå Kajakcenter-boden en gammal båtramp på höger sida lämplig för isättning. Det går även att sjösätta bakom Kajakcenterboden. Bra parkeringsmöjligheter i Renöhamn. Här finns även en servicebyggnad med toalett, dusch och kök som är öppen året runt. Från Renöhamn når du både inre och yttre norra Piteå Skärgård.
Position: N7261700, E808422

Led 25 Piteälven Sikfors - Piteå

Piteälven är fint paddelbar hela vägen från Sikfors ner till Piteå och vidare till dess utlopp i Pitsund.
Lämplig isättning är vid Grynnan söder om Sikfors Camping. Ta Vargbackenvägen strax innan Sikfors ned mot älven.
Dock finns en fors vid Arnemark på bägge sidor om ön vid Struckholmen. Dessa forsar ska du undvika såvida du inte är en skicklig forspaddlare. Det går en led över ön där du kan bära din kanot.
En annan bra isättningsplats är vid Stridholm där det finns vindskydd och grillplats. En upptagningsplats är strax söder om Bölebron över älven på södra sidan. Där dinns båtinsättningsplats lämpplig att lyfta kanoter.

Anemarksforsarna söder om Sikfors du ska undvika.

Sträcka Sikfors - Bölebyns garveri
En fin tur med Piteälvens mäktiga och branta nipor där du kan se backsvala, och i älven träffa på bäver.Genom lyft och portage vid Arnemark är turen lite krävande.Forsarna vid Stryckholmen är ofarbara utan forspaddlingsutrustning. Du bär över ön, men möter en deö ström och höga vågor nedanför ön.
Tid: 6-7 timmar
Sevärt: Sikfors kraftstation, Sikfors Konferens och fritidsby, Stryckholmen, Borgforsälvern, Bölebyns garveri, lämningar från flottarepåken
Rastplatser: Stryckholmen (på ön och norra sidan älven), Stridholm
Sträcka Arnemark - Bölebom
En lämplig familjevänlig dagtur som sträcker sig från Arnemarksstryckan ner till piteälvdeltat i Svensbyfjärden.
Tid: 4-6 timmar
Sevärt: Stryckholm, Bölebyns garveri, lämningar från flottarepoken
Rastplats: Stridholm, ön vid Pålmark
Isättning: Sikfors eller Arnemark
Upptagning: Bölebom

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Isättningsplats 13 Sikfors

Om du kör in till Sikfors söderifrån via Borgfors kör du förbi Stenvalls träindustriområde in på Sikförsvägen. Precis efter industriområdet i en skarp vänsterkurva går en grusväg Vargbackenvägen brant ned mot älven. Här finns ett fint isättningsområde för att nå Piteälven söderut. Position N7281048, E 785742

Led 26 Piteå - Luleå - Råneå

Det här är en härlig tredagarstur som tar dig längs kusten i Bottenvikens skärgård. Du paddlar innomskärs med blir ändå exponerad för havet om det blåser. 
Läs mer om rutten på Botnia Midnight Sun Kayaking >>
Längd: ca 125 km
Tid: 3 dagar (20 tim effektiv paddling)
Svårighetsgrad: 4-5
Isättningsplats: 11 Norra Hamn.
Speciella förhållanden: Exponerade och långa överfarter mellan öarna som kräver god kajakvana och kajakräddningskunskaper.  Du måste ha med dig all övernattningsutrustning och mat för de planerade plus extra dagar (vid dåliga sjöförhållanden).
Sevärdheter: BMSK
Rastplatser: BMSK

Ladda ned KMZ fil här>>

Ladda ned GPX fil här>>

Paddelvatten runt Piteå

Mindre älvar

Mindre älvar runt Piteå såsom Åbyälven, Jävreån, Svensbyån, Rokån, Lillpiteälven, Alterälven, Rosån m.fl. är fina paddelvadden under vårens högvatten, och kan bli väldigt strida och kräva vana av paddling i fors. Under sommaren torkar dessa ofta upp och blir för steniga för att paddlas.

Åbyälven sträcka Mörtsel - Lillforsberget
Åbyälven är en härlig vildmarksälv som kröver vildmarks- och friluftsvana. Här kan du möta älg, ren, bäver och en mängd fåglar. Älven kräver vana av paddling i strömmande vatten då det finns många och långa forsar. Sten och mindre fall gör att forsarna måste recogniseras innan du paddlar dem.
Tid: ca 2 dagar
Sevärt: Vacker natur och rikt djurliv.
Rastplats: Vindskydd finns vid många av forsarna.
Isättning: Mörtsel
Upptag: Arvidsjaurevägen

Alterälven sträcka  Nedre Storfors - Lakafors
En vacker och idyllisk älv som bjuder på en del mindre forsar. Kanoten måste bäras förbi dammanläggning och forsen vid Altersbruk i Nybyn.
Tid: ca 2 dagar
Sevärt: Bäverstigen vid Nybyn, Altersbruk
Rastplats: Rastplatser finns längs hela älven.
Isättning: Nedre Storfors
Upptag: Altersbruk (1 dags paddling) eller Lakafors (2 dagars paddling)

Rokån sträcka Fagerheden - Stormyrbodarna
Rokån utmanar med lugna fina passager och vilt skummande forsar. Den första sträckan från Fagerheden utgörs till stora delar av stenig fors som bara kan paddlas under vårfloden, och är helt oframkomlig under lågvatten. En alternatuv och lugnare och familjevänlig sträcka är isättning vid Kalaträsket och paddling uppströms.
Tid: ca 5 timmar
Sevärt: Roklidens naturreservat
Rastplats: Längs efter hela åm.
Isättning: Väster om Fagerheden på Arvidsjaurvägen (373)
Upptagning: Väster om Böåmyran vid Arvidsjaurevägen (373)

Isättningsplats 14 Västra kajen

Från Timmerleden tar du vid trafikljusen vid Coop in på Kolungsvägen och direkt in på Sjöbodegränd on mot Västra Kajakens Camping och småbåtshamn. Fortsätt vägen rakt fram förbi Båtmuseet och Piteå Kajakcenter by Guide Natura till vändplan. Här finns en isättningsramp i betong och flytbryggor. För korttidsparkering går det att stå vid vändplan eller vid båtmuseet (hindra inte husbilar vid campingen) eller för längre parkering, parkera vid infarten till Sjöbodegrändvägen.  Från isättningsplatsen når du Inre Fjärden av Piteälven och via kanalen Nördfjärden.
Position: N7258769, E800872

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå

Postadress:
Lövgrundsvägen 93,
94141 Piteå, Sweden

Kontakt:
Tel. (+46)  076-1359111

contact (at) guide-natura.com
Bankgiro: 774-5060

Vi har F-slkatt, resegaranti och företagsförsäkringar

Följ oss på 
Facebook

Translate this page