Vandringsleder i Piteå

Vandra på egen hand  i Piteås friluftsområden och vandringsleder

Runt Piteå finns flera friluftsområden med fina vandringsleder, vindskydd och eldstäder. Runt Piteå finns även kortare och längre  vandringsleder i kustlandet och ute på skärgårdsöar. 
Möjligheterna är många och vi hjälper dig att hitta ut till några av Piteå vandringspärlor.
 

Fåröns fritidsområde

Standsnära "vildmark" med fina vandringsleder

Bara 3 km från Piteå Centrum ligger Fårön, en ö i Piteås innerskärgård med en varierande och spännande natur. På Nörd-fårön, dess norra del, ligger ett fritidsområde med vandringsstigar upp till 3 km. En ca 300 m lång naturstig passar även för personer som är rullstolsburen, eller för att går med barnvagn eller rullator.

Flera grillplatser finns, bland annat vid Kalkgrundsviken och uppe på Lilla Fåröberget. Stigen till Lill-Fåröberget går genom en vacker och opåverkad naturskog. Uppe på berget finns gammal tallskog med silverfärgade torrakor och omkullfallna träd. De äldsta tallarna är 150-200 år gamla. Informationsskyltar ger besked om öns olika naturtyper och fågelliv. 

På Nörd-fårön finns även Fårön Stugby, som med sin ostördhet och närhet till Piteå centrum, stora gräsytor och pool till en populärvistelseort för såväl vuxna som barn. Ett område med 38 kolonilotter förskönar även området.

I Sandlundsviken kan du hitta våra vanligaste doppingar Skäggdopping och gråhakedopping. Den senare har ett högljutt utdraget ski som avslöjar dess närvaro. Den lövrika strandskogen i de inre delarna av Sandlundsviken är mycket omtyckta av sångfåglar.

På andra sidan mot Vargviken fortsätter strandskogen men mer örtrik och med grövre lövträd. Här kan du hitta den väldoftande hässlebrodd liksom orkidén korallrot.   I strandskog med inslag av äldre och döda, murkna träd trivs den mindre hackspetten, som dock blir alltmer sällsynt. Här påträffas även de vanligare större hackspett och spillkråka, och kanske kan du höra rosenfinken.

Till Fårön kommer du genom att åka Fårövägen genom Djupviken eller cykelvägen längs Norrstrand. 
Ladda upp vandringskarta här >>

Karlbergs friluftsområde

Kultur och natur i förening i lättillgängligt  friluftsområde

Karlberg är beläget 3 km norr om Öjebyn efter gamla E4an mot Luleå. Inklämd mellan Karlberg bergtäkt, Gamla E4an och Bredviksbergetssoptipp ligger ett naturskönt strövområde - Karlberg friluftsområde. Fina stigar gör strövområdet lämpligt för både naturintresserade och barnfamiljer. Här kan du via skyltar lära dig om områdets djur och växter. Fem eldstäder, vindskydd och en utomhusteaterscen gör platsen till ett fint utflyktsmål. Kartor finns att låna ur boxar. Karlsbergsteatern framför under sommaren teateruppsättningar med anknytning till bygdens historia. 

Området var tidigare platsen för patron Hedkvists mönsterjordbruk, och uppskyltade husgrunder finns fortfarande att beskåda, liksom den omtalade konstgjorda lustdammen. De stora arealer av omgivande åkermark, ängar och havsvikar tillsammans med närheten till Piteå kommuns soptipp gör platsen fågelrikt, speciellt för rovfåglar och berguv häckar i närheten. 
 
Från Karlberg utgår flera vandringsleder på upp till 17 km. En 7 km lång vandringsled går upp på Råberget med fin utsikt över Pitebygden och skärgården. Informationsskyltar och rastplatser längs leden och eldplats och två vindskydd på toppen. Eller fortsätt till lite längre till Falkberget eller vandra upp på Bredviksberget med ett fågeltorn på toppen. En populär plats att studera flyttfåglar.
 Ladda upp vandringskarta här >>

Vallsberget och Lindbäcksstadion

Pilgrimsled, cykelleder och sportområde

Lindbäcksstadion, 9 km från Piteå längs väg 373 har blivit en mötesplats för rekreation och träning, både vinter och sommar. Här finns vintertid skidspår och familjevänlig utförsåkning, och sommartid flera stigar och Pilgrimsleden upp på berget, där det finns ett gravfält med rösen från bronsåldern.
 
Pilgrimsleden är 4,5 km medan vandringsleden något längre på 5,5 km. Båda börjar vid parkeringen på Lindbäcksstation och går uppför Familjebacken till rastplatser och utsiktstorn, passerar gravfältet med stenrösen och går sedan ner tillbaka till Lindbäcksstadion. Vandringsleden följer pilgrimsleden men fortsätter ytterligare en km runt på toppen av berget via spåret med färgmarkeringar med röda och vita punkter. Den viker sedan av genom en fantastisk gammal skog, där du med fördel kan plocka svamp, lingon eller blåbär på hösten.

På toppen vid utkikstornet ser du bl.a. Svensbyn, Lillpite, Öholmabron och ner till Pitsundsbron. Här kan du stanna för att äta medhavd matsäck, njuta av utsikten och andas frisk skogsdoft!

Pilgrimsleder finns världen runt, och att vara pilgrim är att söka både uppbrott och eftertanke på dina egna villkor och i egen takt. En vandring som både är en yttre och inre resa, där den friska luften, vackra naturen och texter ur Frälsarkransen@ (fins att köpa på Piteå Turistcenter) ska bidra till eftertänksamhet och återhämtning. Pilgrimsleden är uppmärkt med ringar och färgmarkeringar i rött, gult och vitt. 
Ladda upp vandringskarta här >>

Eliasleden

Omfattande ledsystem över berg och till fiskesjöar

Eliasleden som sammanlagt är 26 km, består av flera olika delsträckor, och leden är utan tvekan Piteås mest spännande led, både vad gäller natur- och kulturhistoria. Leden sträcker sig från Svensbyn genom ett kuperat och vackert landskap upp mot Kalahatten i Kalamark, och passerar inte mindre än sju bergsknallar; Larssonberget, Högberget, Krossberget, Rödmyrberget, 
Björnberget, Tryträskhällorna och Kalahatten. Dessa erbjuder en storslagen vy över det kustnära  skogs- och jordbrukslandskapet.

Du når leden ca 12 km sydväst om Piteå via väg 373 till Svensbyn, där du svänger in mot Bodsjön. Strax söder om Sörbyn startar leden med en träportal och parkeringsplats. Härifrån går leden upp mot Högberget och Eliasgrottan (ca 940m), som liksom leden fått sitt namn efter stortjuven Elias. Enligt sägnen använde Elias grottan som boning och tjuvgömma. Om du är vig kan du krypa ned och utforska stortjuvens tillhåll.

Efter grottan kan du ta av en kort sträcka (560 m) mot Larssonberget med fantastisk utsikt över det låglänta jordbrukslandskapet kring Svensbyn just nedanför berget, men också vyer ut över bland annat Svensbyfjärden och Infjärdenbygden. Här finns ett vindskydd och eldstad.

Från Högberget kan du ta en avstickare till Mjösjöberget ca 800 m med vacker utsikt över Mjösjön och Mjösöliden. Du kan även efter toppen på Högberget ta en avstickare mot Krossberget ca 480 m med milsvid utsikt norrut.


Från Högberget går leden ned mot Kocksjön och via Rödmyrberget upp till Vitsjön ca 3 km, en populär fiskesjö. Uppe på Rödmyrberget finns ett vindskydd liksom vid Vitsjön. Här finns även en lappkåta som du kan övernatta i.

Vid Vitsjön delar sig leden och du kan vandra en avstickare på 9 km till det pittoreska kronobygget Nötmyrbodarna med restaurerad skogskoja, stall och tjärdal. Den andra avstickaren är 6 km och tar dig upp på kalottberget Kalahatten i Kalamark, 240 meter över havet.

Från Vitsjön kan du via Djuptjärn vandra tillbaka till Högberget via Mjösjön, en slinga på 9,4 km. Djuptjärn är liksom Vitsjön en populär fiskesjö med inplanterad ädelfisk (fiskekort från Svensbyns fiskevårdsförening) med fina fiskebryggor, vindskydd och raststuga.

Efter Djuptjärn finns ytterligare en avstickare på 1,5 km till Björnberget sydöst om Bodsjön. 


Den kuperade terrängen och vildmarksvandringen gör att en vandring längs hela leden är en utmaning även för vana vandrare. Vandringen kan med fördel fördelas på två dagar med övernattning förslagsvis vid kåtan vid Vitsjön eller skogskojan vid Nötmyrbodarna.

Leden löper genom en mycket varierad terräng med områden av gammal skog, frodiga våtmarker och  lättgångna häll- och bergsområden. Informationsskyltar finns utplacerade längs leden på vilka man kan läsa om ledens dragning, områdets geologi, flora och fauna.
Ladda upp vandringskarta här >>

Vem var Elias?

Eliasleden är döpt efterstortjuven Elias som under 1800-talet härjade i Infjärden och var Piteås svar på Robin Hood. Elias fick enligt folktraditionen sina tjuvaktiga anlag redan då han som liten vaggades på en stulen kudde. Elias gäckade under en lång tid befolkningen runt Infjärden med sina nattliga stöldturnéer. Han var dock en underlig tjuv som inte tycktes stjäla för egen vinning. Många historier berättar om hur han stulit från rika bönder för att sedan om natten lämna stöldgodset framför någon fattig torpares dörr.
Elias var dessutom skicklig på att förbli oupptäckt. Efter en stöldturné i Öjebyn lär han ha gått baklänges över Svensbyfjärdens is iförd ett par damskor - allt för att förvirra sina förföljare.

Början till slutet för Elias karriär kom när en gammal tant var ute och plockade lingon på Högberget. När hon närmade sig Eliasgrottan, tjuvens bostad och tjuvgömma, fick hon syn på Elias som satt på en stubbe och lappade sina byxor. Gumman tog sig snabbt ner tillbaka till byn och berättade vad hon hade sett.

Länsman och en grupp karska män från Svensbyn tog sig upp på Högberget för att fånga in stortjuven. Elias som just satt igång en stor paltgryta, blev helt tagen på sängen när männen stormade in i grottan. För att försvara sig mot uppbådet kastade han sina glödheta paltar mot männen.

På detta sätt höll han stånd mot uppbådet en bra stund. Men snart var paltarna slut och Elias kunde efter diverse handgemäng gripas.

Arkeologstigen

Vandra och utforska områdets fornhistoria

Arkeologstigen upp på Högberget vid Jävre leder dig inte bara till en vandring i förfädernas fotspår till Piteås och länets finaste fornlämningar, utan också till en vidunderlig utsikt över södra Piteå skärgård. Huvudleden "Arkeologstigen" är 7,5 km, Sandholmsberget - Lillberget är 5km,  Sandholmsberget - Högberget 2,8 km och Sangolmsrundan 1,5 km.

Den av Norrbottens Museum märkta och uppskyltade led tar dig till fornlämningar från brons- och järnåldern i form av offerstenar, gravrösen och labyrinter. Vid Bokmyrberget ovanför Getviken öster om Jävre, finns två gravar. Intill gravsättningarna har arkeologer funnit boplatsmaterial. Det så kallade Jävresmycket hittades här på 60-talet. Det härrör från Volga-Kama området i Ryssland och kan dateras till 500-talet e. Kr. Det tyder på att människorna i Jävre skärgård under folkvandringstid hade kontakter med människor från öster.

Gravarna, s.k. Kuströsen, är uppbyggda av stenar utan jordtäcke som burits från närmsta klapperstensfält och ligger ofta på berghäll eller moränhöjd. Det största gravröset med 18 m diameter ligger på Högberget, 85 m.ö.h., och är troligen från bronsåldern, 3 500 år sedan. Då den byggdes var Högberget en kilometerstor ö och graven placerad 45 m höjd över havet. Intill ligger en fin labyrint 9 m i diameter med sex cirklar, daterat till 1200-talet.  Labyrinternas betydelse är okänd, men de förekommer i Norrlands kusttrakter. Kanske anlades de för att bringa god fiskelycka. 

Gravarna ligger oftast i grupper om flera men förekommer också enskilt. På Sandholmsberget finns 6 stensättningar och rösen och på Lillberget 7 gravrösen, samtliga ligger på 35-40 m.ö.h.  Stensättningar kan vara runda, skeppsformiga eller ovala och är lägre än röset. Den här typen av gravar är vanliga från bronsåldern och finns i stora delar av landet. Men gränsen norrut går ungefär vid Pite älv. Folket som begravde sina döda på det här sättet vistades i trakterna kring Jävre och Hemmingsmark norrut mot nuvarande Svensbyn. Norr om Pite älv blir gravskicket mycket ovanligt.

På Sandholmsberget finns även en ovanlig offersten, den "liggande hönan" som består av ett stort flyttblock som lagts på tre mindre stenar.

Uppe på Högberget finns en rastplats med eldstad. Området kring arkeologstiken, och speciellt Högberget påminner om Ronjarövardottelandskap med mossbeklädda stenar, stora granar, spännande klippavsatser, hemlighetsfulla grottor och en "ravin" som påminner om Mattisborgravinen i miniatyr. Området har tydliga spår efter försvunna landskap. Rullstensfält och kalspolade klippor vittnar om havets bränningar för tusentals år sedan.

Vandringen på Arkeologstigen kan på grund av brantheten vara lite krävande. Du kan börja vandringen vid turiststationen i Jävre, eller vid parkeringsplatsen längre söderut invid E4an (uppskyltad infart), alternativt köra in en skogsbilväg förbi tennisbanan i Jävre upp mot baksidan av Högberget, där det finns en parkering med eldstad. Härifrån är det bara ca 1 km upp till toppen på Högberget. 
Ladda upp vandringskarta här >>

Pitholmsheden

Omfattande ledsystem i lättvandrad tallhedsskog

Pitholmsheden med Pitsund och Pite hasvsbad i söder, Munksund i väster och Svartnäsvägen i norr är ett stor tallhedsområde genomkorsat av stigar och leder. Från Pite Havsbad (bakom lekparken) utgår fyra spår (blå 2,4 km, röd 3 km, gul 5,5 km, och vi 7,5 km). Dessutom finns tränings/cykelspår såsom SCA-spåret 10 km, Långa slingan 15 km från Haraholmsvägen, och otaliga andra stigar. Tallheden är en rätt enhetlig miljö så orientering kan bli krävande. Underlaget är ofta sand förutom på iordningställda träningsstigar.

Stigar leder även ner till Gläntans naturreservat mellan Pite Havsbad och hamnen på Haraholsmen. Vid gläntan finns eldstäder, toaletter och vandringsstigar och en fantastisk strandmiljö med sanddyner.
Ladda upp vandringskarta här >>

Solanderleden

En kultur- och naturled genom kustlandets natur och kulturlandskap

Solanderleden är en fantastisk vandringsled som sträcker sig 22 mil genom kustlandet i Luleå och Piteå kommun, från Jävre i söder till Luleå Airport i Norr.

Vandringsleden är döpt efter norrländske upptäcktsresanden Daniel Solander - botanist, världsomseglare och lärjunge till Carl von Linné. På Facebook finns en sida Solanderleden om leden och en öppen grupp Solanderleden Berättar där berättelser från leden delas. På ledens hemsida www.solanderleden.se hittar du kartmaterial samt information och mat, boende med mera.
Läs mer om vandring på Solanderleden här>>

För mer information, kontaka oss:

Vädjan till vandraren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå