Vandra med en biolog

Din guide är Hansi Gelter, biolog och naturguide, har forskat både inom biologi, friluftsliv och inom naturturism och naturguidning. Med ett livslångt intresse för natur som fältbiolog, naturfotograf, lektor i biologi och äventyrare brinner Hansi för att dela naturupplevelser och sin kunskap och ser sig gärna soim nutida lärjunge till Carl von Linné och Linnes naturpedagogik, som är nyfikenhetsdrinen.
Läs mer om din guide här>>

Möt vårens fåglar på Renön

Möt vårfåglarna med en biolog, och ta del av forskningsprojekt om såndialekter

Följ med på ett strövtåg i fåglarnas värld runt Renön, där skogen möter havet. Vi vandrar i lugn takt och lyssnar på vårens fågelkör samtidigt som Hansi karterar och spelar in rödvingetrastens sångdialekter på Renön, som en del av ett 30-årigt forskningsprojekt. Du får en introduktion till fågelsång- och beteendeforskning, sånginspelning med ljudkikare och varför fåglarna sjunger. Du kommer att lära dig både känna igen våra vanligaste fåglar och fåglarna intressanta kärleksliv.
 
Vi vandrar i sångsvanarnas och orrarnas rike där tranorna dansar och trumpetar i myrarna, där lappugglan har sina jaktmarker och där salskrake och andra sjöfåglar simmar i vakarna. Vi vandrar längs Last- och Lövgrundsvägen och gör avstickare på stigar runt Renön.

Information om turen

För vem: För dig som är nyfiken på naturen vill både njuta av våren och lära dig lite om fåglarnas hemliga liv. Passar bra som familjeaktivitet (barn > 8 år). Du ska kunna vandra sträckan, underlaget är grusväg och fina stigar.
Säsong: april-maj
När: efter överenskommelse.
Med reservation för olämpligt väder.
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Avfärd: kl. 06 alternativt kvällstur kl. 20
Återkomst: ca kl. 08, alternativt kvällstur ca kl. 22
Andra tider efter överenskommelse
Samlingsplats: Servicehuset Renöhamn, 7 km söder Piteå.
Besöksplats: Renön
Antal gäster: minimum 2 max 6
Vandringslängd: ca 6 km
Fysiska krav: Normal fitness, kunna gå i en timme
Åldersgräns: 12 år
Att ta med:
- Stabila vandringsskor, vid vått väder stövlar
- Kläder anpassade för årstid och vädret
- eventuell kikare (kan lånas)
Ingår:
- Guidad fågelvandring
- Naturguide, biolog
Tillval:
- Låna kikare
Pris för aktivitet per person: 650  Kr
Pris gitigt till april 2025
Betalning: Med Swish 123173 2485 eller kort på plats.
BOKNINGSVILLKOR: Du bokar med e-post, och kan avboka utan kostnad till 5 dagar innan avgång.
Avbokning inom 5 dagar före avgång debiteras med 50%. 

BOOKING och för mer information, kontaka oss:

Forskningsprojektet - rödvingetrastens sångdialekter

Rödvingetrasten är vår minsta och vackraste trast, med ett tydligt ögonstreck brunröda fjädrar under vingarna.

Rödvingetrastens sång - som studeras vad avser sångdialekter. Den inledande "rylande" del varierar som dialekter.

Hansi har sedan 1981 sepelat in rödvingetrastar och deras dialekter med hjälp av ljudkikare. Du får en introduktion i den forskningen under vandringen.

Rödvingetrasten är vår minsta trast som har ett mycket intressant liv, som du får ta del av under vandringen.

Varför sångdialekter?

Varför studera sångdialekter hos fåglar?

Varför sjunger fåglar i dialekter?
 

Varför fåglar, och rödvingetrasten speciellt, sjunger i dialekter har Hansi Gelter studerat sedan 1981, då han snubblade över frågeställningen under sina biologistudier vid Uppsala Universitet.


Sedan dess har han i detalj följt en lokal population rödvingetrastar i Nåsten, Uppsala och spelat in ca 3000 rödvingetrastar kring Uppsala, på Öland och kring Abisko.
Projektet har legat i träda i över 30 år, och har nu dammats av, och dialekter ska jämföras 30 år senare på några av dessa platser.

Varför är detta intressant? Hur fåglar kommunicerar har intresserat biologer, etologer och ekologer länge, och fåglarnas sång används både för att locka honor och hålla rivaler borta från revir och boplatser.

Det har visat sig att fåglar kan känna igen varandra, t ex revirhålande grannar, och genom sångdialekter kan honor avgöra om de är besläktade med en hane eller inte.
 
Rödvingetrasten har väldigt tydliga dialekter, medan taltrastens och koltrastens dialekter, där sången varierar mycket mer, är mer svårupptäckt för oss människor. Hos t ex bofink och gulsparv kan vi också relativt lätt känna igen dialektala variationer.

Under strövtåget Renön runt får du lära dig en massa om detta projekt och fåglarnas sång.

Renön - vandringens mål

Renön är en halvö i Piteå yttre skärgård, 7 km från Piteå centrum. Ön består av en ryggås och ett mindre berg, Renöbeget, och är beskogat av bruksskog och bebott längs stranden av fritidshus och åretruntboende.  I centrala delar finns mindre myrmarker. Trots bebyggelse håller Renön ett rikt djur och fågelliv. Här ses regelbundet älg, rådjur, räv, skogshare och besökts även av björn. På ön finns även igelkott bland tomterna. Bland landfåglarna finns här hackspettar som spillkråka och gråspett, rikligt med småfåglar såsom korsnäbbar, nötväcka, nötskrika, mesar, talltita, trastar som rödvingetrast och dubbeltrast, skogfåglar såsom järpe och orre. Bland rovfåglar ses regelbundet skärgårdens havsörnar och fiskjuse, i skogen duvhök, sparvhök och ormvråk, och av ugglor finns sparvuggla, pärluggla och regelbundet lappuggla. I myren häckar tranan vars rop hörs under våren. I havet runt Renön finns ett rikt fågelliv med häckande sångsvan, grå- och kanadagås, knipa, småskrak och olika änder. I fjärden häckar även gråhackedopping. På våren ses årligen salskrke rasta i isvaken vid Lövgrundet och senare besöks fjärden av skräntärna från yttre skärgården. Vadare rastar längsstränderna under sin flytt norrut, medan drillsnäppa, gluttsnäppa, grönbena och storspov häckar hälngs stränderna.

Under våren är Renön sångsvanarnas rike. Flera par häckar runt Renön och sångsvanarna anländer så fort vakarna går upp i havet runt Renön.

Du får även lära dig om andra fåglars liv, som t ex blåmesen.

När vaken går upp mellan Renön och Lövgrundet rastar varje år bl.a. den vackra salskraken på väg upp till sina nordliga häckningslokaler.

Under senvintern och våren brukar flockar av orrar rasta och spela på isen utanför Renön.

När isen har smält i havet runt Renön anländer vadarna som här storspov och svartsnäppa som kan ses längs stranden.

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå