Vandra i Rosfors Ekopark

Vandra i den kustnära vildmarken

Rosfors ekopark erbjuder en för Norrbotten unik skogsmiljö och inrymmer två naturreservat, Lustgårdens naturreservat och Hällträskskogens naturreservat. Parken genomkorsas av skogbilvägar och uppmärka vandringsleder.

Guide Natura har under 2021-2023 tagit initiativ till och lett ett LONA-projekt i Rosfors Ekopark tillsammans med Sveaskog där åtta vandringsleder röjdes fram och markerades, samt eldstäder och bänkar placerades ut. Här presenteras dessa vandlingsleder.

Guide Natura har under 2021-2023 tagit initiativ till och lett ett LONA-projekt i Rosfors Ekopark tillsammans med Sveaskog och lokala aktörer, där åtta vandringsleder röjdes fram och markerades, samt eldstäder och bänkar placerades ut. Här presenteras dessa vandringsleder.

Du kan även ta del av rapporterna om dessa vandringsleder, Rosfors naturvärden och Rosfors historia och kulturvärden.

Gradering av vandringsstigarna i Rosfors ekopark

Framtagna stigar har graderats enligt kriterier för gradering i tre nivåer framtaget av Nationellt Ramverk för vandringsleder som här indelats i fyra nivåer

Vandringsstigar i ekoparken

Nedan anges nyframtagna och med orange markerade stigar som orange på kartan. Mörkgrön är stigar som ej har markring längs leden. Ljusgrönt är skogsbilvägar och lingonrött är Solanderleden. Vitt på Google Maps är skoterleder. 

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

Rosfors vandring 1: Rosfors Bruk runt 0,5 - 1 km

DDenna vandring tar dig runt i Rosfors naturreservat med lämningar av Rosfors Bruk.
Den kortare turen (A) tar dig runt själva bruksruinen medan den längre turen (B) även ger inblick i jordbrukslandskapet söder om bruket med sina ängslador.  Vid hyttruinen finns picknickbänkar och grillplats och vid parkeringen vedförråd och torrtoalett.
Den kortare turen (A) börjar vid parkeringen och du går igenom picknickområdet, över bron över dammen och via en trappa ner på en stig nedanför Hyttruinen. Här finns informationsskyltar över bruket. Du följer Rosån, där på våren strömstarar jagar insekter när isen gått upp. Stigen är ca 500 m lång och lättgången men kan vid fuktigt väder blir lite hal. Sommartid kan hög växtlighet av hallon och brännässlor bli ett problem. Svårighet BLÅ (lätt).
 
Den längre turen (B) går du från parkeringen ner till Rosforsvägen som du följer söderut tills den svänger, där går du in till vänster. Här tar du direkt till höger in på en omarkerad stig som går på en liten åsrygg genom skogen söderut och via en bro över Rosån tar dig ut på fälten söder om bruket. Här följer du en traktorväg tillbaka norrut förbi en lada och över dammen via en bro tillbaka till picknickområdet och parkeringen. Ängarna bjuder på vår och försommaren ett rikt fågelliv med storspov och rosenfink, och i dikena spelande grodor. Sträckan blir ca 1 km. Svårighet BLÅ (lätt).

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vandring 2: Rosfors -  Ristjärlsgruvan 4,8 - 8,3 km

Denna kulturhistoriska vandring tar dig till Ristjälsgruvan längs Malmvägen. Du kan ta flera alternativa väga.
Alternativ A Kortaste vägen via Malmvägen 2,4 km enkel väg
Den korta vägen (A) börjar vid parkeringen vid Rosfors bruk och du korsar Rosforsvägen vid korsningen och går över strättan in i fårhagen vid skylten ”Ristjälsgruvan 2”. Här följer du leden Fårhagenstigen med orange markeringar 365 m inne i fårhagen norrut parallellt med Rosforsvägen. Du passerar ruiner från bruket innan du kliver ut via en strätta från fårhagen, och tar till vänster och följer den breda Fluggtjärnenstigen ca 140 m till strax innan skogskanten. Där du tar in till höger in på Kjällhedenstigen och följer markeringar med dubbla orange ringar och följer längs ängskanten. Denna stig följer du till Rapptorpet där leden går in i skogen där du ansluter till Malmvägen med dubbla orange markeringar som tar dig 1,2 km till gruvområdet. Du passerar ett dagbrott till vänster ca 200 m innan gruvan. Framme vid gruvområdet finns grillplats, vedbod och toaletter. Sträckan enkel väg är 2,1 km och 4,8 km tur och retur samma väg. Svårighet RÖD (medelsvår).

Alternativ B via Kjällhedenstigen 3,5 km enkel väg
(B1) Från parkeringen vid Rosfors Bruk följer du Rosforsvägen söderut 700 m till informationsskylten för Solanderleden. Här följer du inte Solanderleden västerut utan Källhedenstigen med de dubbla orangemarkeringar norrut genom skogen 960 m till fram till den breda Fluggtjärnenstigen som du korsar in till nästa fält. Här följer du skogskanten till Rapptopet och ansluter till Malmvägen som tar dig 1,2 km till gruvområdet. Sträckan enkel väg blir då 3,5 km. Åter samma väg blir 7 km tur och retur. Svårighet RÖD (medelsvår).
En kortare variant (B2) är att vid Rosforsvägen vid bruket gå över strättan in i fårhagen vid skylten ”Ristjälsgruvan 2”, men inte följa orange leden norrut utan går rakt fram förbi dammen och över strättan till Källhedenstigen, och följa den till höger norrut som ovan. Sträckan blir då 2,5 km enkel väg till gruvan, 5 km samma väg tur och retur. Svårighet RÖD (medelsvår).

Alternativ C Längsta vägen via Flyggtjärnenvägen 3,8 km
Du börjar längs alternativ A fram till Malmvägen vid Rapptorpet 1,2 km, eller via korta alternativ B2 (Fårhagsstigen) 1,3 km eller alternativ B1 via Källhedenstigen 2,3 km. Inställt för att ta Malmvägen från Rapptorpet tar du Rapptorpsstigen västerut 340 m upp till Flyggtjärnenvägen. Du följer Flyggtjärnenvägen 890 m norrut tills skoterleden till Fluggtjärnen korsar vägen. Här följer du Skoterleden österut (till höger) ca 300 m till Malmvägen, som du sedan följer 320 m fram till gruvan.
Totalt variant AC 3,1 km enkel väg, B2C 3,1 km enkel väg, och B1C 4,2 km enkel väg. Längsta vägen (B2C) tur och retur samma väg blir 8,3 km. Svårighet RÖD (medelsvår).

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vandring 3: Rosfors - Fluggtjärnen 4 - 6,2 km

Denna vandring tar dig till den vackra och rogivande skogssjön Fluggtjärnen.
Vid Fluggtjärnen finns två eldstäder, ett kulturminne i form av husgrunder från ett hemman samt en boladan Guide Natura ForestRetreat. Det finns flera alternativa stigar till sjön och de olika alternativen kan kombineras.
Alternativ A: Kortaste vägen 2 km enkel väg
Kortaste vägen till Fluggtjärnen är att korsa Rosforsvägen och via strättan gå in i fårhagen och följa Fårhagenstigen norrut parallellt med Rosforsvägen fram till strättan ut hagen och sedan följa den breda Fluggtjärnenstigen upp till Flyggtjärnenvägen som du korsar och fortsätter på den nu omarkerade med breda och lätthittade Fluggtjärnenstigen hela vägen fram till grillplatsen vid sjön. Ca 2 km enkel väg. Svårighet RÖD (medelsvår).
 
Alternativ B: Rapptorpstigen 2,7 km enkel väg

Vid detta alternativ fortsätter du rakt fram i fårhagen efter strättan, passerar dammen och följer enkel orange markeringar till en strätta som ansluter till Källhedenstigen med dubbla orange markeringar som du följer åt höger (norrut). Du passerar den breda Fluggtjärnenstigen och fortsätter in i nästa äng som du följer och tar in i skogen vid Rapptorpet och därifrån väljer vänster (västerut) på Rapptorpsstigen men enkel orange markering. Du följer den hela vägen, passerar grusvägen Flyggtjärnenvägen och ansluter till den omarkerade Fluggtjärnenstigen som tar dig till eldstaden vid Fluggtjärnen. Totalt 2,7 km enkel väg. Svårighet RÖD (medelsvår).
 
Alternativ C: långa vägen via Malmvägen 3,1 km
Den längre vägen börjar du via antingen A Fårhagenstigen eller B Källhedenstigen och vid Rapptorpet tar du in på Malmvägen. Du följer den med orange dubbelmarkerade Malmvägen bort till parkeringen för Ristjälsgruvan, här tar du in till vänster (västerut) på Snöskoterleden markerad med enkel orange markering. Denna följer du förbi Flyggtjärnenvägen hela vägen fram till grillplatsen vid Fluggtjärnen. Via A alternativet är sträckan 3 km enkel väg och alternativ B blir 3,1 km enkel väg. Svårighet RÖD (medelsvår).
Från eldstaden vid Fluggtjärnen går en omarkerad stig 220 till ett hemman med husgrunder och ett ForestRetreat, och 340 m vidare till eldstaden ute på udden till sjön.

Google Maps karta

Lägg till din egen HTML-kod här.

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vandring 4: Rosfors lilla rundslinga 2,3 km

Denna vandring tar dig en kort runda i omgivningarna runt Rosfors Bruk.
Du börjar från parkeringen vid Rosfors bruk och går ned till Rosforsvägen som du korsar och kliver över en strätta in på fårhagen. Här tar du till höger och följer den orange-markerad Fårhagenstigen parallellt med Rosforsvägen norrut. Du passerar några husgrunder från bruksepoken, kliver över några mindre broar och via en strätta lämnar du fårhagen. Du följer nu den breda traktorvägen Fluggtjärnenstigen upp till skogsbrynet. Här tar du in till vänster (söderut) på den med orange dubbelmarkerade Källhedenstigen. Du följer den över fältet och sedan genom skogen tills du kommer ner till informationstavlan för Solanderleden vid Rosforsvägen. Här följer du Rosforsvägen tillbaka och vid kurvan vid bruket kan du ta in till höger på mindre väg som tar dig till bron över dammen vid Rosfors Bruk tillbaka till parkeringsplatsen. Rundan blir ca 2,3 km. Svårighet RÖD (Medelsvår).
Det går att korta vandringen att från Källhedenstigen gå in i fårhagen via en strätta och därifrån gå igenom hagen förbi dammen till strättan ut på Rosforsvägen. Rundan blir då 1,2 km. Svårighet RÖD (Medelsvår).

Google Maps karta

Lägg till din egen HTML-kod här.

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vanndring 5: Källheden runt 4 km

Denna rundtur tar dig in i Rosfors ekopark och via Rapptorpet runt området som kallas Källheden.
Du börjar vid parkeringen vid Rosfors Bruk och går ner till Rosforsvägen och över strättan in i fårhagen. Här går du rakt fram förbi dammen och följer orange markering till en strätta ut ur hagen och in på Källhedenstigen som är markerad med dubbla orange markeringar. Du tar här till vänster (söderut) och följer stigen ner till informationstavlan för Solanderleden. Här följer du Solanderleden in i skogen med orange och röd markering.
Du följer Solanderleden förbi Rötmyran med den fin asp och björkskog där det tidigare varit ängsmark. Efter ca 600 m tar du in på Rötmyranstigen åt vänster med orange markering. Den följer du upp till skogsbilvägen Flyggtjärnenvägen, som du passerar och följer en bred stig, Rapptorpsstigen som korsar den breda Fluggtjärnenstigen efter 630 m. Du fortsätter norrut och följer de orange markeringarna tills du återigen korsar skogsbilvägen och kommer in på Rapptorpsstigen som tar dig ner till Malmvägen. Strax innan du kommer fram till Malmvägen tar du till höger in på Källhedenstigen med dubbla orange markeringar och följer den ut på fälten fram till den breda Fluggtjärnenstigen som du följer ner mot Rosforsvägen. Strax innan vägen går du till höger över en strätta in i fårhagen och följer Fårhagenstigen tillbaka till strättan ut ur hagen vid Rosfors Bruk. Hela rundturen är 3,9 km. Svårighet RÖD (medelsvår).

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vandring 6: Rosfors-Lustgården naturreservat 15,2 km

Denna vandring längs Solanderleden tar dig till Lustgårdens naturreservat och dess naturstigslinga på 700 m.
Du börjar vid parkeringen vid Rosfors Bruk och följer Rosforsvägen söderut fram till informationstavlan om Solanderleden. Här tar Solanderleden dig in i skogen förbi Rötmyran där det finns en fin björk och aspskog på de tidigare ängarna. Leden fortsätter upp till den breda Fluggtjärnensstigen som tar dig upp till skogsbilvägen Flyggtjärnenvägen som leden följer ca 400 m. Därefter slingrar sig leden 700 m förbi Björntjärnen till Hällträskvägen som du följer 150 och tar in på Mjöträskvägen. Den följer du 630 m innan du tar av på stigen brant uppför Bergtjärnflygget 200 m.ö.h. med eldstad och fin utsikt över ekoparken norrut. Vill du inte klättra uppför berget kan du fortsätta 1,4 km längs Mjöträskvägen och ta in till vänster på Abbortjärnvägen där Solanderleden ansluter. Efter ca 1 km finns en parkering med informationsskylt över Lustgårdens naturreservat och längs stranden finns flera eldstäder. Du följer sedan Solanderleden 380 m till en ny eldstad. Här börjar en ca 700 m naturstig runt Lustgårdens rika miljö. Svårighet RÖD (medelsvår). Klättringen Bergtjärnflygget kan vara svår (svårighet SVART) och alternativväg via grusvägen finns. Enkel väg blir sträckan 7,6 km.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vandring 7: Rosfors - Lill-Brännträsk 18,8 km

Denna vandring längs Solanderleden tar dig via Lustgårdens naturreservat till den populära fiskesjön Lill-Brännträsk.
Du börjar vid parkeringen vid Rosfors Bruk och följer Rosforsvägen söderut fram till informationstavlan om Solanderleden. Här tar Solanderleden dig in i skogen förbi Rötmyran där det finns en fin björk och aspskog på de tidigare ängarna. Leden fortsätter upp till den breda Fluggtjärnensstigen som tar dig upp till skogsbilvägen Flyggtjärnenvägen som leden följer ca 400 m. Därefter slingrar sig leden 700 m förbi Björntjärnen till Hällträskvägen som du följer 150 och tar in på Mjöträskvägen. Den följer du 630 m innan du tar av på stigen brant uppför Bergtjärnflygget 200 m.ö.h. med eldstad och fin utsikt över ekoparken norrut.
Vill du inte klättra uppför berget kan du fortsätta 1,4 km längs Mjöträskvägen och ta in till vänster på Abbortjärnvägen där Solanderleden ansluter. Efter ca 1 km finns en parkering med informationsskylt över Lustgårdens naturreservat och längs stranden finns flera eldstäder. Du följer sedan Solanderleden 380 m till en ny eldstad där du kan gå en naturstigslinga på ca 700 m. Annars fortsätter du 1,8 km genom naturreservatet tills du kommer ner mot sjön Lill-Brännträsket. Du passerar myrmarker mellan Lill-Brännträsket och Lilltjärnen där lämningar av en gammal kavelbro finns. Du kommer sedan till raststugan, vindskydden och eldstäderna vid Lill-Brännträskets fiskeområde. Här kan du köpa fiskekort och nyttja bryggor och eldstäder med vindskydd runt sjön. Du har nu gått 9,4 km från Rosfors, och med samma väg tillbaka blir det 18,8 km. En något kortare väg tillbaka är att ta skoterspåret genom Lustgårdens naturreservat upp till en skogsbilväg som ansluter till Mjöträskvägen som du kan följa tillbaka utan att gå över Bergtjärnsflygget. Vägen tillbaka blir då 7,4 km. Svårighet RÖD (medel). Klättringen Bergtjärnflygget kan vara svår (SVART) och alternativväg via grusväg finns.

Google Maps karta

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

KMZ och GPX - filer

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vandring 8: Rosfors - Nävertjärn 7– 9,6km

Denna vandring tar dig till den populära fiskesjön Nävertjärnen.
Nävertjärn är en mycket populär fiskesjö som du kan nå genom att vandra 4,8 km från parkeringen vid Rosfors Bruk. Du börjar att vandra ner till Rosforsvägen och kliver över strättan in i fårhagen. Här fortsätter du rakt fram förbi dammen och den orangemarkerade stigen till strättan ut ur hagen. Här tar du till vänster (söderut) på Källhedenstigen markerad med dubbla orange markeringar. Du följer stigen till informationsskylten för Solanderleden. Härifrån följer du den orange och rödmarkerade Solanderleden ca 630 m och tar sedan in på den orange markerade Rötmyranstigen som tar dig till skogsbilvägen Flyggtjärnenvägen som du följer åt vänster (sydväst) tills Solanderleden går in i skogen mot Björntjärnen. Efter 730 m kommer du ut på Hällträskvägen som du följer 1,1 km till Nävertjärnens anläggningen med värmestuga, torrdass och fiskebryggor. . Svårighetsgrad RÖD (medelsvår). Fram och åter samma väg blir sträckan 9,6 km.
 
En alternativ och något kortare väg (3,5 km enkel väg) är att i fårhagen gå norrut längs orangemarkerade Fårhagenstigen fram till strättan ut på Fluggtjärnenstigen som du följer upp till Flyggtjärnenvägen som du korsar och går in på Fluggtjärnenstigen. Här tar du efter ca 80 m till vänster (söderut) och följer den orange-markerade Rapptorpstigen tills du efter ca 220 m åter kommer ut på Flyggtjärnenvägen som du följer ca 60 m. Här går du in på Solanderleden med orange och röda markeringar upp i skogen förbi Björntjärnen tills du efter 720 kommer ut på Hällträsksvägen. Den följer du sedan vår höger (västerut) 1,1 km till anläggningen vid Nävertjärnen. Svårighet RÖD (medelsvår). Denna sträcka blir tur och retur 7 km.

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Rosfors vandring 9: Snöskovandring vintertid i Rosfors Ekopark

Vintertid är Rosfors Ekopark ett bra besöksmål för snöskovandring eller längdskidåkning.
Befintliga vandringsleder, skogsbilvägar och snöskoterleder möjliggör fina snöskovandringsturer eller skidturer i ekoparken. Skogsbilvägarna i ekoparken plogas inte, förutom Hällträskvägen som hålls öppen fram till Nävertjärnen. Däremot körs ofta snöskoter på skogsbilvägarna vilket gör det lättare att gå med snöskor eller skidor. Stigar är ofta ospårade och därmed mer krävande att gå med snöskor och skidor. Lämpligt vid turplanering vintertid är att kombinera någon av ovanstående vandringskartor med nedanstående vinterkarta över snöskoterlederna och skogsbilvägar. 

Google Maps karta

KMZ och GPX - filer

Ladda ner KMZ fil till din Google My Maps eller GPX fil till din GPS eller vandringsapp i mobilen:

PDF-karta att printa

Ladda ner en PDF-Karta som du kan printa och ta med under vandringen:

Om Rosfors Ekopark

Beskrivning kommer

För mer information, kontaka oss:

Vädjan till vandraren

Varsamt far i skog och mark.
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud.
Bort med skräp och matsäcksrester,
städa efter Er, I gäster.
I naturens helgedom,
skövla icke blad och blom.
Tänd ej eld – men om Du tänder,
släck var glöd i kol och bränder.
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är,
akta allt som minnen bär

Karl-Erik Forsslund 1917

Vi har F-slkatt och företagsförsäkring
Vi har  
resegaranti>>
 

-5
°
C
H: -1°
L: -5°
Pitea
Thursday, 16 November
See 7-Day Forecast
Fri Sat Sun Mon Tue Wed
+ -5° -4° -5° -2° -4°
-6° -6° -5° -7° -6° -6°


Postadress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå, Sweden:

Kontakt: Tel. (+46)  076-1359111, guidenatura@gmail.com
Följ oss på
Facebook>> och Instagram>>

Besöksadress:
Studio Guide Natura, Renön, Piteå